PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 4 (82) Cz.1 Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw | 571--579
Tytuł artykułu

Alkohole jako przedmiot inwestycji alternatywnych

Autorzy
Warianty tytułu
Alcohol as an Atlernative Investment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel - Określenie differentia specifica jednej z grup aktywów emocjonalnych, jakimi są alkohole inwestycyjne, poprzez skontrastowanie tej klasy aktywów z innymi aktywami emocjonalnymi oraz szersze porównanie inwestycji w pasje ogółem z innymi rodzajami inwestycji. Metodologia badania - Analiza tekstów źródłowych: zarówno raportów dotyczących poszczególnych segmentów rynku inwestycji w aktywa emocjonalne, jak i artykułów naukowych zawierających badania na temat tego typu inwestycji. Wynik - W artykule zaprezentowano cechy inwestycji w aktywa emocjonalne, w szczególności alkoholi inwestycyjnych. Wskazano wady i zalety inwestycji tego typu. Oryginalność/wartość - Sama tematyka inwestycji w aktywa emocjonalne jest jeszcze mało popularna, nie wykształciły się też metody analiz i oceny tego zjawiska. Artykuł stanowi element wstępnej eksploracji tej problematyki.(abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - Identifying the differentia specifica of one of the groups of emotional assets, they are alcohols, by contrasting this asset class with other emotional assets and broader comparing all investment in passion overall with other types of investments. Design/methodology/approach - Analysis of source texts: some reports on different segments of market of investment in emotional assets, as well as scientific articles containing research on this type of investment. Findings - The article presented the characteristics of investment in emotional assets, especially alcohols investment. It was pointed out the advantages and disadvantages of this type of investment. Originality/value - The theme of investment in emotional assets is still not very popular, and a method of analysis and evaluation of this phenomenon has not been dveloped yet. This article is part of the initial exploration of these issues.(original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Adamska A. (2013). Ryzyko inwestycji w pasje. W: A.S. Barczak, P. Tworek (red.), Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjnej.Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 • Adamska A. (2015). Inwestowanie w aktywa emocjonalne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 854, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 73, 295-302.
 • Bankier.pl (2012). Inwestycje alternatywne. Badanie inwestorów 2012. Pobrano z: http://www.bankier.pl/static/ att/90000/2542590_RAPORT.pdf (16.10.2015).
 • Baumol W.J. (1986). Unnatural Value: Or art investment as floating crap game. American Economic Review, 76 (2), 10-14.
 • Borowski K. (2013). Sztuka inwestowania w sztukę. Warszawa: Difin.
 • Burton B.J., Jacobsen J.P. (1999). Measuring returns on investments in collectibles. Journal of Economic Perspectives, 13 (4), 193-212
 • Cackowski F. (2014). Bordeaux w portfolio - inwestycje w wino. W: A. Adamska, A. Fierla (red.), Inwestowanie emocjonalne i techniczne, s. 35-57. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • CapGemini, Merrill Lynch (2014). World Wealth Report. Pobrano z: https://www.worldwealthreport.com (3.02.2015).
 • CapGemini, Merrill Lynch (2015). World Wealth Report. Pobrano z: https://www.worldwealthreport.com (30.03. 2016).
 • Dimson E., Spaenjers C. (2014). The investment performance of art and other collectibles. W: A. Dempster (red.), Risk and Uncertainty in the Art World, s. 219-238. London: Bloomsbury Publishing.
 • EAMR (2009). The Role of Emotional Assets in an Alternative Investment Strategy. Materiały konferencyjne z Art Market Symposium, 13 października.
 • Gevirtz L. (2013). Wine auction market shrinking, Lafite bubble bursts. Reuters. Pobrano z: http://uk.reuters.com/ article/us-wine-auctions-idUKBRE89M0W720121023 (23.10.2013).
 • Goliński T. (2012). Rynek wina i sztuki. W: U. Ziarko-Siwek (red.), Tradycyjne i alternatywne inwestycje finansowe w świetle kryzysu finansowego. Warszawa: CeDeWu.
 • Helman-Pazdej E. (2015). Inwestowanie w whisky jako jedna z form inwestycji alternatywnych. W: A. Adamska, A. Fierla (red.), Inwestowanie. Rynki, instrumenty, decyzje (s. 57-68). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • http://www.cognac.com/about-cognac/the-6-cognac-appellations-grande-champagne-petite-champagne-borderiesfins- bois-bons-bois-and-bois-ordinaires.
 • http://www.cognac-croizet.fr/gamme-en,exclusive-cognacs,5.html.
 • Kalbarczyk K. (2012). Opłacalność inwestowania w monety kolekcjonerskie emitowane przez Narodowy Bank Polski po 1995 roku. W: A. Adamska, A. Fierla (red.), Inwestowanie - Spekulowanie - Kolekcjonowanie. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Kalmus M. (2014). Inwestycje w samochody kolekcjonerskie jako inwestycje w pasje. W: A. Adamska, A. Fierla (red.), Inwestowanie emocjonalne i techniczne, s. 93-111. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Kuebler L. (2015). Rare Whisky Auctions: Investment Opportunity? Pobrano z: https://www.whiskyinvestdirect. com/about-whisky/whisky-auction-investment-111120151.
 • Małecki S. (2011). Wino w portfelu. Deal, 1.
 • Mikita M., Pełka W. (2009). Rynki inwestycji alternatywnych. Warszawa: Poltext.
 • Morawski R. (2012). Inwestycje w pasje w kontekście opodatkowania dochodów kapitałowych i działalności gospodarczej. W: A. Adamska, A. Fierla (red.), Inwestowanie - Spekulowanie - Kolekcjonowanie, s. 199-216. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Morozowicz P. (2013). Rynek whisky. Wealth Solutions. Pobrano z portalu wealth.pl.
 • Ostrowska E. (2011). Portfel inwestycyjny, klasyczny i alternatywny. Warszawa: C.H. Beck.
 • Renneboog L., mailto:luc.renneboog@tilburguniversity.eduSpaenjers C. (2012). Hard assets: The returns on rare diamonds and gems. Finance Research Letters, 9 (4), 220-230.
 • Turmińska K. (2014). Własny jacht - spełnienie marzeń czy inwestycja dla zamożnych? W: A. Adamska, A. Fierla (red.), Inwestowanie emocjonalne i techniczne (s. 79-91). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Wealth Solutions (2013). Coraz mniej starej whisky. Pobrano z: http://life.forbes.pl/maleja-zapasy-starej-whisky- -podrozeje-,artykuly,164180,1,1.html.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171464295

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.