PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 33 | 63--82
Tytuł artykułu

Facing Leading Consumer Trends and Their Repercussions for the Tourism Industry

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Nowe paradygmaty marketingu jako odpowiedź na wiodące trendy konsumenckie oraz ich wpływ na branżę turystyczną
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Cel. Artykuł poświęcono identyfikacji wiodących trendów konsumenckich i ich znaczeniu dla kształtujących się nowych paradygmatów zarządzania marketingiem.
Metoda. Zastosowano kombinacje 3 metod (mindmapping, analizaę STEEP oraz dyskusja panelowa), przeprowadzonych w trakcie warsztatów eksperckich z uczestnictwem praktyków rynku turystycznego, ekspertów naukowych i specjalistów z branży nowych mediów. Za pomocą procesów intuicyjno-logicznych zidentyfikowano trendy kształtujące współczesny rynek turystyczny.
Wyniki. Artykuł zawiera identyfikację i charakterystykę nowych, globalnych trendów konsumenckich oraz ich wpływ na rynek turystyczny. W wyniku dyskusji sformułowano dwa paradygmaty funkcjonujące obecnie w obszarze marketingu.
Ograniczenia badań i wnioskowania. Wyniki analizy powinny podlegać dalszej dyskusji, ze względu na fakt, że zmieniający się paradygmat marketing jest zaledwie jednym z wielu następstw zmieniających się współcześnie trendów rynkowych i konsumenckich. Zróżnicowanie wyzwań będących następstwem zmian trendów i pojawienia się nowych technologii wymaga szczególnej uwagi, ze względu na różnorodność zmian wywoływanych po stronie podaży i popytu turystycznego. Branża turystyczna ulega nieustannym przemianom, wymagającym monitorowania i okresowych analiz.
Implikacje praktyczne. Artykuł stanowi istotną wartość z punktu widzenia badaczy rynku turystycznego i praktyków tym bardziej, że grupa panelistów biorących udział w warsztatach eksperckich objęła przedstawicieli pięciu wiodących organizacji turystycznych, praktyków branży nowych technologii, pracowników naukowych i przedstawicieli biznesu turystycznego.
Oryginalność. Artykuł wnosi nowe spostrzeżenia do dorobku badań naukowych dotyczących rynku turystycznego, ważnych z perspektywy planowania rozwoju tej branży na poziomie krajowym i regionalnym oraz prowadzenia działalności gospodarczej na rynku turystycznym.
Wyniki przeprowadzonych dyskusji i badań literaturowych pomagają zidentyfikować i ocenić znaczenie omawianych zmian oraz ich wpływ na przyszły kształt rynku turystycznego. Dodatkową wartością pracy jest jej znaczenie dla międzynarodowych grup ekspertów zajmujących się przyszłymi trendami rynkowymi.
Rodzaj pracy. Praca badawcza. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose. The paper seeks to formulate the leading contemporary market trends and their repercussions for a future marketing paradigm.
Method. A structured mind-mapping technique, STEEP analysis matrix and the roundtable discussion were used during the workshops with tourism industries representatives, academia teachers and new media specialists. Through an intuitive-logical process, leading trends in the future of tourism were explored.
Findings. The paper outlines key (consumer) trends in the global market and identifies their influence on tourism. As a result, two marketing model options were formulated.
Research and conclusion limitations. The results of the analysis should be discussed further, as the change in marketing paradigm is just one of many possible repercussions of contemporary trends. The diversity of challenges introduced by new trends and new media emergence need special attention, due to multivariate changes it may produce on the demand and supply sides of tourism market. The tourism industry faces a set of interdependent circumstances that need to be monitored and analyzed using different future scenarios.
Practical implications. This paper will be of immense value to researchers and industry leaders, and even more so since the team of the STEEP analysis contributors covered the representatives of five tourism associations, new technology industry leaders, academia teachers, and consulting firms' representatives.
Originality. The paper contributes to the knowledge of tourism policy planners and managers. It helps to recognize, consider, and reflect uncertainties they are likely to face. The work is also valuable for the international tourism foresight community by discussing the leading trends and influencing their marketing options.
Type of paper. Research paper. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
63--82
Opis fizyczny
Twórcy
 • Warsaw School of Economics, Poland
Bibliografia
 • Abrate G., Fraquelli G., Viglia G. (2012), Dynamic pricing strategies: Evidence from European hotels, [in:] "International Journal of Hospitality Management", Vol. 31(1), pp. 160-168.
 • Altinay L., Altinay M., Bicak H.A. (2000), Political scenarios: the future of the North Cyprus tourism industry, [in:] "International Journal of Contemporary Hospitality Management", Vol. 14, No. 4, pp. 176-82.
 • Alvarez M. D. (2010), Creative cities and cultural spaces: new perspectives for city tourism, [in:] "International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research", Vol. 4, No. 3, pp. 171-175.
 • Arva L., Deli-Gray Z. (2010), New Types of Tourism and Tourism Marketing in the Post-Industrial World. Applied Studies in Agrobusiness and Commerce, Agroinform Publishing House, Budapest, pp. 33-37.
