PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 39 | nr 112 | 117--139
Tytuł artykułu

Kolejny świadek wrześniowego dramatu na Kresach : odnaleziony memuar przodownika Sobieralskiego ze Śniatyna

Autorzy
Warianty tytułu
Another Witness of September Drama in the Eastern Borderlands : Found Memoir of Stg Sobieralski from Śniatyn
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia memuar przodownika Antoniego Sobieralskiego, funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji Państwowej w Śniatynie, okoliczności odnalezienia jego wspomnień oraz przytacza obszerne fragmenty memuaru, które obejmują pierwszy okres II wojny światowej. Przodownik Sobieralski opisał funkcjonowanie policji śniatynskiej na pograniczu rumuńskim podczas wojny z Niemcami i pośpieszną ewakuację garnizonu po niespodziewanej agresji Armii Czerwonej na Polskę, dokonanej 17 września 1939 r. Zaprezentowany memuar przodownika Antoniego Sobieralskiego ukazał się w całości drukiem z komentarzem w opracowaniu autora artykułu nakładem wydawnictwa UPH w 2016 r.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the memoir of Sgt Antoni Sobieralski, an officer of the Sniatyn District State Police Department, circumstances of the discovery of his memoirs and cites extensive excerpts of the memoir, which include the first period of World War 2. Sgt Sobieralski described the functioning of the Sniatyn Police forces on the border of Romania during the war with Germany and the speedy evacuation of the garrison after the unexpected attack by the Red Army on Poland, made on 17 September 1939. The Presented memoir of Sgt Antoni Sobieralski was published in its entirety in print with commentary, developed by the author and published by the university publishing body in 2016.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Bibliografia
 • Batin L., Sytuacja polskich uchodźców wojennych w Rumunii, "Przegląd Historyczno-Wojskowy", 2015, nr 2.
 • Decyzja nr 91 Szefa Sztabu Głównego Wojska Polskiego z 13.02.1939 r. sygn. L.276/E./39 po odprawie starostów - CAW - I. 303.4.483.
 • Dekret z dnia 22.10.1947 r. O dopuszczalności rehabilitacji osób, które były zatrudnione w policji państwowej (tzw. granatowej) i straży więziennej w czasie okupacji niemieckiej /Dz U. Nr 65, poz. 385 z 1947 r./ - Archiwum Akt Nowych w Warszawie, zespół nr 1656 "Akta byłych funkcjonariuszy policji Państwowej, Korpusu Ochrony Pogranicza, Straży Granicznej i Straży Więziennej 1946-1952".
 • Donigiewicz K., Z eksterminacji Żydów w Stanisławowskiem, "Przegląd Lekarski", 1991, nr 1.
 • Dubicki T., Wojsko Polskie w Rumunii w latach 1939-1941, Warszawa 1994.
 • Grzelak Cz.K., Kresy w czerwieni 1939. Agresja Związku Sowieckiego na Polskę, Warszawa 2008.
 • Grzelak Cz.K., Wrzesień 1939 na Kresach w relacjach (wybór i opracowanie), Warszawa 1999.
 • Grzywacz A., Kwiecień M., Sikorszczycy kontra sanatorzy (z dziejów konfliktów politycznych uchodźstwa polskiego), "Zeszyty Historyczne", Paryż, 1999 oraz Sikorszczycy kontra sanatorzy (ciąg dalszy), "Zeszyty Historyczne", Paryż, 1999, z. 129.
 • Hryciuk G., Przemiany demograficzne w Galicji Wschodniej w latach 1939-1941, [w:] Okupacja sowiecka ziem polskich 1939-1941, red. P. Chmielowiec, Rzeszów-Warszawa 2005.
 • http://www.nto.pl/magazyn/reportaz/art/4164693,moje-kresy-sniatyn-zaluczesloneczne-miasto,id,t.html?cookie=1.
 • Jaracz A., Losy rodzin oficerów i podoficerów Wojska Polskiego w ZSRR w czasie II wojny światowej [w:] B. Polak (red.), Materiały I Międzynarodowej Konferencji Naukowej Zbrodnie NKWD na obszarze województw wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej, Koszalin, 14 grudnia 1995.
 • Jellenta S., Oficerowie WP internowani w Rumunii i wydani w ręce hitlerowców, "Wojskowy Przegląd Historyczny", 1963, nr 2.
 • Koper S., Kresy Południowo-Wschodnie, Warszawa 2015.
 • Kwietnia M., Wśród potępieńczych swarów: prawne aspekty rozliczeń politycznych wśród uchodźstwa polskiego we Francji i Wielkiej Brytanii 1939-1943, Kraków 2013.
 • Litwiński R., Okupacyjne losy policjantów w polskiej historiografii, "Studia Podlaskie", Białystok 2007/2008, t. XVII.
 • Łojek J., Jerzewski L., Agresja 17 września 1939. Studium aspektów politycznych, Warszawa 1990.
 • Mazur G., Pokucie w latach drugiej wojny światowej. Położenie ludności, polityka okupantów, działalność podziemna, Kraków 1994.
 • Mierzwa J., Starostowie Polski międzywojennej. Portret zbiorowy, Kraków 2012.
 • Nowak M., Włudyka T., Pocztowa Kasa Oszczędności w II Rzeczypospolitej. Tło, ustrój prawny, główne kierunki działania, Kraków 1993.
 • Sławoj-Składkowski F., Prace i czynności rządu polskiego we wrześniu 1939 r., "Kultura" (Paryż), 1948, nr 5.
 • Sławoj-Składkowski F., Prace i czynności rządu polskiego we wrześniu 1939 r., "Kultura" (Paryż), 1948, nr 5.
 • Sprawozdanie Komendanta Głównego Policji Państwowej gen. Kordiana Zamorskiego dla Ministra Spraw Wojskowych z 9 listopada 1939 r. - IMPS, sygn. A. 43/12.
 • Śniatyn. Szkic monograficzny, Stanisławów 1930.
 • Wysocki A., Zderzenie kultur. Polskość i sowieckość na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939-1941 we wspomnieniach Polaków, Lublin 2014.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171466613

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.