PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | t. 17, z. 4, cz. 3 Nowe trendy w zarządzaniu - perspektywa marketingowa i personalna | 45--58
Tytuł artykułu

Możliwości i bariery budowania marki miejskiego obszaru funkcjonalnego - studium przypadku

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Opportunities and Barriers for Building a Brand of Urban Functional Area - a Case Study
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest określenie możliwości i barier adaptacji koncepcji marki terytorialnej do zarządzania miejskim obszarem funkcjonalnym ośrodka subregionalnego na przykładzie Ełku (województwo warmińsko-mazurskie). Wybór obszaru został podyktowany tym, że to relatywnie nowa struktura, jeśli chodzi o powiązania instytucjonalne w jej obrębie i planowanie jej rozwoju (w przeciwieństwie do obszarów metropolitalnych, gdzie powiązania te mają dłuższą historię, np. Aglomeracja Poznańska powstała w roku 2007, a Górnośląski Związek Metropolitalny w 2008 r.). Celem dodatkowym jest także ustalenie sposobów wdrożenia poszczególnych elementów procesu brandingu miasta zgodnych z modelem Kavaratzisa [2008] do zarządzania marką miejskiego obszaru funkcjonalnego. (fragment tekstu)
EN
Functional urban areas are in the current perspective of the European Union financing the main actors of local development planning. One of the major challenges in the management of this kind of areas becomes a building of territorial brand covering several neighboring municipalities joined various dependencies. The aim of the paper is to analyze the possibilities of adapting the place brand concept to management of functional urban area of subregional center - Elk city. The research method used in the article is a case study, which was based on several techniques of collection and interpretation of data: analysis of secondary sources as well as participant observation. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Politechnika Białostocka
 • Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
Bibliografia
 • Anholt S. (2007), Tożsamość konkurencyjna. Nowe spojrzenie na markę, Instytut Marki Polskiej, Warszawa.
 • Ashworth G., Kavaratzis M., Warnaby G. (2015), The Need to Rethink Place Branding [w:] G. Ashworth, M. Kavaratzis, G. Warnaby (red.), Rethinking Place Branding. Comprehensive Brand Development for Cities and Regions, Springer, London.
 • Czakon W. (2011), Zastosowanie studiów przypadku w badaniach nauk o zarządzaniu, [w:] (red.) W. Czakon, Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Oficyna a Wolters kluwer Business, Warszawa.
 • ESPON 1.1.1 (2005), Potentials for polycentric development in Europe, Project report, March, www.espon.eu.
 • Florek M., Janiszewska K. (2015), Marka i jej tożsamość jako źródło wartości dodanej obszaru metropolitalnego, "Studia Oeconomica Posnaniensia", Vol. 3, No. 8.
 • Gaggiotti H., Cheng P.L., Yunak O. (2008), City brand management (CBM): The case of Kazakhstan, "Place Branding and Public Diplomacy", Vol. 4, No. 2.
 • Gmina Miasto Ełk (2013), Diagnoza i delimitacja Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego, Ełk.
 • Gmina Miasto Ełk (2014), Zintegrowana Strategia Rozwoju Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 - 2025, Ełk.
 • Griszel W. (2015), Marka jako instrument marketingu terytorialnego [w:] (red.) A. Szromnik, Marketing terytorialny. Nowe obszary i narzędzia, Edulibri, Kraków.
 • Hankinson G., Cowking P. (1993), Branding in action: cases and strategies for profitable brand management, McGraw-Hill Book Company Limited.
 • Hanna S., Rowley J. (2011), Towards a strategic place brand-management model, "Journal of Marketing Management", Vol. 27, No. 5-6.
 • Hultman M., Yeboah-Banin A.A., Formaniuk L. (2016), Demand- and supply-side perspectives of city branding: A qualitative investigation, "Journal of Business Research", http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.04.096 [10 maja 2015].
 • Judd D.R. (1995), Promoting tourism in US cities, "Tourism Management", Vol. 16, No. 3
 • Kavaratzis M. (2004), From city marketing to city branding: Toward a theoretical framework for developing city brands, "Place Branding", Vol. 1, No. 1.
 • Kavaratzis M. (2008), From City Marketing to City Branding An Interdisciplinary Analysis with Reference to Amsterdam, Budapest and Athens, https://www.rug.nl/research/portal/files/2749418/10-c9concl.pdf [10 maja 2015].
 • Kavaratzis M. (2010), Is corporate branding relevant to places? [w:] (red.) G. Ashworth, M. Kavaratzis, Towards Effective Place Brand Management: Branding European Cities and Regions, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton 2010.
 • Klijn E.H., Eshuis J., Braun E. (2012), The influence of stakeholder involvement on the effectiveness of place branding, "Public Management Review", Vol. 14, No. 4.
 • Korcelli-Olejniczak E. (2012), Region metropolitalny - pojęcie, struktura przestrzenna, dynamika, IGiPZ PAN, Warszawa.
 • Markusen A., Schrock G. (2006), The distinctive city: Divergent patterns in growth, hierarchy and specialization, "Urban Studies", nr 43(8).
 • Merrilees B., Miller D., Herington C. (2013), City branding: A facilitating framework for stressed satellite cities, "Journal of Business Research", Vol. 66, Issue 1.
 • Metropolia Poznań 2020 (2012), Strategia rozwoju aglomeracji poznańskiej, Centrum Badań Metropolitalnych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Poznaniu, Poznań.
 • MRR (2010), Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie (M.P. 2011 nr 36 poz. 423).
 • MRR (2011), Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030, www.mir.gov.pl [12 maja 2016].
 • MRR (2013), Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce, Warszawa.
 • MRR (2015), Krajowa polityka miejska 2023, www.mr.gov.pl [11 maja 2016] .
 • Spence N. i in. (1982), British Cities, Elsevier.
 • Szromnik A. (2007), Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków.
 • Uchwała nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, (M.P. 2012 poz. 252).
 • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego (2013), Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025, Olsztyn.
 • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego (2015), Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Olsztyn.
 • van den Berg L. i in. (1982), A Study of Growth and Decline, Elsevier.
 • www.egosa.org [12 maja 2016].
 • www.oecd.org [10 maja 2016].
 • Zenker S. (2011), How to catch a city? The concept and measurement of place brands, "Journal of Place Management and Development", Vol. 4, No. 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171467181

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.