PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 11 | 17--26
Tytuł artykułu

Analiza wybranych problemów zarządzania procesowego w świetle wyników badań empirycznych

Warianty tytułu
Analysis of the Selected Problems of Process Approach Implementation in the Light of Empirical Research
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł nawiązuje do problematyki implementacji podejścia procesowego w polskich przedsiębiorstwach, jest to tematyka dość powszechnie badana ale nie w kontekście wdrożenie podejścia procesowego na różnym poziomach zarządczych. W związku z powyższym publikacja jest próbą odpowiedzi na pytanie w jakim zakresie podejście procesowe znajduje odzwierciedlenie na poziomie procesów i stanowiska pracy? W uzupełnieniu głównego problemu badawczego przeanalizowano poziom wykorzystania komunikacji poziomej w firmach zorganizowanych w układzie procesowym. Weryfikacja wybranych problemów wdrożenie podejścia procesowego została przeprowadzono na podstawie przeglądu literatury oraz analizy i oceny wyników badań sondażowych przeprowadzonych za pomocą metody CATI. Główne konkluzje wynikające z przeprowadzonych badań wskazują na: niewystarczające wdrożenie podejścia procesowego na poziomie stanowiska pracy oraz niski poziom wykorzystania komunikacji poziomej w średnich, małych i mikroprzedsiębiorstwach.(abstrakt oryginalny)
EN
The article refers to the problem of implementation of the process approach in Polish enterprises. This subject is quite well studied but not in the context of the implementation of the process approach at different levels of management. Accordingly, the publication is an attempt to answer the question to what extent the process approach is reflected at the level of processes and working position? In addition to the main problem of the research the level of use of horizontal communication in companies organized in a process approach was analyzed. Verification of selected problems of implementation of the process approach has been carried out on the basis of the literature review and the analysis and evaluation of the results of surveys conducted using the CATI method. The main conclusions from the study indicate: inadequate implementation of the process approach at the level of working position and the low level of use of horizontal communication in medium, small and micro enterprises.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
17--26
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Bibliografia
 • 1. BOC Information Technologies Consulting sp. zoo, Uniwersytet Warszawski, 2013, BPM-znaczenie, struktura i kultura, http://boc-pl.com/ap/wpcontent/uploads/2015/02/BPM_ znaczenie_struktura_i_ kultura_2013.pdf, dostęp z dnia 20.12.2015.
 • 2. Brajer-Marczak R., 2012, Podejście procesowe w organizacjach - wyniki badań empirycznych, NAUKI O ZARZĄDZANIU MANAGEMENT SCIENCES, nr 3 s. 19-27.
 • 3. Cieśliński W., 2009, Procesowa orientacja przedsiębiorstw - wyniki badań empirycznych, Podejście procesowe w organizacjach, nr 52, s. 41-48.
 • 4. Dojrzałość procesowa polskich organizacji. Marzec 2013, raport przygotowany przez serwis PROCESOWCY.PL, s. 9, http://procesowcy.nazwa.pl/dojrzalosc2013.pdf, dostęp z dnia 17.08.2016
 • 5. Dojrzałość procesowa polskich organizacji, 2016, raport przygotowany przez serwis PROCESOWCY.PL, s. 17, http://procesowcy.pl/BadanieDojrzalosciProcesowej2016.pdf, dostęp z dnia 03.09.2016
 • 6. Drucker P., 2005, Praktyka zarządzania. Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa
 • 7. Gębczyńska A., 2015, Realizacja strategii przedsiębiorstwa w ujęciu procesowym, Modelowanie procesów i systemów logistycznych, cz. XIV. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, nr 56, s. 127-139.
 • 8. Gębczyńska A., 2015, Procesowe zarządzanie jakością z wykorzystanie programu ADONIS, w: Giemza M., Sikora T. (red), Wielowymiarowość systemów zarządzania Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, s. 47-60.
 • 9. Grajewski P., 2007, Organizacja procesowa. Projektowanie i konfiguracja, PWE, Warszawa.
 • 10. Grela G., 2013, Ocena poziomu dojrzałości procesowej organizacji, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy Społeczeństwo Informacyjne - Technologie, Zeszyt 35.
 • 11. Harmon P., 2016, The State of Business Process management, http://www.bptrends.com/bpt/ wp-content/uploads/2015-BPT-Survey-Report.pdf, dostęp z dnia 20.03.2016
 • 12. Harmon P., and Wolf C., 2014, BPTrends State-of-BPM-Survey-Report, http://www.bptrends.com/ bpt/wp-content/uploads/BPTrends-State-of-BPM-Survey-Report.pdf, dostęp z dnia 20.03.2016
 • 13. Kalinowski B.T., 2012, Ocena stopnia wdrożenia zarządzania procesowego w badanych przedsiębiorstwach, Problemy Zarządzania, vol. 10, nr 2 (37).
 • 14. Kraśniak J., 2009, Uwarunkowania sytuacyjno-organizacyjne wdrażania organizacji procesowej, w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 52, S. Nowosielski (red), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • 15. Nurbanum M., Nasurdin A.M., Noor Hazlina Ahmad N.H., Wong A.M., 2013, What affects the extent of business process management implementation? An empirical study of Malaysia's manufacturing organizations, Operations Management Research, Volume 6, Issue 3.
 • 16. Nowosielski S., 2008, Procesy i projekty logistyczne- skrypt UE we Wrocławiu, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław.
 • 17. Rohloff M., 2011, Advances in business process management implementation based on a maturity assessment and best practice exchange, Journal Information Systems and e-Business Management, Vol.01, No 9, pp.383-403, DOI 10.1007/s10257-010-0137-1, dostęp z dnia 15.12.2015.
 • 18. Rummler A., G Brache P., A., 2000, Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa.
 • 19. Szeptuch A., 2013, Procesowe uwarunkowania zarządzania strategicznego w organizacjach. Konferencja Innowacje w Zarządzaniu I Inżynierii Produkcji, Wydawca Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, http://www.ptzp.org.pl/, dostęp z dnia 10.02.2016.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171464163

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.