PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 2 (34) | 65--93
Tytuł artykułu

Przedsiębiorstwa i mikroprzedsiębiorstwa w Polsce - charakterystyka i analiza funkcjonowania sektora MMSP na rynku krajowym

Autorzy
Warianty tytułu
Enterprises and Small Enterprises in Poland - Characteristics and Analysis of the Functioning of the Sector of MSMEs in the Domestic Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto próbę zdefiniowania pojęcia "przedsiębiorstwo". Scharakteryzowano je na trzech płaszczyznach: ekonomicznej, organizacyjnej oraz prawnej. Praca przedstawia obszerny zbiór definicji oraz kryteria podziału przedsiębiorstw na rynku krajowym. Szczegółowo opisuje mikroprzedsiębiorstwa i ich rys historyczny, a także ich wpływ na poziom konkurencyjności gospodarki. Przedstawia także klasyfikację firm w Unii Europejskiej. Prezentuje aspekt zarządzania mikroprzedsiębiorstwem oraz wstępną analizę cech mikrofirm i ich tendencji rozwojowych na przestrzeni lat 1999-2012. Na koniec ukazuje wyniki badań prowadzonych na wybranych mikroprzedsiębiorcach. Celem niniejszego artykułu był przegląd aktualnej literatury na temat mikroprzedsiębiorstw w Polsce i rozwiązanie problemu definicyjnego. (abstrakt oryginalny)
EN
In this article an attempt is made to define the concept of "enterprise". Subsequent sections provide detailed characteristics of this entity, on three levels: economic, organizational and legal. The article presents a comprehensive set of definitions and criteria for the distribution companies in the domestic market. It describes in detail the micro-enterprises and their historical background and the impact of small enterprises on the level of competitiveness of the economy. It also shows how the classification of companies in the European Union looks like. It presents the aspect of the management of micro-enterprises, and a preliminary analysis of the features of micro companies and their development trends over the years 1999-2012. At the end it shows the results of research conducted on the selected entrepreneurs. The aim of this article was to review the current literature on MSMEs in Poland. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
65--93
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • Allkorn J., Strużycki M.: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw handlowych i usługowych. PWE, Warszawa 1994.
 • Banik J.: Dylematy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. "Gospodarka Narodowa", nr 3, 2002.
 • Bierć A.: Sytuacja prawna przedsiębiorcy. Zagadnienia wybrane. "Studia Prawnicze", 1998.
 • Bławat F.: Przedsiębiorca w teorii przedsiębiorczości i praktyce małych firm. Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 2003.
 • Czajkowska A.: Wpływ mikroprzedsiębiorstw na rozwój gospodarki regionalnej na przykładzie województwa łódzkiego, [w:] Bielawska A., Szopa A. (red.): Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami - Mikrofirma 2010. Zeszyty Naukowe, nr 585, s. Ekonomiczne Problemy Usług, nr 50. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010.
 • Czajkowska A.: Kredytowanie przedsiębiorców indywidualnych. Specyfika, procesy, polityka. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013.
 • Churchill N.C., Lewis V.L.: The Five Stages of Small Business Growth. "Harvard Business Review", No. 8, 1988.
 • Daszkiewicz N., Wach K.: Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych. Uniwersytet Krakowski, Kraków 2013.
 • Drucker P.: The Practice of Management. Allied Publishers, Mumbai 2004 (reprint 1995).
 • Dukaj I.: Style kierowania w małej firmie. e-bookowo, 2008.
 • Duraj L.: Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2000.
 • Fournier C.: Techniki zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem. Poltext, Warszawa 1993.
 • Glinka B., Gudkova S.: Małe przedsiębiorstwa w sytuacjach kryzysowych. "Problemy Zarządzania", nr 2, 2003.
 • Gudkova S.: Rozwój małych przedsiębiorstw. Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa 2009.
 • Gruszecki T.: Przedsiębiorca w teorii ekonomii. Cedor, Warszawa 1994.
 • Horsz P., Antoniuk J.R. (red.): Podstawy prawne przedsiębiorczości. Wolters Kluwer business, Warszawa 2007.
 • Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C.: Ekonomia. Fundacja Gospodarcza "Solidarność", Gdańsk 1991.
 • Kopycińska D. (red.): Teoretyczne aspekty gospodarowania. Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005.
