PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 23 | 438--450
Tytuł artykułu

Competition Paradigm in Hyperdynamic Environment

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Paradygmat konkurowania w hiperdynamicznym otoczeniu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of the paper is to present the change of SCP paradigm (Strategy - Conduct - Performance) to Competitive Dynamics Research as the result of the phenomenon of hypercompetition. It was reflected in the numerous own research conducted by the author which referred to the formulation of the company's strategy on the basis of the strategic analysis including the sector's analysis. The companies operating in the dynamic competitive environment concentrate more on strategic and operational activities of their competitors than on the structural analysis of the sector. (original abstract)
Celem artykułu jest przedstawienie zmiany paradygmatu SCP (Strategy - Conduct - Performance) na paradygmat dynamiki konkurencyjnej (Competitive Dynamics Research) na skutek wystąpienia zjawiska hiperkonkurencji. Znalazło to odzwierciedlenie w wynikach badań własnych autorki, dotyczących formułowania strategii firmy na podstawie analizy strategicznej, obejmującej analizę sektora. Firmy działające w dynamicznym otoczeniu konkurencyjnym bardziej skupiają się na posunięciach strategicznych i operacyjnych swoich największych konkurentów niż na analizie strukturalnej sektora. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
438--450
Opis fizyczny
Twórcy
 • Lodz University of Technology
Bibliografia
 • 1. Czakon W., Paradygmat sieciowy w naukach o zarządzaniu [The network paradigm in management science], "Przegląd Organizacji", 3, 2011, s. 3-6.
 • 2. Gorynia M., Deliminacja systemów gospodarczych w naukach ekonomicznych [Delimination of economic systems in economic sciences], "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", 2, 1993, s. 65-72.
 • 3. Harasim W., Paradygmaty współczesnego zarządzania organizacją [Paradigms of modern management of organizations] (w): W. Harasim (red.), Człowiek i organizacja - dylematy współczesnego zarządzania [Individual and organization - dilemmas of modern management], Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2014, s. 7-8.
 • 4. Huff A.S., Floyd S.W., Herman H.D., Terjesen S., Zarządzanie strategiczne. Podejście zasobowe [Strategic management. Resorce-based theory], Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • 5. Hyper-Competition Factors, http://www.fhinnovation.com/hyper-competition-factors/, access date 4.07.2016.
 • 6. Matyjas Z., Ekonomika organizacji przemysłowej w zarządzaniu strategicznym [Industrial organization economics in strategic management], Acta Universitatis Lodziensis, "Folia Oeconomica", 261, 2011, s. 307-318.
 • 7. Matyjas Z., Koncepcja grup strategicznych - w stronę dynamicznych modeli konkurowania (przegląd badań światowych) [Strategic groups analysis - towards the dynamic models of competition (the review of international research papers)], Acta Universitatis Lodziensis, "Folia Oeconomica", 258, 2011, s. 77-93.
 • 8. Mazurkiewicz A., Paradygmaty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie (wybrane aspekty) [Management paradigms in conteporary company (selected aspects)], Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, 19, 2011, s. 408-418.
 • 9. Moczydłowska J., Koncepcja "przedsiębiorstwa przyszłości" jako źródło nowych paradygmatów w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim [The concept of "enterprise of the future" as a source of new paradigms in human capital management], Zeszyty Naukowe WSH "Zarządzanie", 2, 2015, s. 27-36.
 • 10. Nogalski B., Wybór paradygmatów zarządzania przedsiębiorstwem przyszłości [The choice of the management paradigms in the enterprise of the future] (w): I.K. Hejduk (red.), Przedsiębiorstwo przyszłości. Fikcja i rzeczywistość [Enterprise of the future. Fiction and reality], Wydawnictwo ORGMASZ, Warszawa 2004.
 • 11. Pawłowska M., Konkurencja na polskim rynku bankowym na tle zmian strukturalnych i technologicznych - wyniki empiryczne[Competition on Polish banking market versus structural and technological changes- empiric results] (w): Miklaszewska E. (red.), Bank na rynku finansowym. Problemy skali, efektywności i nadzoru [Bank on the financial market. Problems of scale, performance and supervision], Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • 12. Penc-Pietrzak I., Planowanie strategiczne w nowoczesnej firmie[Strategic planning in a modern firm], Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • 13. Penc-Pietrzak I., Stosowanie metod analizy strategicznej w planowaniu strategicznym przez duże polskie przedsiębiorstwa przemysłowe[Application of methods of strategic analysis to strategic planning in large Polish industrial enterprises], Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej nr 1126, Politechnika Łódzka, Łódź 2012.
 • 14. Pietruszka-Ortyl A., Szkice o paradygmatach wyłaniających się w naukach o zarządzaniu [Sketches of paradigms emerging in the management sciences] (w): Mikuła B. (red.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu [History and perspectives of the management sciences], Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.
 • 15. Płoszajski P., Hiperkonkurencja - nowy stan gospodarczy [Hypercompetition - a new state of the economy], "Marketing w Praktyce", 6, 2000, s. 39-40.
 • 16. Rokita J., O paradygmacie nauk o zarządzaniu raz jeszcze [Once again about the paradigm of management sciences] (w): Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Podstawowe problemy [Strategic planning. Basic problems], Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2008.
 • 17. Sułkowski Ł., Paradygmaty nauk o zarządzaniu[The paradigms of management science], "Współczesne Zarządzanie", 2, 2013, s. 17-26.
 • 18. Szydło M., Prawo konkurencji a regulacja sektorowa[The law firm and the sector regulation], Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • 19. Śliwińska M., Ochrona konkurencji we współczesnej gospodarce wyzwaniem dla teorii konkurencji [Protection of competition in the contemporary economy as a challange for competition theory], "Ekonomia i Prawo", 2, 2013, s. 207-219.
 • 20. Targański B., Ochrona konkurencji w działalności platform handlu elektronicznego [Protection of competition in e-commerce platforms], Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • 21. Woźniak J., Paradygmaty w zarządzaniu[Paradigms in management sciences], Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, 25, 2011, s. 713-725.
 • 22. Woźniak-Sobczak B., Symbioza paradygmatów zarządzania przedsiębiorstwem w otoczeniu sieciowym [Symbian management paradigms in network neighborhood], "Studia Ekonomiczne". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 222, 2015, s. 53-69.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171464043

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.