PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 23 | 486--493
Tytuł artykułu

Dylematy finansowania działalności klastrów branży rolno-spożywczej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Dilemmas Financing Activities of Clusters Agri-Food Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem niniejszego opracowania jest ukazanie faktycznych i potencjalnych źródeł finansowania działalności warunkujących zainicjowanie i funkcjonowanie innowacyjnych powiązań integracyjnych w agrobiznesie. System finansowy warunkuje nie tylko efektywne funkcjonowanie, ale również późniejszą dynamiczną ekspansję inicjatyw klastrowych. Z kolei prawidłowo funkcjonujące struktury klastrowe wpływają na konkurencyjność regionu, jak również na rozwój gospodarki lokalnej, regionalnej i międzynarodowej. Do osiągnięcia nakreślonego celu posłużono się metodą opisową, porównawczą oraz przyczynową. Praca ma charakter teoretyczny i poznawczy, wzbogacona została wynikami własnych badań empirycznych realizowanych w 2015 roku na obszarze województwa podkarpackiego. Badaniami objęto instytucje zarządzające czterech jedynych klastrów branży rolno-spożywczej funkcjonujących na badanym terenie. (abstrakt oryginalny)
EN
The main objective of this paper is to show the actual and potential sources of financing determining the initiation and operation of innovative integration links in agribusiness. The financial system determines not only sustainable, but also future dynamic expansion of cluster initiatives. In turn, properly functioning structures clustered affect the competitiveness of the region, as well as local economic development, regional and international. To achieve the outlined method was used descriptive, comparative and causal. The work is a theoretical and cognitive has been enriched by the results of their own empirical research conducted in 2015 in the province of Podkarpackie. The study included the managing four clusters the only agri-food sector operating in the study area. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
486--493
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • 1. Benchmarking klastrów w Polsce - edycja 2014. Raport z badania [Benchmarking of clusters in Poland - edition 2014 Research Report], B. Plawgo (red.), PARP, Warszawa 2014.
 • 2. Borowicz A., Dzierżanowski M., Rybacka M., Szultka S., Tworzenie i zarządzanie inicjatywą klastrową [Creating and managing cluster initiative], Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2009.
 • 3. Brodzicki T., Szultka S., Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw [The concept of clusters and the competitiveness of enterprises], "Organizacja i Kierowanie", nr 4(110), Warszawa 2002.
 • 4. Buczyńska G., Frączek D., Kryjom P., Raport z inwentaryzacji klastrów w Polsce 2015 [Inventory Report clusters in Poland in 2015] , PARP, Warszawa 2016.
 • 5. Chorób R., Strengths functioning cluster structures prerequisite for innovation and competitiveness of the economy [Atuty funkcjonowania struktur klastrowych przesłanką innowacyjności i konkurencyjności gospodarki], SCIENTIFIC JOURNAL, High-Economic Social School in Ostroleka, nr 4/2015 (19).
 • 6. Erlandsson K., Koszarek M., Fundusze UE czy składki? Pozyskiwanie finansowania działań inicjatywy [EU funds or contributions? Obtaining financing activities initiative] (w:) M. Koszarek (red.), Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój [Cluster initiatives: effective action and strategic development], PARP, Warszawa 2011.
 • 7. European Commission, Regional clusters in Europe [Klastry regionalne w Europie], "Observatory of European SMEs", Bruksela 2002.
 • 8. Kaźmierski J., Finansowanie rozwoju struktur klastrowych - przykład regionu łódzkiego [Financing the development of cluster structures - such as the Lodz region], "Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego", nr 19/2015, PTE O/Łodź.
 • 9. Lorek E., Znaczenie struktur klastrowych jako narzędzi wzmacniających konkurencyjność i innowacyjność gospodarki [The importance of cluster structures as tools to strengthen the competitiveness and innovativeness of the economy] (w:) A. Graczyk (red.), Kształtowanie zrównoważonego rozwoju w reakcji na kryzys globalny [Shaping sustainable development in response to the global crisis], Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 225, Wrocław 2011.
 • 10. Szarubka P., Dotacje na klastering 2014-2020 [Grants for clustering 2014-2020] http://info.mergeto.pl/2014/10/dotacje-na-klastering-2014-2020/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171464159

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.