PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | nr 4 (CD) | 185--193
Tytuł artykułu

Pozytywny klimat w organizacji czynnikiem determinującym poczucie satysfakcji z pracy

Warianty tytułu
Positive Climate in the Organization as the Determinant of Employee Satisfaction
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł ma charakter teoretyczny. Zaprezentowano w nim wybrane czynniki wpływające na poziom satysfakcji z pracy, ze szczególnym wskazaniem wśród nich kluczowej roli pozytywnego klimatu organizacyjnego. Na przestrzeni lat badaczom nie udało się sporządzić enumeratywnego katalogu czynników kształtujących klimat organizacyjny, których zastosowanie stanowiłoby niezbędne narzędzie wspierające menedżera w jego trudnej pracy, a jednocześnie wpływające na wzrost poczucia satysfakcji i zadowolenia z wykonywanej pracy wśród podległych mu pracowników. O efektywności zastosowanych przez menedżera narzędzi i metod z pewnością decyduje poziom jego kompetencji, ale także kształt i specyfika środowiska pracy. Klimat występujący w organizacji nabiera więc szczególnego znaczenia w procesie optymalizacji skuteczności zarządzania współczesną organizacją, o czym starają się przekonać Autorki niniejszego opracowania, przeznaczonego zarówno dla teoretyków, jak i praktyków zarządzania. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is theoretical in nature. It's goal is to present some selected factors affecting job satisfaction, with a particular emphasis on the key role of the positive organisational climate. Over the years, researchers failed to come up with an enumerative catalogue of factors creating the organisational climate which application would serve as the necessary tool supporting managers in their difficult work while affecting the growth of satisfaction from work among their subordinates. The effective application of tools and methods by a manager are certainly based on the level of their competences as well as on the shape and specificity of the work environment. Therefore, the importance of the climate prevailing in an organisation is growing in the process of optimising effective management of a contemporary organisation, as the authors of the paper, addressing both the practitioners and theory, attempt to prove. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
185--193
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Bibliografia
 • Baruk, A.I. (2014). Poziom zadowolenia pracowników w kontekście relacyjnych aspektów klimatu organizacyjnego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 73, s. 11-29.
 • Cameron, K., Dutton, J.E., Quinn, R.E. (2003). Positive Organizational Scholarship: Foundations of a New Discipline. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers.
 • Cybulski, K. (2004). Zarządzanie działem sprzedaży firmy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Dobrowolska M. (2009). Satysfakcja z pracy pracowników zarobkujących w nietypowych formach zatrudnienia. W: M. Gableta, A. Pietroń-Pyszek (red.). Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji s. 135-145. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Fiech, M., Mudyń, K. (2011). Pomijanie działań kształtujących poziom zadowolenia zawodowego pracowników jako przejaw dysfunkcji w procesie zarządzania zasobami ludzkim. Problemy Zarządzania, vol. 9, nr 4 (34), s. 147-161.
 • Hofstede, G., Hofstede, G.J. (2007). Kultury i organizacje, Warszawa: PWE.
 • Hysa, B., Grabowska, B. (2014). System motywacji pracowników administracji publicznej na podstawie wybranej jednostki "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej" Seria: Organizacja i Zarządzanie nr 74.
 • Livingston, J.S. (2009). Efekt Pigmaliona w zarządzaniu. Harvard Business Review Polska, nr 76, s. 134-142.
 • Lubrańska A. (2011). Klimat organizacyjny a doświadczanie wypalenia zawodowego. Medycyna Pracy, nr 62(6), s. 623-631.
 • Lubrańska A. (2014). Klimat organizacyjny wobec obciążeń pracą w aspekcie wieku i płci pracownika, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 5-2014, s. 69-80.
 • Motyka, M., Mudyń, K. (1984). Kompleks zagrożonego autorytetu a wyuczona nieudolność aktywność regresyjna. Prakseologia, nr 3-4, s. 149-163.
 • Mudyń, K. (2010). Styl zorientowany na relacje vs. zorientowany na zadanie a orientacja społeczna i orientacja ekonomiczna. Komunikacja i jakość w zarządzaniu. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 153-161.
 • Smolarek, M., Sipa, M. (2015). Klimat organizacyjny jako przejaw kultury organizacyjnej w małych przedsiębiorstwach, ZN WSH Zarządzanie 2015 (4), s. 301-315.
 • Schultz, D.P., Schultz, S.E. (2012). Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Sowińska, A. (2014). Zadowolenie z pracy - problemy definicyjne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 197, s. 45-56.
 • Stoner, J.A.F., Wankel, Ch. (1997). Kierowanie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Wudarzewski, G. (2013). Wymiary i składniki klimatu organizacyjnego w świetle badań literaturowych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Nr 1(33), s. 59-78.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171465271

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.