PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 48 Nowa ekonomia instytucjonalna a nauki o zarządzaniu | 241--261
Tytuł artykułu

Instytucjonalna teoria przedsiębiorstwa

Warianty tytułu
Institutional Theory of Enterprise
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Czy istnieje Instytucjonalna Teoria Przedsiębiorstwa? Próba odpowiedzi na powyższe pytanie jest główną osią niniejszego artykułu. Zdaniem autora bez opracowania Instytucjonalnej Teorii Przedsiębiorstwa nie jest możliwe dokonanie wyjaśnienia szeregu zjawisk we współczesnej gospodarce oraz dokonanie odpowiedzi na kluczowe dla funkcjonowania przedsiębiorstwa pytania; czy i dlaczego we współczesnych korporacjach mamy do czynienia z deformacją "tradycyjnych" celów przedsiębiorstwa oraz czy i dlaczego współczesne procesy wymiany "rynkowej" ulegają procesom deformacji i jaki to ma wpływ na ceny równowagi i wyjaśnienie przyczyn szeregu nowych procesów we współczesnej gospodarce światowej? Przedmiotem analizy niniejszego artykułu są dwa wybrane poziomy Teorii Praw Własności: • Poziom wewnętrzny przedsiębiorstwa, dotyczący analizy metodologicznej efektywności różnych klas własności z punktu widzenia ich niekompletności i niewyłączności, powodujących rozproszenie decyzyjne (niewyłączność) i brak kontroli nad podjętymi decyzjami (niekompletność). • Poziom zewnętrzny przedsiębiorstwa, tj. wymiany, dotyczący analizy wpływu niekompletności i niewyłączności na funkcje popytu i podaży i w konsekwencji na ceny (w tym cenę równowagi).
EN
Is there Institutional Theory Enterprises? An attempt to answer the above question is the main axis of the article. According to the author, without the development of the Institutional Theory Enterprises it is not possible to make a clarification of a number of phenomena in the modern economy and make answers to the key questions for the enterprise; whether and why in modern corporations we deal with deformation of the "traditional" business objectives? and whether and why the contemporary processes of exchange "traditional" processes undergo deformation and how it affects the equilibrium price and an explanation of the causes of a number of new processes in the modem global economy? The analysis of this article there are two selected levels of the Theory ot Property Rights: • The level of internal company regarding the methodological analysis of the effectiveness of different classes of property from the point of view of their incompleteness and non-exclusive causing dispersion of decision-making (non-exclusive) and lack of control over the decisions taken (incomplete). • The level of external business ie. the exchange concerning the analysis of the impact of incomplete and non-exclusive function of supply and demand, and consequently prices (including the equilibrium price).
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Baumol W.J., Blinder A.S. (1988), Economics, HBJ, San Diego.
 • Begg D., Fischer S., Dombusch R. (1993), Ekonomia, t. 1, PWE, Warszawa.
 • Beksiak J. (red.) (1981), Zarządzanie przedsiębiorstwami, uczestnikami rynku dóbr konsumpcyjnych, t. 1, t. 2, PWN, Warszawa.
 • Coase R. (1991), The Nature of the Firm. Origins. Evolution and Development, [w:] O.E. Williamson, S.G. Winter (red.), Oxford University Press, New York.
 • Czternasty W., Czyżewski B. (2004), Struktury instytucjonalne w mechanizmach alokacyjnych gospodarki rynkowej w warunkach transformacji systemowej [w:] A. Noga (red.), Zmiany instytucjonalne w polskiej gospodarce rynkowej, PTE, Warszawa.
 • Fornal L. (1982), Analiza i synteza systemów ekonomicznych o wielkiej skali, praca doktorska, AE, Katowice.
 • Friedman M., Friedman R. (1985), Wolni wobec wyboru, Wers.
 • Klimczak B. (2002), Mikroekonomia, AE, Wrocław.
 • Maślak E.B. (2003), Nurt Nowej Ekonomii Instytucjonalnej i jej zastosowanie w teorii branży, [w:] M. Kokocińska (red.), Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw i instytucji w warunkach globalizacji rynków, AE, Poznań.
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D. (1985), Economics, McGraw, New York.
 • Schuman J., Gruridzuge der mikrookonomischen Theorie (1992), Sprienge, Berlin.
 • Strzelecki I. (1984), Teoria praw własności. Geneza, podstawowe pojęcia i twierdzenia. Uwagi o zastosowaniu do analizy gospodarki socjalistycznej, SGPiS, Warszawa.
 • Weber M. (1984), Szkice z socjologii religii, KiW, Warszawa.
 • Whitehead G. (2001), Ekonomia, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Williamson O.E. (1998), Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Williamson O.E. (1985), The Economic Institutions of Capitalism. Firms, Markets, Relational Contracting, The Free Press, New York.
 • Wilkin J. (1995), Jaki kapitalizm, jak Polska?, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171467793

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.