PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 4 (82) Cz.1 Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw | 769--780
Tytuł artykułu

Analiza pionowa i pozioma dochodów własnych oraz poziomu samofinansowania samorządów lokalnych w Polsce

Warianty tytułu
Vertical and Horizontal Analysis of Own Revenues and Level of Self -Financing of Local Government Entities in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel - W artykule podjęto dociekania naukowe w zakresie wskaźnikowej oceny dochodów własnych i poziomu samofinansowania samorządów lokalnych w Polsce. Metodologia badania - W oparciu o rozważania teoretyczne ocenie poddano wybrane wskaźniki finansowe. Tu w szczególności zbadano strukturę i dynamikę dochodów własnych samorządów lokalnych i poziom ich samofinansowania. Okres badawczy obejmuje lata 1999-2014, co umożliwiło dodatkowo ocenę tendencji zmian analizowanych wielkości w czasie. Wynik - Samorządy lokalne w Polsce średnio w latach 1999-2014 generowały dochody własne na poziomie około 47,2%, a wskaźnik samofinansowania na poziomie około 89,5%. Większą samodzielnością dochodową charakteryzowały się gminy miejskie i miejsko-wiejskie. Z kolei większe możliwości w zakresie samofinansowania wydatków majątkowych przypadły gminom wiejskim. Oryginalność/wartość - Problematyka podjęta w ramach niniejszej publikacji pozwala na syntetyczną ocenę na podstawie analizy strukturalnej dochodów własnych i poziomu samofinansowania samorządów lokalnych w Polsce.(abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - This paper focuses on the investigations of own revenues and the level of self-financing in local self-governments in terms of ratio analysis in Poland. Design/methodology/approach - Based on theoretical considerations of self-financing in local self-government units, the selected financial ratios were analysed. In particular, the structure and dynamics of own revenues in local self-governments and the level of self-financing were investigated. The studied period covered the years 1999-2014, which allowed for assessment of tendencies for the analysed variables to change in time. Findings - Local governments in Poland in the years 1999-2014 on average generate their own income at around 47.2%, and the self-financing of approximately 89.5%. Greater independence profitable characterized by municipalities and urban-rural. In turn, greater opportunities for self-financing fell rural communities. Originality/value - The issues addressed in this publication allows to synthetic evaluation based on the structural analysis of own revenues and the level of self-financing of local governments in Poland.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • Dziurbejko T. (2006). Planowanie rozwoju gminy jako instrument pozyskiwania funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Warszawa: Difin.
 • Filipiak B., Flejterski S. (2008). Bankowo-finansowa obsługa jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: Ce- DeWu.pl.
 • Hanusz A., Niezgoda A., Czerski P. (2009). Dochody budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Jajuga K. (2007). Elementy nauki o finansach. Warszawa: PWE.
 • Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. nr 78, poz. 483.
 • Korenik D., Korenik S. (2010). Podstawy finansów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kornberger-Sokołowska E. (2001). Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: Liber.
 • Łukomska-Szarek J. (2011). Financial Analysis as a Method of Assessment of Financial Standing in Local Self-Governments. Praha-Belgorod: Publish House Education and Science.
 • Łukomska-Szarek J. (2010). Ocena poziomu zadłużenia samorządów lokalnych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 112.
 • Owsiak S. (2005). Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Patrzałek L. (2004). Finanse samorządu terytorialnego. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 • Ruśkowski E., Salachna J.M. (2007). Finanse lokalne po akcesji. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer business.
 • Surówka K. (2014). Samorząd terytorialny w Polsce w dobie spowolnienia gospodarczego. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 37 (1).
 • Swianiewicz P. (2002). Podatki lokalne w systemie finansowania zadań samorządów - zagadnienia teoretyczne i praktyka rozwiązań w Polsce oraz krajach europejskich. Samorząd Terytorialny, 12.
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dz.U. 2008, nr 88, poz.539.
 • Wankiewicz B. (2009). Zasoby finansowe a rozwój samorządności lokalnej. Obszary rozwoju - rozwiązania modelowe. Warszawa: CeDeWu.pl.
 • Zawora J. (2008). Samodzielność finansowa samorządu gminnego. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171464949

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.