PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 23 | 399--412
Tytuł artykułu

Broker jako ośrodek innowacji w strategii województwa małopolskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Broker As a Centre of Innovation in the Strategy of the Malopolska Province
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozwój naukowo-techniczny i praktyczne wykorzystanie jego wyników w coraz większym stopniu decydują o pozycji konkurencyjnej regionów. Ponadto otwartość biznesowa, skłonność do kolaboracji, wsparcie w zakresie wdrażania nowoczesnych technologii, kreowanie popytu na innowacje, czy wreszcie tworzenie instytucji koncentrujących się na rozwoju innowacyjności i inteligentnej specjalizacji w długim horyzoncie czasu mogą przyczynić się do tworzenie produktów zdolnych do konkurencji nie tylko na rynku lokalnym lecz także globalnym. Celem opracowania jest omówienie zagadnień związanych z funkcjonowaniem ośrodka "Broker Innowacji‖, wskazanie dyrektyw warunkujących jego skuteczne działanie, wypełniającego założenia gospodarki modelu otwartej innowacji i organizacji wiedzy, przy założeniu wykorzystywania wewnętrznych i zewnętrznych zasobów oraz źródeł innowacji. (abstrakt oryginalny)
EN
Scientific and technical development and practical use of its results increasingly determine the competitive position of regions. In addition, the openness of business, willingness to collaborate, support for implementation of modern technologies, creating demand for innovation, and finally the creation of institutions that focus on innovation and smart specialization in the long term can contribute to the creation of products able to compete not only on the local market but also globally. The objective is to discuss issues related to the functioning of the "Broker Innovation", an indication of the directives determining its effective operation, filling assumptions economic of the model of open innovation and knowledge organization, assuming the use of internal and external resources and sources of innovation. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
399--412
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • 1. Farjoun M., Towards an organic perspective on strategy, "Strategic Management Journal" 2002 no 23.
 • 2. Innovation Union Scoreboard 2010, The Innovation union's performance scoreboard for Research and Innovation, Pro Inno Europe, 1.02.2011.
 • 3. Kanoniuk A., Nazarko J., Scenariusze w antycypowaniu i kształtowaniu przyszłości, [The scenarios in anticipating and shaping the future], WoltersKluwer SA, Warszawa 2014.
 • 4. Lisiński M., Analiza organicznego modelu zarządzania strategicznego, [Analysis of the organic model of strategic management], 2008, ZN AE Kraków 774.
 • 5. Mikuła B., Ziębicki B., Organizacja inteligentna a organizacja ucząca się, [The inteligent organization and organization learning], Przegląd Organizacji, 2000, nr 5
 • 6. Program Strategiczny do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2013-2020, [Małopolska Strategy for the Period 2013-2020],Przeznaczony do konsultacji środowiskowych, zatwierdzony przez Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 28.06.2012 r.
 • 7. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2013-2020, [Regional Innovation Strategy of the Malopolska 2013-2020].
 • 8. Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, [Strategic management. Creating and sustaining a competitive advantage], PWE Warszawa, 2005.
 • 9. Roper A.T., Cunnigham S.W., Porter A.L., Mason T.W., Rossini F.A., Banks J., Forecasting and Management of Technology, John Wiley&Sons, Inc, Nwe York 2011.
 • 10. Strategia rozwoju kraju 2020. AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO, KONKURENCYJNA GOSPODARKA, SPRAWNE PAŃSTWO, [National Development Strategy 2020: active society, competitive economy, efficient state], Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882, UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW z dnia 25 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kraju 2020.
 • 11. Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 (SRWM), [Development Strategy of Małopolska Region for 2011-2020], została przyjęta Uchwałą nr XII/183/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2011 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171463955

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.