PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 23 | 233--242
Tytuł artykułu

Ocena regionalnego zróżnicowania umiejętności informatycznych w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Evaluation of the Regional Diversity of Computer Skills in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule rozpatrzono kompetencje informatyczne w ujęciu regionalnym - na poziomie NUTS2, tj. województw. Analizy przeprowadzono na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz wyników badania Bilans Kapitału Ludzkiego. Oceniono zmienność oraz stopień autokorelacji przestrzennej rozpatrywanych zmiennych dotyczących różnych wymiarów kompetencji cyfrowych. Przeprowadzone badanie wskazuje na istnienie pewnych dysproporcji pomiędzy regionami w obszarze umiejętności informatycznych. Ustalono, że większe rozbieżności dotyczą umiejętności zaawansowanych. Stwierdzono, że istnieją województwa charakteryzujące się wysokimi wartościami w każdym z rozpatrywanych aspektów, jak i regiony o wartościach niskich w każdym z nich. (abstrakt oryginalny)
EN
Computer competences in regional terms - at the NUTS2 level, i.e. voivodeships are considered in this paper. The analyses were carried out on the basis of data provided by the Central Statistical Office of Poland and the outcomes of the survey on Human Capital. The dispersion and the degree of the spatial autocorrelation of variables describing various dimensions of digital skills were evaluated. The study indicates the existence of some disparities among regions in the field of computer skills. A bigger dispersion relates to the advanced skills. It was found that there are regions characterized by high values in each of the considered aspects, as well as regions with low values in each of them. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
233--242
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • 1. Burski J., Chłoń-Domińczak A., Palczyńska M., Rynko M., Śpiewanowski P., Umiejętności Polaków - wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) [Competencies of Poles - the results of Programme for the International Assessment of Adult Competencies], Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2013.
 • 2. Czapiński J., Panek T. (red.) Diagnoza Społeczna. Warunki i jakość życia Polaków [Social diagnosis 2015. Objective and subjective quality of life in Poland ], Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2015.
 • 3. Czarnik Sz., Turek K., Polski rynek pracy - aktywność zawodowa i struktura wykształcenia [Polish labor market - professional activity and educational structure], Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2015.
 • 4. Grześkowiak A., Analiza kompetencji dorosłych Polaków w ujęciu przestrzennym [Spatial analysis of competences of adult Poles], ,,Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica‖, Wydawnictwo uczelniane - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, nr 321 (80) 3, 2015, ss. 53-64.
 • 5. Grześkowiak A. Wielowymiarowa analiza kompetencji zawodowych według grup wieku ludności [Multivariate analysis of professional competencies with respect to the age groups of the population], ,,Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu‖, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, nr 427, 2016, ss. 122-130.
 • 6. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2011- 2015 [Information society in Poland. Results of statistical surveys in the years 2011-2015], GUS, Warszawa 2015.
 • 7. Kompetencje kluczowe. Realizacja koncepcji na poziomie szkolnictwa obowiązkowego [Key competencies. A developing concept in general compulsory education], Komisja Europejska, Warszawa 2005.
 • 8. Kopczewska K., Ekonometria i statystyka przestrzenna z wykorzystaniem programu R CRAN [Econometrics and spatial statistics using R CRAN program], CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2011.
 • 9. Suchecka J. (red.), Statystyka przestrzenna. Metody analiz struktur przestrzennych [Spatial statistics. Methods of analysis of spatial structures], Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014.
 • 10. Suchecki B. (red.), Ekonometria przestrzenna: metody i modele analizy danych przestrzennych [Spatial econometrics: methods and models of spatial data analysis], Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171463584

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.