PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 1 | 16--22
Tytuł artykułu

Fundacje korporacyjne a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw

Autorzy
Warianty tytułu
Corporate Foundations vs. Company Social Responsibility
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono istotę, motywy powoływania fundacji korporacyjnych przez przedsiębiorstwa oraz ich znaczenie dla realizacji idei społecznej odpowiedzialności biznesu (corporate social responsibility - CSR). Zwrócono uwagę na złożoność relacji pomiędzy CSR i budową wizerunku przedsiębiorstwa a formalnie niezależną działalnością fundacji. Pozwoliło to wyodrębnić trzy rodzaje fundacji: dobroczynne, komercyjne i dojrzałe. Analiza wyników badań Forum Darczyńców pozwoliła stwierdzić, że głównymi beneficjentami fundacji korporacyjnych w Polsce są dzieci, młodzież, chorzy, niepełnosprawni. Fundacje zaspokajają ich potrzeby bezpośrednio lub częściej poprzez finansowe i rzeczowe wsparcie działalności organizacji pozarządowych i publicznych działających w sektorach edukacji i wychowania, ochrony zdrowia, pomocy społecznej. Bardzo nieliczne fundacje za główny obszar działalności uznają rozwój lokalny, ochronę środowiska, badania naukowe, aktywizację zawodową. Około 50% fundacji deklaruje, że swoją strategię i kierunki działań uzgadnia z fundatorem i uwzględnia jego politykę CSR i politykę wizerunkową. Pozostałe fundacje nie podejmują żadnych działań mających na celu rozpoznanie potrzeb i oczekiwań interesariuszy fundatora. We wnioskach wskazano kierunki dalszych badań nad funkcjonowaniem fundacji korporacyjnych w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the essence, motives of appointing corporate foundations by companies and significance of these functions for implementing the idea of corporate social responsibility - CSR. Attention has been drawn to the complexity of the relationships between CSR together with the company image and a formally independent foundation activity. This makes it possible to distinguish three types of foundations: charitable, commercial and mature ones. The analysis of Forum Darczyńców research results enabled to state that children, young people, sick and disabled people are the main beneficiaries of corporate foundations in Poland. Foundations meet the needs directly. More often they provide the financial and goods-in-kind support to activities of non-government and public organizations that operate in sectors such as: education, health care, social assistance. Very few foundations consider local development, natural environment protection, academic research, professional activation as main areas of their activities. About 50% of foundations declare that their strategies and directions of activeness are discussed with the founder. They also take into consideration his CSR and image policy. The remaining foundations do not undertake any activities that aim at recognizing the needs and expectations of the founders stakeholders. The conclusions indicate directions of further research on Polish corporate foundations functioning. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
16--22
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Bibliografia
 • [1] Bruch H., Walter F. (2005), The Keys to Rethinking Corporate Philanthropy, "MIT Sloan Management Review", Vol. 47, No. l, pp. 48-56.
 • [2] Carroll A.B., Shabana K.M. (2010), The Business Case for Corporate Social Responsibility: A Review of Concepts, Research and Practice, "International Journal of Management Reviews", Vol. 12, No. 1, pp. 85-105.
 • [3] CSR w Polsce. Menedżerowie/Menedżerki 500. Lider/Liderka CSR - badanie GoodBrand oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu, GoodBrand & Company Polska, Warszawa 2010, http://crnavigator.com/img/file/okladka+strony. pdf, data dostępu: 2.04.2016 r.
 • [4] Forum Darczyńców (2012), Fundacje korporacyjne w Polsce. Raport z badania 2012, http://www.forumdarczyncow. pl/docs/download/forum_darczyncow_raport_fundacje_ korporacyjne_www.pdf, data dostępu: 1.04.2016 r.
 • [5] Forum Darczyńców (2015), Standardy działania fundacji korporacyjnych, http://www.forumdarczyncow.pl/ docs/download/forum_darczyncow_standardy_dziala- nia_fundacji_korporacyjnych_2015.pdf, data dostępu: 2.04.2016 r.
 • [6] Gołaszewska-Koczan U. (2014), Fundacje korporacyjne w Polsce, "Annales. Etyka w życiu gospodarczym", Vol. 17, Nr 3, s. 65-73.
 • [7] Kaczmarek P. (2012), Wyzwania dla fundacji korporacyjnych - spojrzenie biznesowe, [w:] Forum Darczyńców, Fundacje korporacyjne w Polsce. Raport z badania 2012, http://www.forumdarczyncow.pl/docs/download/forum_ darczyncow_raport_fundacje_korporacyjne_www.pdf, data dostępu: 1.04.2016 r.
 • [8] Komisja Europejska (2001), Realizacja partnerstwa na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: uczynienie Europy liderem w zakresie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw, Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Bruksela, 22.3.2006, KOM (2006) 136 wersja ostateczna, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri= CELEX:52006DC0136&from=PL, data dostępu: 1.04.2016 r.
 • [9] Kotler Ph., Hessekiel D., Lee N.R. (2012), Dobro popłaca! Inicjatywy marketingowe i korporacyjne, dzięki którym świat staje się lepszy... a zyski rosną, MTBiznes Sp. z o.o., Warszawa.
 • [10] KPMG, Forum Odpowiedzialnego Biznesu (2014), Społeczna odpowiedzialność biznesu: fakty a opinie. CSR oczami dużych i średnich firm w Polsce, Warszawa, http://crnavigator. com/materialy/bazadok/396.pdf, data dostępu: 1.04.2016 r.
 • [11] Kwiecińska M. (2013), Fundacja korporacyjna - narzędzie PR czy wyraz społecznego zaangażowania przedsiębiorstwa, [w:] M. Rozkwitalska (red.), Wielokulturowość ukierunkowanie na wartości i społeczną odpowiedzialność, Prace Naukowe WSB w Gdańsku, Gdańsk, tom 19, s. 145-161.
 • [12] Łazarowicz-Kowalik M. (2008), Między organizacjami pozarządowymi a biznesem - fundacje korporacyjne, "Trzeci Sektor", Nr 14, s. 84-95.
 • [13] Porter M.E., Kramer M.R. (2003), Filantropia przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej, "Harvard Business Review Polska", Nr 7, s. 83-96.
 • [14] Rey-Garcia M., Martin-Cavanna J., Alvarez-Gonzalez L.I. (2012), Assesing and Advancing Foundation Transparency: Corporate Foundations as a Case Study, "Foundation Review", Vol. 4, No. 3, pp. 77-89.
 • [15] Rok В. (2008), Biznes społecznie odpowiedzialny - teoria i praktyka, [w:] J. Hausner (red.), Ekonomia społeczna a rozwój, MSAP, Kraków, s. 157-172.
 • [16] Rok В. (20ІЗ), Podstawy odpowiedzialności społecznej w zarządzaniu, Wyd. Poltext, Warszawa.
 • [17] SMART Company (2007), The Changing Nature of Corporate Responsibility - What Role for Corporate Foundations? A Report by the SMART Company for CAF, http://www.cafonline.org/PDF/CorporateFoundations. pdf, access date: 27.03.2016.
 • [18] Tetenta-Skwiercz D. (2013), Uwarunkowania realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach polskich na tle doświadczeń Wielkiej Brytanii i Niemiec, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław.
 • [19] Westhues M., Einwiller S. (2006), Corporate Foundations: Their Role for Corporate Social Responsibility, "Corporate Reputation Review", Vol. 9, No. 2, pp. 144-153.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171466129

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.