PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 11 | 3--16
Tytuł artykułu

Uznaniowość restrukturyzacji przedsiębiorstw w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
Arbitrariness of Corporate Restructuring
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł dotyczy problematyki restrukturyzacji przedsiębiorstw i udzielania pomocy publicznej w tym zakresie przez państwo. Głównym celem było poprawne zdefiniowane procesu restrukturyzacji i określenie jego zakresu. Wciąż duża liczba bankructw oraz ogłaszanych upadłości przedsiębiorstw dowodzi skali problemu i powoduje, że zarządzający firmami, często również ich współwłaściciele, stają przed wyborem pokrywania dalszych strat przedsiębiorstwa lub podjęcia decyzji o zakończeniu prowadzonej działalności Tymczasem w sytuacji, kiedy dany model biznesowy nie sprawdza się lub występują błędy w zarządzaniu firmą, możliwe czasami jest rozpoczęcie procesu restrukturyzacji. Działanie, przed którym niepotrzebnie wielu przedsiębiorców się broni i odsuwa go w czasie, obawiając się rozmiarów i skali zmian w firmie po jego wprowadzeniu. Autor podjął się zadania wykazania, że pomoc państwa w ramach funduszu restrukturyzacji jest niewystarczająca w stosunku do skali zjawiska upadłości przedsiębiorstw w Polsce. Dodatkowo została przeanalizowana korelacja pomiędzy wartością udzielonej pomocy publicznej a liczbą upadłości przedsiębiorstw oraz wskaźnikiem ich przeżycia.
EN
This paper deals with the issues of restructuring of enterprises and the provision of aid in this regard by the state. The main objective was to correct defined the restructuring process and to define its scope. Still a large number of bankruptcies and the announced bankruptcy of enterprises demonstrates the scale of the problem and makes managing companies often also the co-owners, faced with a choice of covering further loss of business or decide to terminate its operations Meanwhile, in a situation where the business model does not work or has errors in the management of the company, it is sometimes possible to start the process of restructuring. Action against which unnecessarily many entrepreneurs weapons and moves it in time, fearing the size and scale of the changes in the company after its introduction. The author undertook the task of demonstrating that the State aid under the restructuring fund is insufficient in relation to the scale of bankrupt enterprises in Poland. In addition, it was analyzed the correlation between the value of state aid granted and the number of corporate bankruptcies and an indicator of survival.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
3--16
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ"
Bibliografia
 • 1. Borowiecki R., Kwieciński M. (red), 2003, Monitorowanie otoczenia: przepływ i bezpieczeństwo infonnacji. w stronę inteligencji przedsiębiorstwa, Zakamycze, Kraków.
 • 2. Borowiecki R., Kwieciński M. (red), 2001, Zarządzanie zasobami informacji w przedsiębiorstwie. Ku przedsiębiorstwu przyszłości, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 • 3. Borowiecki R., 2003, Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych. Aspekt teoretyczno-praktyczny, Difin, Warszawa.
 • 4. Borowiecki R., Jaki A., 2015, Restrukturyzacja - od transformacji do globalizacji, Przegląd Organizacji, nr 9, s. 4-9
 • 5. Chomątowski S., 1994, Kierunki i metody oceny oraz realizacji restrukturyzacji przedsiębiorstw, Przegląd Organizacji, Nr 12.
 • 6. DuliniecA., 2007, Finansowanie Przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • 7. Durlik I., 1998 Restrukturyzacja procesów gospodarczych. Reengineering. Teoria i praktyka, Placet, Warszawa
 • 8. Jasiński Z., 1992, Restrukturyzacja systemu zarządzania przedsiębiorstwem, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa, Nr 8.
 • 9. Kowalczuk-Jakubowska D., Malewicz A., 1992, Restrukturyzacja jako technika ratowania i rozwoju przedsiębiorstwa, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz", Warszawa.
 • 10. Kupczyk A., 1998, Radykalne zmiany w Firmie od reengineehngu do organizacji uczącej się, Wydawnictwo Prawno-Ekonomiczne INFOR, Warszawa
 • 11. Lachiewicz S., 2007, Menedżerowie w strukturach władzy organizacji gospodarczych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • 12. Lipowski A., 2001, Procesy restrukturyzacji w przedsiębiorstwach przemysłowych okresu transfomriacji ustrojowej, w: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej ,t. I, red. E. Mączyńska, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Wydawnictwo DiG, Warszawa.
 • 13. Malara Z., 2001, Restrukturyzacja organizacyjna przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Monografie, Nr 32, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • 14. Motylka-Kuźma A., Wieprow J., 2013, Decyzje finansowe w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa.
 • 15. Nalepka A, 1998, Zarys problematyki restrukturyzacji przedsiębiorstw, Antykwa, Kraków-Kluczbork.
 • 16. Porada-Rochoń M. (red), 2009, Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie adaptacji do współczesnego otoczenia. Perspektywa międzynarodowa, Difin, Warszawa.
 • 17. Prusak B. (red), 2007, Ekonomiczne i prawne aspekty upadłości przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 • 18. Lachiewicz S. (red), Zakrzewska-Bielawska A. (red), 2005, Restrukturyzacja organizacji i zasobów kadrowych przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • 19 Mączyńska E., 2001, Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej, Wydawnictwo DiG, Warszawa.
 • 20. Romanowska M., Trocki M., 2004, Podejście procesowe w zarządzaniu, Szkoła Głowna Handlowa, Warszawa.
 • 21. Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 11 sierpnia 2011 r w sprawie wsparcia niebędącego pomocą publiczną (Dz. U. Nr 174 poz. 1040).
 • 22. Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 20 marca 2015 r w sprawie pomocy publicznej udzielanej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców (Dz. U. z 2015 r. poz. 531).
 • 23. Sapijaszka Z., 1997, Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Szanse i ograniczenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 24. Sarnowski, J., 2007, Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.
 • 25. Stabryła A. (red), 2009, Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • 26. Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purdie T., 2001, Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Wydawnictwo Felberg, Warszawa.
 • 27. Suszyński C, 1999, Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Proces zarządzania zmianami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • 28. Suszyński O., 2003, Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • 29. Tkocz M., 2001, Restrukturyzacja przemysłu regionu tradycyjnego, Uniwersytet Śląski, Katowice.
 • 30. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 r. poz. 216).
 • 31. Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 1224).
 • 32. www.mf.gov.pl
 • 33. www.eulerhermes.pl
 • 34. www.eurostat.pl
 • 35. www.cofacepolska.pl
 • 36. www.mg.gov.pl
 • 37. www.msp.gov.pl
 • 38. Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinanso-wych znajdujących się w trudnej sytuacji, Komisja Europejska, (Dz. Urz. UE С 2014/C 249/01).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171464105

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.