PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | nr 15 Unia Europejska: Gospodarka Polski na drodze do Unii Europejskiej | 7--36
Tytuł artykułu

Tworzenie zdolności absorpcyjnych polskich regionów do korzystania z transferów rozwojowych Unii Europejskiej

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym opracowaniu zaprezentowane zostały główne czynniki decydujące o zdolnościach absorpcyjnych polskich regionów i wspólnot lokalnych do korzystania z transferów finansowych Unii Europejskiej.Na tle zasad i priorytetów europejskiej polityki regionalnej, procedury przyznawania pomocy finansowej, dylematów i niedostatków polskiej polityki rozwoju regionalnego, doświadczeń wyniesionych z realizacji wcześniejszych programów pomocowych UE, skali i charakteru przewidywanego wsparcia finansowego, podjęta została próba oceny zróżnicowanych przestrzennie barier, utrudniających pozyskanie i efektywne wykorzystanie tych znaczących środków oraz próba odpowiedzi na pytanie co zrobić, aby skuteczniej przezwyciężać obecne trudności.(abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Bibliografia
 • J. Bielecki, A. Myczkowska, P. Apanowicz, A. Burak, M. Piskorski, Przybywa pieniędzy i kłopotów. "Rzeczpospolita" 2002, nr 151, s. A2.
 • M. Guz-Vetter, Unijna pomoc, polska niemoc. "Gazeta Wyborcza" 2002, nr 268, s. 38.
 • M. Słodowa-Hełpa, Strategie zintegrowanego rozwoju - zbędny balast, moda czy warunek sukcesu wspólnot lokalnych i regionalnych?, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu" 1998, nr 2-3 (9-10), s. 25-44.
 • I. Pietrzyk, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 153-166.
 • G. Gorzelak, B. Jałowiecki, Dylematy europejskie, w: Jaka Europa? Regionalizacja a integracja, red. P. Buczkowski, K. Bondyra, P. śliwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1998, s. 30-31.
 • M. Kozak, Reforma funduszy strukturalnych w Unii Europejskiej, w: Od programu PHARE do zreformowanych Funduszy Strukturalnych, red. R. Szewczyk. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 1999, s. 43.
 • K. Romanowska, Polityka regionalna i fundusze strukturalne w Unii Europejskiej, w: Integracja polskiej wsi i rolnictwa z Unią Europejską. Wspólna polityka rolna. Fundusze strukturalne, FAPA, Warszawa 1998, s. 95-96.
 • Nowy okres programowania na lata 2000-2006, Metodyczne zeszyty robocze, Zeszyt roboczy nr 3. Wskaźniki dla procedur monitoringu i ewluacji. Założenia metodyczne, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna XVI, Polityka Regionalna i Kohezja, materiały przetłumaczone na zlecenie Departamentu Rozwoju Regionalnego Ministerstwa Gospodarki, s. 3-4.
 • Polityka spójności Unii Europejskiej w latach 2007-2013 - Głos polskich regionów, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2002.
 • J. Szlachta, Europejskie mechanizmy polityki regionalnej, w: Podstawy polityki regionalnej, Zeszyt "Reforma Administracji Publicznej" nr 21, Departament Reform Ustrojowych Państwa KPRM, Warszawa 1999.
 • Jakość rządzenia: Polska bliżej Unii Europejskiej?, EU-monitoring IV, red. J. Hausner i M. Marody, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE w Krakowie, Kraków 2000, s. 110-114 i 157.
 • J. Regulski, Zasady subsydiarności i partnerstwa w funkcjonowaniu polityki rozwoju regionalnego państwa, w: Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego, red. J. Szlachta, Biuletyn KPZK PAN, z. 191, s. 353-360.
 • Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2000-2006, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 1999, s. 17-24.
 • M. Kulesza, Imperium kontratakuje, "Wspólnota" 2000, nr 46, s. 11.
 • Z. Gilowska, Projektowanie i osiąganie celów polityki regionalnej, w: Polityka regionalna państwa pośród uwikłań instytucyjno-regulacyjnych, red. J. Szomberg, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2001, s. 198-209.
 • W. Surażska, Komu fundusze strukturalne, "Rzeczpospolita" 1999, nr 231, s. A8.
 • T. G. Grosse, Wybory samorządowe 2002 w perspektywie wykorzystania przez Polskę funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2002, s. 4.
 • A. Bury, Dochody powiatów i województw w świetle postanowień Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 2000, nr 3, s. 21-29.
 • G. Gorzelak, B. Jałowiecki, Strategie rozwoju regionalnego województw: próba oceny, "Studia Regionalne i Lokalne" 2001, nr 1(5), s. 42-55.
 • J. Supernat, Zarządzanie strategiczne. Pojęcie i koncepcje, Kolonia, Wrocław 1998.
 • A. Sztańdo, Wdrażanie strategii rozwoju gmin i powiatów, w: Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 936, Wrocław 2002, s. 147-155.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171467631

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.