PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 23 | 388--398
Tytuł artykułu

Poziom innowacyjności przez pryzmat kapitału społecznego i współpracy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Innovation Level in Social Capital and Cooperation Aspect
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ewoluowanie gospodarek sprawia, że ewoluują także czynniki napędzające rozwój społeczno-gospodarczy. Obecnie dużo uwagi poświęca się innowacyjności, która, jak wykazano w artykule, nie wzrośnie bez odpowiedniej jakości kapitału społecznego i jego ważnego komponentu - współpracy. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych zagadnień dotyczących innowacyjności i wskazanie związków z kapitałem społecznym jako ważnej determinanty innowacyjności. Z uwagi na ograniczone ramy objętościowe niniejszej publikacji odniesiono się wyłącznie do jednego komponentu kapitału społecznego tj. współpracy i jego wpływu na innowacyjność. (abstrakt oryginalny)
EN
The evolution of economies makes the change of determinants of socio-economic development. The innovation has become more and more popular in recent years. The article presents that innovation will not be a high level grow without a high quality of social capital and its important component - the cooperation. The article presents that a high quality social capital and its important component - the co-operation improve the innovation. The aim of this paper is to present selected issues of innovation and an indication of the relationship with social capital as an important determinant of innovation. The paper presents one component of social capital, ie. cooperation and its impact on innovation. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
388--398
Opis fizyczny
Twórcy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Zielonogórski
Bibliografia
 • 1. Będzik B., Kapitał społeczny a gospodarka oparta na wiedzy, [Social capital and knowledge based economy], "Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin, Oeconomica" 292 (66), 2012.
 • 2. Będzik B., Poziom kapitału społecznego jako bazy przyszłego rozwoju regionalnego w wybranych gminach wiejskich województwa zachodniopomorskiego, [Social capital level as a base for the future of regional development in selected rural municipalities of zachodniopomorskie], (w): Rozwój regionalny i jego determinanty, [Regional development and its determinants], J. Polcyn, P. Głowski (red), Piła 2015, T. 2.
 • 3. Bourdieu P., The Formsof Capital, Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, J. G. Richardson (ed.), Greenwood Press, New York, 1986.
 • 4. Coleman J., Social Capital in the Creation of Human Capital, "American Journal of Sociology", 1998.
 • 5. Giza-Poleszuk A., Włoch R., Innowacje a społeczeństwo, [Innovation and Society], (w): Świt innowacyjnego społeczeństwa. Trendy na najbliższe lata, [The Dawn of an Innovative Society. Trends for the Upcoming Years], P. Zadura-Lichota (red.), PARP, Warszawa 2013.
 • 6. Gomułka G., Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, [The theory of innovation and economic growth], Wydawnictwo CASE, Warszawa 1998.
 • 7. Gust-Bardon N.I., Innowacja w myśli ekonomicznej od XVIII do XX wieku: analiza wybranych zagadnień, [Innovation in the Economic Thought from the 18th to the 20th Century: Analysis of Selected Issues], "Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia" XLIII nr 1, 2012.
 • 8. Interim Report On The OECD Innovation Strategy An Agenda for policy action on innovation, Paris 2009.
 • 9. Kapitał społeczny i otwartość jako podstawa innowacyjności, [Social capital and openness as the basis for innovation], (w): Świt innowacyjnego społeczeństwa. Trendy na najbliższe lata, [The Dawn of an Innovative Society. Trends for the Upcoming Years], P. Zadura-Lichota (red.), PARP, 2013.
 • 10. Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu? [Course on innovations. How to get Poland out of developmental drift], Fundacja GAP.
 • 11. Lennart Elg-Vinnova, Innovations and new technology - what is the role of research? Implications for public policy, Vinnova ANALYSiS, VA 2014:05, 2014.
 • 12. Milczarek A., Zakrzewska M., Kapitał społeczny jako determinanta rozwoju gospodarki opartej na wiedzy - analiza porównawcza wybranych państw Unii Europejskiej, [Social capital as a determinant for development of the knowledge based economy - comparative analysis of the selected European Union member states], "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania" nr 35, T.1 Problemy współczesnej ekonomii, 2014.
 • 13. Oslo Manual, The Measurement of Scientific and Technological Activities. Guidelined for Collecting and Interpreting Innovation Data, OECD & Eurostat, Paris 1997.
 • 14. Potencjał innowacyjny gospodarki: uwarunkowania, determinanty, perspektywy, [The innovative potential of the economy: determinants, perspectives], Raport NBP, Warszawa 2016.
 • 15. Putnam R.D., Demokracjaw działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, [Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy], Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK, Kraków 1995.
 • 16. Rutten R., Boekema F., Regional social capital: Embeddedness, innovation networks and regional economic development, "Technological Forecasting and Social Change" 74(9), 2007.
 • 17. Schumpeter J.A., Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle, Oxford University Press, London 1934.
 • 18. Shan W., Walker G., Kogut B., Interfirm cooperation and startup innovation in the biotechnology industry, Strategic Management Journal, 15(5), 1994.
 • 19. Sosińska-Wit M., Gałązka K., Kapitał społeczny jako czynnik wspierający innowacyjność małych przedsiębiorstw na przykładzie województwa lubelskiego, [Social Capital as a Factor Supporting Innovative Small Businesses on the Example of the Lublin Voivodeship], (w): Gospodarka przestrzenna Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej, [Spacial economy. Topical aspects of socio-economic and spatial Policy], J. Potocki, J. Ładysz (red), "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", Nr 367, Wrocław 2014.
 • 20. Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Stan unii innowacji w 2011 r.,[Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. State of the Innovation Union 2011], Komisja Europejska, Bruksela, dnia 2.12.2011 KOM(2011) 849.
 • 21. Suorsa K., Regionality, Innovation Policy and Peripheral Regions in Finland, Sweden and Norway, EBSCO Academic Search Premier, 185 (1), 2007.
 • 22. Świadek A., Tomaszewski M., Współpraca innowacyjna przedsiębiorstw według szkoły instytucjonalnej, [Innovation's Cooperation According to Institutional Approach], Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu XIII, Zeszyt 1.
 • 23. Węcławska D., Relacje w biznesie, [Relationships in business], (w): Raport z badania Global Entrepreneurship Monitor - Polska 2012, [Research Report Global Entrepreneurship Monitor - Poland 2012], PARP 2013.
 • 24. Węcławska D. Zbyt małe, żeby współpracować? - analiza współpracy w mikrofilmach, [Too small to cooperate? - an analysis of cooperation in microenterprises], (w): Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności, [Innovative entrepreneurship in Poland The revealed and hidden potential of Polish innovation], P. Zadura-Lichota, Warszawa 2015.
 • 25. Zadura-Lichota P., Trendy, które budują innowacyjność, [Trends that create innovation], (w): Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności, [Innovative entrepreneurship in Poland The revealed and hidden potential of Polish innovation], P. Zadura-Lichota (red), Warszawa 2015.
 • 26. Żołnierski A., Kapitał społeczny w polskich przedsiębiorstwach, [Social capital in Polish companies], "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", Nr 9, 2011.
 • 27. Żołnierski A., Kapitał społeczny w procesie innowacyjnym, [Social capital in the innovation process], (w): T. Baczko (red.), Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2011 roku, [Report on the innovativeness of Poland's Economy 2011], Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171463939

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.