 • Belk R.W. (1995), Studies in the new consumer behavior, [in:] Miller D., ed., Acknowledging Consumption, Phaidon, London, pp. 65-76.
 • Biegel B. A. (2007), What to expect in direct and interactive marketing in 2010, [in:] "Journal of Direct, Data and Digital Marketing Practice", Vol. 9, No.2, pp. 122-133.
 • Borjesson L., Hojer M., Dreborg K-H., Ekvall T., Finnveden G. (2006), Scenario types and techniques: towards a user's guide, [in:] "Futures", Vol. 38 No. 7, pp. 723-39.
 • Bourdieu P. (1984), Distinction: A social critique of judgment of taste, London, Rutledge and Kegan Paul.
 • Buhalis D. (2003), eTourism: information technology for strategic tourism management, Pearson Financial Times/Prentice Hall.
 • Carlsson C., Walden P. (2010), Supporting Tourists at the Bomarsund Fortress with a Mobile Value Service, [in:] "Journal of Information Technology Theory and Application", Vol. 11, Issue 1, pp. 43-56.
 • City Tourism&Culture (2005), A Report produced for the Research Group of the European Travel Commission (ETC) and for the World Tourism Organization (WTO) by LAgroup & Interarts, Brussels, ETC Research Report N° 2005/1.
 • Coates J.F. (1985), Foresight in federal government policy making, [in:] "Futures Research Quarterly", Vol. 1, pp. 29-53.
 • Cormode G., Krishnamurthy B. (2008), Key differences between web 1.0 and web 2.0. Available at: http://www.uic.edu/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index. php/fm/article/viewArticle/2125/1972, accessed 11 May 2014.
 • Cornish E. S. (1979), Planting seeds for the future, Champion International Corporation, Stamford, Connecticut.
 • Currid E. (2006), New York as a global creative hub: a competitive analysis of four theories on world cities, [in:] "Economic Development Quarterly", Vol. 20, No. 4, pp. 330-50.
 • Davenport T. H. (2013), At the Big Data Crossroads: turning towards a smarter travel experience, Amadeus IT Group Report. Available at: http://blogamadeus.com/wp-content/uploads/Amadeus-Big-Data-Report. pdf, accessed 6 June 2014.
 • Flatters P., Willmott M. (2009), Understanding the Post-Recession Consumer, [in:] "Harvard Business Review". July-August, pp. 1-8.
 • Florida R. (2002), The Rise of the Creative Class and How It's Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life, Basic Books, New York, NY.
 • Hines A. (2008), Consumer trends in three different worlds, [in:] "The Futurist" July-August.
 • Kachniewska M. (2014a), Tourism value added creation through a user-centric context-aware digital system [in:] "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", No 836, "Ekonomiczne Problemy Turystyki", Vol. 4(28).
 • Kachniewska M. (2014b), Towards the infomediation in tourism (in print).
 • Kachniewska M. (2011) Wpływ tendencji i trendow występujących po stronie popytu turystycznego na fenotyp wspołczesnej turystyki [Tourism Demand Trends Influence on the Modern Tourism Fenotype], [in:] "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", No 694, pp. 265-275.
 • Keenan M., Popper R. (2007), RIF (Research Infrastructures Foresight): Practical Guide for Integrating Foresight in Research Infrastructures Policy Formulation, European Commission, Brussels.
 • Keillor B., Amico M., Horton V. (2001), Global consumer tendencies, [in:] "Psychology & Marketing", Jan 2001, Vol. 18 (1), pp. 1-19.
 • Ketter E., Avraham E. (2012), The social revolution of place marketing: The growing power of users in social media campaigns, [in:] "Place Branding and Public Diplomacy", Vol. 8, No. 4, pp. 285-294.
 • Kotler P., Kartaya H., Setiawan I. (2010), Marketing 3.0 - From Products to Customers to the Human Spirit. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
 • Kwak H., Anupam J., Larsen T. (2006), Consumer Ethnocentrism Offline and Online: The Mediating Role of Marketing Efforts, [in:] "Academy of Marketing Science Journal", Summer 2006, Vol. 34, No. 3, pp. 367-385.
 • Laesser Ch., Jager S. (2001), Tourism in the new economy, [in:] Laesser Ch., Jager S., eds. Tourism growth and global competition. St. Gallen: AIEST, pp. 39-84.
 • Lauterborn B. (1990), New Marketing Litany: Four P's Passe: C-Words Take Over, [in:] "Advertising Age", Vol. 61(41), pp. 56-67.
 • List D. (2004), Multiple pasts, converging presents, and alternative futures, [in:] "Futures", Vol. 36, pp. 23-43.
 • Liu Z., Siguaw J. A., Enz C. A. (2008), Using tourist travel habits and preferences to assess strategic destination positioning: the case of Costa Rica, [in:] "Cornell Hospitality Quarterly", Vol. 49(3), pp. 258-281.
 • Lusensky J. (2011), Sounds Like Branding: Use the Power of Music to Turn Customers into Fans. London: A & C Black Publishers.
