PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 23 | 253--267
Tytuł artykułu

Ocena kooperacji rolników z przemysłem spożywczym w opinii rolników i menadżerów

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Assessment of Farmers Cooperation with Food Industry in the Opinion of Farmers and Managers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy była identyfikacja przyczyn i mechanizmów współpracy plantatorów ziemniaka z przedsiębiorstwem PEPESS Łomża, a także dokonanie oceny tej współpracy głównie z punktu widzenia plantatora ziemniaka. Za podstawowe narzędzie do badań posłużył kwestionariusz ankiety. Z wyników przeprowadzonych badań wynika, iż producenci ziemniaka dobrze oceniają współpracę z przedsiębiorstwem oraz są zainteresowani przynależeniem do grupy producentów ziemniaka, widząc w tym wymierne korzyści. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to identify the causes and mechanisms of potato growers cooperation with the company PEPESS Lomza, as well as to assess this cooperation mostly from the potato grower point of view. The basic tool for the research was the questionnaire. The results of the study showed that potato growers assesses well the co-operation with the company and are interested in belonging to a group of potato producers, seeing the tangible benefits. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
253--267
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
autor
 • Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
 • 1 Bartkiewicz H, Zrzeszanie się producentów rolnych jako sposób poprawy pozycji konkurencyjnej gospodarstw rolnych - na przykładzie grupy producentów owoców i warzyw "Hortus". [The association of agricultural producers as a way to improve the competitive position of farms - for example, a group of fruit and vegetable producers 'Hortus], "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1118, Wrocław 2006, s. 57-61.
 • 2 Bondyra K, Kooperacja a przemiany na wsi, [Cooperation and transformation in the countryside], ,,Wieś i Rolnictwo" 3(120), 2003, s. 350-356.
 • 3 Korczak I., Tomaszewski M., Rozwój grup producentów rolnych w Polsce w latach 2000-2015 [The development of producers groups In Poland In the years 2000-2015], Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Zagadnienia doradztwa rolniczego, 2'16(84), 2016.
 • 4 Knoblauch L, Integracja pozioma wśród producentów żywca wieprzowego w Polsce północno-wschodniej, [Horizontal integration among producers of pork in the north-eastern Poland], ,,Wieś i Rolnictwo" 3(120), 2003, s. 378-386.
 • 5 Kowalczuk I., Innowacyjność produktowa przedsiębiorstw branży spożywczej [Product innovation of enterprises of food branch],,,Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", 2009, nr 75.
 • 6 Krzyżanowska K, Przedsiębiorczość zespołowa rolników i jej uwarunkowania, [Farmers team entrepreneuship and its determinants], Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003, s.53.
 • 7 Malawski M ,Wieczorek A, Sosnowska H,.Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych, [Competition and cooperation. The game theory in economics and social sciences.], Wydawnictwo naukowe PWN 2004, Warszawa.
 • 8 Perspektywy rozwoju grup producentów rolnych do roku 2013, [Prospects for the development of producer groups till 2013] Materiał opracowany w ramach projektu "PROW 2007-2013 Promocja tworzenia Grup Producentów Rolnych II" opracowany przez Krajową Radę Spółdzielczą.
 • 9 Rola kooperacji w rozwoju społeczno-gospodarczym [The role of cooperation in the socioeconomic development], pod red. W. Downar, WSZ "Oeconomicus" PTE w Szczecinie, Szczecin 2004.
 • 10 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 88, poz. 983 z późn. zm.).
 • 11 Ziętara W, Gospodarstwa grupowe jako forma organizacyjno-prawna aktywności rolników, [Group holdings as a form of organizational and legal activity of farmers], ,,Roczniki Nauk Rolniczych" Tom 91, Zeszyt 1, Wieś Jutra, Warszawa 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171463624

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.