PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 5 (CD) | 345--356
Tytuł artykułu

Myślenie sieciowe i net readiness w kształtowaniu sprawności łańcucha dostaw firmy

Warianty tytułu
Network Thinking and Net Readiness in Shaping Efficiency of Supply Chain
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Łańcuchy dostaw firm w dobie e-biznesu i e-gospodarki na silnie konkurencyjnym i turbulentnym rynku spotykają się z różnorodnością zdarzeń gospodarczych i społecznych. Są one często nieprzewidywalne z uwagi na różnorodną i zmienną dynamikę zdarzeń oraz wszechobecną konkurencję. Przedstawione w opracowaniu instrumentarium kształtujące sprawność łańcucha dostaw z pewnością nie jest uniwersalnym przepisem na pokonywanie przez nich wszelkich utrudnień na współczesnym rynku. Jest tylko jednym ze sposobów sprostania wymogom współczesnego, umiędzynarodowionego rynku, w tym także konkurencji. Szczególnie należy w tym względzie zwrócić uwagę na trudności na rynku związane z: zarządzaniem ryzykiem, skutecznym kontrolowaniem przepływu materiałów i zarządzaniem czasem. Zdaniem autora, rozważne i kompleksowe wykorzystywanie przedstawionych determinantów, tj. kapitału intelektualnego, procesu generowania wiedzy, myślenia sieciowego i Net Readiness w procesie organizacji i realizacji łańcuchów dostaw firm będzie znacząco wpływało na ich sprawność a także konkurencyjność na współczesnym rynku. (abstrakt oryginalny)
EN
Supply chains companies in the era of e-business and e-economy in a highly competitive and turbulent market are faced with a variety of economic and social events. They are often unpredictable due to the diverse and variable dynamics of events, and the ubiquitous competition. Presented in the elaboration, instrumentation influencing the efficiency of the supply chain is not undoubtedly a versatile formula for overcoming their impediments at contemporary market. There is only one of the ways to meet the requirements of the modern, international market, including competitors. Especially in this regard, it should pay attention to the difficulties on the market related to: risk management, effectively controlling the flow of materials and time management. According to the author, prudent and comprehensive use of described determinants, i.e. intellectual capital, knowledge generation process, network thinking and Net Readiness in the process of organization and implementation for supply chain companies will be significantly affected their efficiency and competitiveness on contemporary market. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
345--356
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Bibliografia
 • Bateson G., (1979), Mind and Nature: A Necessary Unity, New York: Bantam Books.
 • Cascio W.F., (2001), Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich, Kraków: Oficyna Ekonomiczna - Dom Wydawniczy ABC.
 • Dretske F., (1981), Knowledge and the Flow of Information, Cambridge: MA MIT Press.
 • Fitz-Enz J., (2001), Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Kraków: Oficyna Ekonomiczna - Dom Wydawniczy ABC.
 • Gościński J., (1977), Zarys teorii sterowania ekonomicznego, Warszawa: PWN.
 • Hudson W.J., (1993), Intellectual Capital. How to Build it, Enhanceit Use IT, Toronto: John&Sons, Inc.
 • Kelly K., (2001), Nowe reguły nowej gospodarki, Warszawa: Wyd. WIG-Press.
 • Kotarbiński T., (2000), Traktat o dobrej robocie, Wrocław-Warszawa-Kraków: Polska Akademia Nauk.
 • Machlup F., (1983), Semantic Quirks in Studies of Information. In The Study of Information, New York: John&Sons.
 • Mynarski S., (1992), Elementy teorii systemów i cybernetyki, Warszawa: PWN.
 • Webber R. A., (1984), Zasady zarządzania organizacjami, Warszawa: PWE.
 • Zimniewicz K., (2003), Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Warszawa: PWE.
 • Afuah A., Tucci Ch.L., (2003), Biznes internetowy. Strategie i modele, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Bukowitz W.R., Williams R.L., (2000), The Knowledge Managament Fieldbook, Financial Time, London: Prenicie Hall.
 • Gomez P., Probst G., Urlich H., (1995), Die Praxis des ganzheitlichen Problemlösens. Vernetzt denken, Unterneh merish handlen, Persönlich uberzeügen, Bern-Stuttgart-Wien.
 • Hartman A., Sifonis J., Kador J., (2001), E-biznes - strategie sukcesu w gospodarce internetowej, Warszawa: Wyd. Liber.
 • Dubisz S, (red.), (2003), Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 3, Warszawa: PWN.
 • Bańko M., (red.), (2005), Wielki słownik wyrazów bliskoznacznych, Warszawa: PWN.
 • Sobol E, (red.), (2002), Słownik wyrazów obcych, Warszawa: PWN.
 • Skrzypek E., (2000), Zarządzanie wiedzą i informacja jako podstawa zintegrowana systemu zarządzania przedsiębiorstwem [w:] Zarządzanie wiedzą, a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, prac. zbior. pod red. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków: Wyd. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa.
 • Heisig P., Vorbeck J., Niebuhr J., (2001), Intellectual Capital [w:] Konwledge Managament. Best Practices in Europe, prac. zbior. pod red.: K. Mertins, P. Heisig, J. Vorbeck, Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag.
 • Dobija M., Kapitał ludzki i intelektualny w aspekcie teorii rachunkowości, Przegląd Organizacji, 9/1999.
 • Fazalgić A., Gospodarka wiedzy, Problemy Jakości, 2/2001.
 • Nonaka I., Toyama R., Konno T., SECI, Ba and Leadership: a Unified Model of Dynamic Knowledge Creation, ,Long Range Planning, 33/2000.
 • Porter M.F., Miller V.E., How Information Gives Sou Competitive Advantage. The information revolution is transforming the nature of competition, Harvard Business Review, July, 1985.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171463967

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.