PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 4 (82) Cz.1 Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw | 945--955
Tytuł artykułu

Charakterystyka globalnego rynku obligacji klimatycznych

Warianty tytułu
The Climate Bond Global Market Characteristics
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel - Artykuł poświęcono analizie struktury współczesnego rynku obligacji klimatycznych. Podstawowym celem badania było określenie tendencji na globalnym rynku tych instrumentów. Analizie poddano czas zapadalności i rentowność w dniu wykupu instrumentów, walutę, w której denominowane są obligacje, rynki, na których są plasowane oraz kraj pochodzenia emitenta. Badaniem objęto także sposób płatności odsetkowych oraz cel emisji. Metodologia badania - Wykorzystano przede wszystkim analizę danych bazy Thompson Reuters Eikon. Posłużono się podstawowymi narzędziami statystycznymi: średnią arytmetyczną, medianą oraz odchyleniem standardowym. Badanie statystyczne uzupełniono studiami literaturowymi raportów poświęconych obligacjom klimatycznym. Wynik - Rynek obligacji klimatycznych, mimo stosunkowo młodego wieku, rozwija się bardzo dynamicznie. Zaobserwowano coraz większą aktywność emitentów prywatnych. Rośnie także liczba emisji oferowanych przez podmioty skandynawskie. Coraz większe znaczenie mają emisji realizowane przez międzynarodowe banki rozwoju na terenie krajów rozwijających się. Zwiększa się także różnorodność celu emisji. Oryginalność/wartość - Artykuł jest jedną z nielicznych publikacji poświęconych obligacjom klimatycznych. Jest to również jedna z pierwszych prac podejmujących temat tych instrumentów od strony empirycznej i analitycznej.(abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - The article aims at analyzing climate bond market. The primary objective of the study was to determine trends in the global market of these instruments. We analyzed the structure of the issuers' nationality, time to maturity and yield to maturity of the instruments; the currency in which the bonds are denominated; markets where they are placed, as well as the type of interest payment and the purpose of the issuance. Design/methodology/approach - Study is based on the data from Thompson Reuters Eikon database. We used basic statistical tools: the arithmetic mean, median and standard deviation. Statistical research analysis is supplemented by literature studies of climate bonds reports and previous research. Findings - Despite relatively young age, the climate bonds market is developing very dynamically. Increasing activity of private issuers has been observed. There is also increasing number of issues offered by Scandinavian operators. The growing importance of issuances is carried out by international development banks in developing countries. The diversity of the issuance's goal also increases. Originality/value - The article is one of the few publications about climate bonds. It is also one of the first papers focused on empirical and analytical issues of these instruments.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Caldecott B.L. (2010). Green Infrastructure Bonds: accessing the scale of low cost capital required to tackle climate change. London: Climate Change Capital. Pobrano z: www.climatechangecapital.com.
 • Climate Bonds Initiative. Pobrano z: www.climatebonds.net.
 • Dziawgo L. (2010). Zielony rynek finansowy. Ekologiczna ewolucja rynku finansowego. Warszawa: PWE.
 • Kaminker C., Steward F. (2012). The Role of Institutional Investors in Financing Clean Energy. OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions no. 23.
 • Lee C.W., Zhong J. (2015). Financing and risk management of renewable energy projects with a hybrid bond. Renewable Energy, 75, 779-787.
 • Mathews J.A., Kidney S. (2012). Financing climate-friendly energy development through bonds. Development Southern Africa, 29 (2), 337-349.
 • Morel R. (2012). Financing the transition to a green economy: their word is their (green) bond? Climate Brief, 14. Pobrano z: www.cdcclimat.com.
 • Reichelt H. (2010). Green bonds: a model to mobilise private capital to fund climate change mitigation and adaptation projects. W: The Euromoney Environmental Finance Handbook. London.
 • Schalatek L., Nakhooda S., Watson C. (2015). The Green Climate Fund. The Climate Finance Fundamentals, 11. Pobrano z: www.climatefundsupdate.org.
 • Tang A., Chiara N., Taylor J.E. (2012). Financing renewable energy infrastructure: Formulation, pricing and impact. Energy Policy, 45, 691-703.
 • Thompson Reuters Eikon. Pobrano z: www.thomsonreuters.com.
 • Więckowska M. (2013). Stan i perspektywy rozwoju rynku obligacji klimatycznych. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 62, 455-465.
 • Wood D., Grace K. (2011). A Brief Note on the Global Green Bond Market. IRI Working Paper, February. Harvard Kennedy School.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171465071

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.