 • Maitland R. (2009), Introduction: national capitals and city tourism, [in:] Maitland R., Ritchie B. W., eds., City Tourism: National Capital Perspectives, CABI, Wallingford, pp. 1-13.
 • Markusen A., King D. (2003), The Artistic Dividend: The Arts Hidden Contribution to Regional Development, Project on Industrial and Regional Economics, Humphrey Institute of Public Affairs, University of Minnesota, St Paul and Minneapolis, MN.
 • Masini E. B. (2001), New challenges for futures studies, [in:] "Futures", Vol. 33, No. 7, pp. 637-47.
 • McCarhty L., Stock D., Verma R. (2010), How Travellers Use Online and Social Media Channels to Make Hotel-choice Decisions, [in:] "Cornell Hospitality Report", Vo. 10(18), pp. 5-18.
 • Naisbitt J. (1982), Megatrends: Ten New Directions Transforming Our Lives, Warner Books.
 • Nazarko J., Ejdys J. (eds.), Metodologia i procedury badawcze w projekcie foresight technologiczny "NT for podlaskie 2020" [The methodology and research procedures in the technological foresight project "NT for Podlaskie 2020"], Wyd. Politechnika Białostocka, Białystok 2011.
 • Nuno G. (2013), Marketing Management Trends in Tourism and Hospitality Industry: Facing the 21st Century Environment, [in:] "International Journal of Marketing Studies", Vol. 5, No. 3, pp. 13-23.
 • O'Reilly T. (2005), What is web 2.0: Design patterns and business models for the next generation of software. Available at: http://www.oreillynet. com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html, accessed 11 March 2014.
 • Olsen N. V., Sallis J. (2006), Market scanning for new service development, [in:] "European Journal of Marketing", Vol. 40, No. 5/6, pp. 466-484.
 • Olsen M. D., Connolly D. J. (2000), Experience-based travel, [in:] "Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly", Vol. 41, No. 1, pp. 30-40.
 • Pan S., Chon K., Song H. (2008), Visualizing tourism trends: a combination of ATLAS.ti and BiPlot, [in:] "Journal of Travel Research", Vol. 46, No. 3, pp. 339-48.
 • Pine B. J., Gilmore J. H. (1999), The experience economy. Harvard Business School Press, Boston, MA.
 • Porter M. E. (2001), Strategy and the Internet, [in:] "Harvard Business Review", Vol. 79, No. 300, pp. 63-78.
 • Richards G., Wilson J. (2006), Developing creativity in tourist experiences: a solution to the serial reproduction of culture?, [in:] "Tourism Management", Vol. 27, pp. 1209-23.
 • Richards R., Raymond C. (2000), Creative tourism, [in:] "ATLAS News", Vol. 23, pp. 16-20.
 • Ritzer G., Liska A., (1997), "McDisneyization" and "Post Tourism": complementary perspectives on complementary tourism, [in:] Rojek C., Urry J., eds., Toursing Cultures, Londons, Routledge.
 • Sirakaya E., Woodside A. G., (2005), Building and testing theories of decision making by travellers, [in:] "Tourism Management", Vol. 26, No. 6, pp. 815-832.
 • Sparks B., Browning V. (2011), The impact of online reviews on hotel booking intentions and perception of trust, [in:] "Tourism Management", Vol. 32, No. 6, pp. 1310-1323.
 • Toffler A. (1970), Future Shock, New York, Random House.
 • Trendwatching.com (2014) Post-demographic consumerism, available at: http://trendwatching.com/trends/post-demographic-consumerism/ 24 September 2014.
 • Trivedi M. (2011), Regional and Categorical Patterns in Consumer Behavior: Revealing Trends, [in:] "Journal of Retailing", Vol. 87, No. 1, pp. 18-30.
 • UN Habitat (2013), Time to think urban. Available at: http://unhabitat.org/ time-to-think-urban-un-habitat-brochure-2013/, 13 March 2014.
 • Van Dijck J. (2009), Users like you? Theorizing agency in user-generated content, [in:] "Media Culture and Society", Vol. 31, No. 1, pp. 41-58.
 • van Notten P. W. F., Rotmans J., van Asselt M. B. A., Rothman D. S. (2003), An updated scenario typology, [in:] "Futures", Vol. 35, No. 5, pp. 423-43.
 • Voros J. (2003), A generic foresight process framework, [in:] "Foresight", Vol. 5, No. 3, pp. 10-21.
 • WTTC (2011), Travel and Tourism Report 2010, Available at: http://www. wttc.org/focus/, 26 June 2013.
 • Yeoman I., Lennon J., Black L. (2005), Foot-and-mouth disease: a scenario of reoccurrence for Scotland's tourism industry, [in:] "Journal of Vacation Marketing", Vol. 11, No. 2, pp. 179-90.
 • Yong, Y. W., Keng K. A., Leng T. L. (1989), A Delphi forecast for the Singapore tourism industry: future scenario and marketing implications, [in:] "European Journal of Marketing", Vol. 23, No. 11, pp. 15-26.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171465461

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.