PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 23 | 268--284
Tytuł artykułu

Location as a Factor of the Growth of Development Activity

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Lokalizacja jako czynnik rozwoju działalności deweloperskiej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The studies conducted by the author indicate the significance of location for the growth of development activity. Foreign literature also emphasises the impact of this factor on the possibility of the growth of development activity. Location is often understood as the position of the real property in the given city. This paper deals with the issue of the -external‖ location, i.e. the developers' choice concerning the location of their undertakings in particular cities. Each city has its own characteristics and defined specificity which can encourage or discourage developers to undertake an activity in this particular city. In this context, the goal of the paper is an attempt to define the best and the worst location among Polish province capitals for development activity using taxonomic methods. (original abstract)
Dotychczasowe badania autorki wskazują na duże znaczenie lokalizacji dla rozwoju działalności deweloperskiej. W literaturze zagranicznej również podkreśla się wpływ tego czynnika na możliwości rozwoju działalności deweloperskiej. Lokalizacja jest w niej jednak rozumiana z reguły jako położenie nieruchomości na terenie danego miasta czy miejscowości. Niniejszy artykuł podejmuje natomiast problem lokalizacji "zewnętrznej‖, czyli wyboru lokalizacji przedsięwzięcia deweloperskiego pomiędzy poszczególnymi miastami. Każde miasto ma bowiem swoje uwarunkowania i określoną specyfikę, która może zachęcać bądź zniechęcać deweloperów do podejmowania w nim aktywności. W sytuacji opisanej powyżej celem artykułu jest próba określenia, spośród polskich miast wojewódzkich, lokalizacji najbardziej i najmniej korzystnej dla rozwoju działalności deweloperskiej przy wykorzystaniu metod taksonomicznych. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
268--284
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Lodz, Poland
Bibliografia
 • 1. Antczak A., Developers' activity in selected cities of Poland - a comparative analysis, ,,Real Estate Management and Valuation", Volume 21, Issue 1, 2013, pp. 59 - 68.
 • 2. Antczak - Stępniak A., Local factors influencing the growth of development activity in selected cities of Poland, ,,Real Estate Management and Valuation" Vol. 23, no 3, 2015, pp.73 - 84.
 • 3. Attractiveness for Innovation Location Factors for International Investment In innovation, OECD,2011, at: https://www.oecd.org/innovation/inno/47659507.pdf, [Accessed 8 June 2016].
 • 4. Badri M. A., Dimensions of industrial location factors, ,,Journal of Business and Public Affairs", vol. 1, iss. 2, 2007, pp. 1 - 26.
 • 5. Binderman Z., Borkowski B., Szczesny W., O pewnych metodach porządkowania i grupowania w analizie zróżnicowania rolnictwa, [On some methods of ordering and clustering in the analysis of diversification of agriculture],,,Rocznik Nauk Rolniczych, seria G", t. 96, z. 2, 2009, pp. 77 - 90.
 • 6. Bodenman J. E., Factors affecting the location and operation of hardwood manufacturers: northern and central Appalachian states, ,,Middle States Geographer", vol. 25, 1992, pp. 79 - 85.
 • 7. Budner W., Lokalizacja przedsiębiorstw. Aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środowiskowe,[Location of enterprises. Economic, spatial and environmental aspects],Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
 • 8. Fabiańska M., Piasecki T., Benchmarking regionalny, [Regional benchmarking],Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź 2008.
 • 9. Godlewska H., Lokalizacja działalności gospodarczej,[Location of business activity], Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2001.
 • 10. Hoover E. M., Lokalizacja działalności gospodarczej, [Location of economic activity], Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1962.
 • 11. Kokot S., Analiza zmian uwarunkowań podejmowania inwestycji deweloperskich w wybranych miastach Polski.[The analysis of determinants of investment decision-making in selected Polish cities],,,Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", Vol. 20 nr 1, 2012, pp. 53 - 69.
 • 12. Lewandowska - Gwarda K., Rola przestrzeni w badaniach ekonomicznych.[The role of space in economic research], ,,AUNC EKONOMIA XLIV", nr 1, 2013, pp. 145 - 158.
 • 13. Lis Ch., Wartość dodana brutto i jej rola w procesie akumulacji kapitału w świecie teorii wzrostu i konwergencji. Podejście taksonomiczne [Gross value added and its role in the process of capital accumulation in the world of the theory of growth and convergence. Taxonomic approach], Wydawnictwo Volumina.pl., Szczecin 2013.
 • 14. Łogwiniuk K., Zastosowanie metod taksonomicznych w analizie porównawczej dostępu do infrastruktury ICT przez młodzież szkolną w Polsce.[The application of taxonomic methods in comparative analysis of access to ICT infrastructure by school students in Poland ],,,Economy and Management", 1/2011, 2011, pp. 8 - 23.
 • 15. MacCarthy B., Atthirawong W., Critical factors in international location decisions: a Delphi study, Proceedings of the Twelfth Annual Conference of the Production and Operations Management Society, POM-2001, March 30-April 2, 2001, 2001. Orlando Fl.
 • 16. Motyka, A., Szczeblewska M., Wpływ lokalizacji na rozwój przedsiębiorstwa na przykładzie firmy Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o, . [The impact of location on the company's development based on the example of the company Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.],[in:] Matejun M., Szymańska K. (ed.), Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w warunkach niepewności i ryzyka,[Prospects for the development of entrepreneurship in conditions of uncertainty and risk], Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Łódź 2013, pp. 141 - 151.
 • 17. Pietrzak M. B., Taksonomiczny miernik rozwoju (TMR) z uwzględnieniem zależności przestrzennych.[Taxonomic measure of development (TMD) including spatial relationships], PRZEGLĄD STATYSTYCZNY, R. LXI - ZESZYT 2 - 2014, 2014. pp. 181 - 201.
 • 18. Słownik Języka Polskiego,[Dictionary of the Polish Language], PWN, Warszawa 2002.
 • 19. Strahl D., Walesiak M., Normalizacja zmiennych w skali przedziałowej i ilorazowej w referencyjnym systemie granicznym [Normalisation of variables on a range and quotient scale in a reference boundary system], ,,Przegląd Statystyczny", nr 1, 1997, pp. 69 - 77.
 • 20. Szymańska A. I., Płaziak M., Klasyczne czynniki w procesie lokalizacji przedsiębiorstwa na wybranych przykładach[Classic factors in the process of business location based on selected examples],Przedsiębiorczość - Edukacja, nr 10, 2014, pp. 71 - 84.
 • 21. Tarczyński W., Łuniewska M., Stability of Selected Linear Ranking Methods - An Attempt of Evaluation for the Polish Stock Market, (in:) Baier D., Wernecke K. D.(ed.), Innovations in Classification, Data Science, and Information Systems, Springer. Germany 2005.
 • 22. Wierzbicka W., Czynniki lokalizacji przedsiębiorstw w warunkach zmienności otoczenia, [Business location factors in the conditions of volatility of the environment],,,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach,seria: Administracja i Zarządzanie" (33) 2015, nr 106, 2015, pp. 239 - 250.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171463642

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.