PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | z. 152 |
Tytuł artykułu

Efektywność gospodarowania aktywami obrotowymi publicznych przemysłowych spółek akcyjnych w obrazie memoriałowych korekt zysku netto

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Efficiency of Management of Current Assets of Public Industrial Joint Stock Companies as Viewed by Net Profit Accrual Corrections
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie ma na celu weryfikację zasadniczej hipotezy badawczej, orzekającej o istnieniu silnych pozytywnych związków między miarami przychodowości i rentowności aktywów obrotowych a wskaźnikami całkowitych i operacyjnych korekt zysku netto w przemysłowych publicznych spółkach akcyjnych. Celem drugorzędnym jest dokonanie międzybranżowej analizy poziomu korekt zysku netto w giełdowych przedsiębiorstwach przemysłowych, z wykorzystaniem modeli różnic memoriałowych zaproponowanych przez L. DeAngelo i P. M. Healy'ego. Badania empiryczne zrealizowane zostały wśród 131 przedsiębiorstw wytwórczych przynależących do sektora przemysłu notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2006-2014, których akcje były przedmiotem obrotu przez okres minimum pięciu lat. W analizach wykorzystano roczne jednostkowe sprawozdania finansowe zaczerpnięte z bazy danych Notoria Serwis SA. (abstrakt oryginalny)
EN
The basic aim of this study is to verify the basic research hypothesis on the existence of strong positive relations between measures like productivity ratio and profitability of current assets and indicators of overall and operational corrections of net profit in industrial public stock companies. A secondary aim is to make a cross-sectoral analysis of the level of net profit corrections in industrial stock companies, using accrual models proposed by L. DeAngelo and P. M. Healy. The empirical research was pursued in 131 manufacturing companies belonging to the industrial sector listed on the Warsaw Stock Exchange in the years 2006-2014, whose shares were subject to trading for at least five years. The analyses made use of annual financial individual reports from the database of Notoria Serwis SA. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Agnes Cheng C. S., Hollie D., Do Core and Non-Core Cash Flows from Operations Persist Differentially in Predicting Future Cash Flows?, "Review Quantitative Financial Accounting" 2008.
 • Balsam S., Krishnan J., Yang J. S., Auditor Industry Specialization and Earnings Quality, "Auditing" 2003, no. 22 (2).
 • Barth M. E., Cram D. P., Nelson K. K., Accruals and the Prediction of Future Cash Flows, "The Accounting Review" 2001, no. 76.
 • Cieślik R., Jakość zysku społek IPO na przykładzie GPW w Warszawie, "Studia Ekonomiczne", nr 201, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014.
 • Comporek M., Zrożnicowanie czynnikow wpływających na efektywność ekonomiczną aktywow obrotowych przemysłowych społek giełdowych, rozprawa doktorska wykonana w Katedrze Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa Uniwersytetu Łodzkiego pod kierunkiem dr hab. Nataszy Duraj, prof. nazw. UŁ, Łodź 2016.
 • Dechow P., Ge W., Schrand C., Understanding Earnings Quality: A Review of the Proxies, Their Determinants and Their Consequences, "Journal of Accounting and Economics" 2010, no. 50.
 • Dechow P., Skinner D., Earnings Management: Reconciling the Views of Accounting Academics, Practitioners, and Regulators, "Accounting Horizons" 2000, vol. 14, no. 2.
 • Fijałkowska J., Bodźce dla kreowania informacji finansowo-księgowej a zasady etyczne w rachunkowości, "Studia Ekonomiczne", nr 180, cz. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014.
 • Gierusz J., Gawrońska J., Ewolucja pojęcia wyniku finansowego a pomiar jego jakości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", tom 66 (122), SKwP, Warszawa 2012.
 • Guilford J. P., Podstawowe metody statystyczne w psychologii i pedagogice, wydanie 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1964.
 • Healy P. M., The Effect of Bonus Schemes on Accounting Decisions, "Journal of Accounting and Economics" 1985, vol. 7.
 • Hribar P., Collins D., Errors in Estimating Accruals: Implications for Empirical Research, "Journal of Accounting Research", 40 (1), March 2002.
 • Kutera M., Hołda A., Surdykowska S., Oszustwa księgowe - teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2006.
 • Lang M., Raedy J. S. Yetman M. H., How Representative Are Firms That Are Cross- -listed in the United States? An Analysis of Accounting Quality, "Journal of Accounting Research" 2003, no. 41 (2).
 • Richardson S., Earnings Quality and Short Sellers, "Accounting Horizons" 2003, vol. 17, American Accounting Association.
 • Shi L., Zhang H., On Alternative Measures of Accruals, "Accounting Horizons" 2011, vol. 25 (4), American Accounting Association.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171466185

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.