PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 3 (44) | 327--337
Tytuł artykułu

Źródła informacji dla innowacji w sektorze usług

Warianty tytułu
Sources of Information for Innovation in the Service Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest identyfikacja źródeł informacji dla innowacji oraz ich dostępności dla przedsiębiorstw usługowych. Przedmiotem analizy są źródła informacji dla innowacji najwyżej cenione przez przedsiębiorstwa usługowe i źródła informacji najmniej dostępne. Artykuł przygotowano na podstawie literatury przedmiotu oraz wyników ilościowego badania przeprowadzonego metodą CAWI w III kwartale 2015 roku wśród przedstawicieli kierownictwa przedsiębiorstw usługowych zróżnicowanych pod względem wielkości oraz przynależności do sekcji usług. Wyniki badania pozwoliły pogłębić wiedzę w zakresie informacyjnych podstaw dla podejmowania działalności innowacyjnej przez przedsiębiorstwa usługowe w warunkach słabej dynamiki rozwoju gospodarczego i silnej konkurencji na rynku oraz dynamicznego rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Do źródeł informacji dla innowacji najbardziej przydatnych dla firmy usługowej zaliczono kontakty z klientami oraz wewnętrzne materiały pozostające w przedsiębiorstwie, a w dalszej kolejności konkurentów i dostawców. Natomiast za najmniej dostępne źródła informacji menedżerowie przedsiębiorstw usługowych uznali instytuty badawcze i szkoły wyższe oraz prywatne instytucje B+R, co potwierdza słabą współpracę praktyki gospodarczej i nauki. Artykuł ma charakter badawczy.(abstrakt autora)
EN
The objective of the article is to identify sources of information for innovation and their accessibility for service enterprises. The subject of the analysis are sources of information for innovation, both the most valued by service enterprises and the least accessible sources of information. The article was prepared on the basis of subject literature and results of a quantitative research carried out by the CAWI method in the third quarter of 2015 among representatives of managements of service enterprises diversified in terms of their size and the service section affiliation. The research findings allowed deepening the knowledge in the area of information bases for undertaking innovative activity by service enterprises under the conditions of weak dynamics of economic development and strong competition in the market as well as dynamic development of information and communication technologies. The most useful sources of information for innovation for a service company are contacts with customers and internal materials remaining at an enterprise, then those of competitors and suppliers. On the other hand, as the least accessible sources of information managers of service enterprises considered research institutes and universities as well as private R & D institutions, what confirms a poor cooperation of the business practice with science. The article is of the research nature.(author's abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
327--337
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie
Bibliografia
 • Charucka, O. (2013). Działalność innowacyjna przedsiębiorstwa w sektorze usług. Warszawa: Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
 • Drucker, P.F. (1992). Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa: PWE.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010-2012 (2013). Warszawa: GUS.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2009 (2010). Warszawa: GUS.
 • Gallouj, F. (2002). Innovation in services and the attendant old and new myths. Journal of Socio-Economics", 31, (2), 137-154.
 • Hjalager, A.H. (2002). Repairing innovation defectiveness in tourism. Tourism Management, 23 (5), 465-474.
 • Innowacje i transfer technologii - słownik pojęć (2005). Warszawa: PARP.
 • Klastry w Polsce (3.12.2015). Pobrano z: www.pi.gov.pl/klastry/chapter_95882.asp.
 • Kotler, Ph. (2005). Marketing. Poznań: Prentice Hall-Rebis.
 • Kłosiewicz-Górecka, U., Czapska, J., Bielska, A. (2015). Raport. Źródła i rodzaje informacji rynkowych oraz znaczenie wywiadu biznesowego w polskich firmach. Warszawa: IBRKK, SCIP.
 • Kusa, R. (2015). Innowacyjność małych przedsiębiorstw usługowych. Studium przypadku. Pobrano z: www.zarz.agh.edu.pl/rkusa/ZZ_P12_04%27%20InnowacyjnoscMalychPrzedsiebiorstwUslugowych.pdf, 382.
 • Mikuła, B., Pietruszka-Ortyl, A., Potocki, A. (2007). Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem w gospodarce opartej na wiedzy. Warszawa: Difin.
 • Niedzielski, P., Rychlik, K., Markiewicz, J. (2015). Innowacyjność przedsiębiorstw sektora usług - nowe ścieżki rozwoju. Pobrano z: www.instytut.info/IVkonf/referaty/Niedzielski.pdf.
 • Pilarski, R., Rawski, W. (2007). Rodzaje źródeł informacji marketingowej i ich znaczenie dla polskich przedsiębiorstw. Marketing i Rynek, 3.
 • Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji (2005). Bruksela: Komisja Europejska.
 • Pomykalski, A. (2001). Zarządzanie innowacjami. Warszawa-Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Poznańska, K. (2003). Innowacyjność jako źródło przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw. Warszawa: Centrum Wiedzy AIESEC Polska, Komitet Lokalny SGH.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2015 (2015). Warszawa: GUS.
 • Sojkin, B. (2009). Informacyjne podstawy decyzji marketingowych. Warszawa: PWE.
 • Współpraca na rzecz innowacji (1.06.2016). Pobrano z: www.pi.gov.pl/parp/chapter_86197.asp?soid=2422733E3F3A454BBEDCDE7C10323249.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171465181

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.