 • Koszarek M., Milewski G., Rybacka M., Szultka S.: Analiza czynników konkurencyjności sektora MŚP w Polsce. IBnGR, Gdańsk 2008.
 • Kożuch A., Dyhdalewicz A.: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2004.
 • Lange O.: Ekonomia polityczna. T. 1. PWN, Warszawa 1959.
 • Lange O.: Ekonomia polityczna, cz. 1 i 2. PWN, Warszawa 1980.
 • Lichtarski J. (red.): Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1999.
 • Łukasik P.: Innowacyjność sektora MSP na tle polskiej gospodarki, www.exporter.pl, 08.01.2008.
 • Łuczka T.: Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa-Poznań 2001.
 • Marcinkowska M.: Kapitał intelektualny MSP, [w:] Duraj J. (red.): Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2008.
 • Marciniak S. (red.): Makro i mikroekonomia. Podstawowe problemy. PWN, Warszawa 1999.
 • Materna G.: Pojęcie przedsiębiorcy w polskim i europejskim prawie ochrony konkurencji. Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
 • Mendel Z.: Własna firma w praktyce. Difin, Warszawa 2012.
 • Misiąg F.: Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorstw, mity i rzeczywistość. PWE, Warszawa 2005.
 • Nasiłowski M.: System rynkowy. Key Text, Warszawa 1998.
 • Piasecki B.: Małe przedsiębiorstwa w procesie transformacji, [w:] Przedsiębiorstwo w procesie transformacji rynkowej. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1993.
 • Potocki A. (red.): Współczesne tendencje w zarządzaniu. Teoria i praktyka. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, Chorzów 2000, s. 20 za: Schumpeter J.: Teoria rozwoju gospodarczego. PWN, Warszawa 1962.
 • Poznańska K., Schułte-Zurhausen M.: Kryteria klasyfikacji małych i średnich przedsiębiorstw. "Przegląd Organizacji", nr 2, 1994, podano za: Matejun M. (red.): Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i ćwiczeniach. Difin, Warszawa 2012.
 • Rakowski J.: Handel w Polsce w latach 1998-2000. Polskie Centrum Handlowo-Usługowe S.A., Warszawa 2001.
 • Sainte M.G.: Kierowanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Poltext, Warszawa 1995.
 • Sarnecki W.: Przedsiębiorca a niepewność. Materiały VI Szkoły Ekonomii. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1986.
 • Sieradzka M., Zdyb M.: Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz. Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 • Stachowiak Z.: Ekonomia. Zarys podstawowych problemów. Warszawa 1998.
 • Steinmann H., Schreygg G.: Zarządzanie. Politechnika Wrocławska, Wrocław 2009.
 • Strużycki M. (red.): Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu. PWE, Warszawa 2004.
 • Targalski T.: Przedsiębiorczość - istota i znaczenie, [w:] Targalski J., Francik A. (red.): Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą. Teoria i praktyka. C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Walters J.S.: Big Vision, Small Business. 4 Keys to Success without Growing Big. Berrett-Koehler Publishers, Inc., 2000.
 • Wierzbic A.: System zarządzania oparty na znormalizowanych wymaganiach jako czynnik wzrostu i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2013.
 • Zienkowski L.: Wkład małych i średnich przedsiębiorstw w rozwój gospodarki polskiej. PARP, Warszawa 1997.
 • "Przegląd Organizacji", nr 2, 1994, podano za: Matejun M. (red.): Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i ćwiczeniach. Difin, Warszawa 2012.
 • European Commission 2003, Commission Recommendation 2003/361/EC of 6 May 2003, Annex, Definition of Micro-, Small and Medium -sized Enterprises adopted by the Commission", OJL 124 of 20.5.2003, Article 1, p. 39. Tekst polski: Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji przedsiębiorstw mikro-, małych i średnich (notyfikowane jako dokument nr C(2003) 1422), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 124, 20.5.
 • Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej 2003-2007. GUS, Warszawa 2008.
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2000-2001. PARP, Warszawa 2002.
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2002-2003. PARP, Warszawa 2004.
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008, PARP, Warszawa 2009.
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. 2004, nr 173, poz. 1807.
 • Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej, Dz.U. 1988, nr 41, poz. 324.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93, art. 55.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171465611

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.