PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 48 T. 3. Zarządzanie | 21--32
Tytuł artykułu

Wybrane problemy efektywności finansowania sieci wsparcia innowacji ze środków publicznych

Warianty tytułu
Selected Problems of the Effectiveness of Financing Innovation Network Support from Public Funds
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Sieci wsparcia procesów innowacyjnych stanowią nieodłączny element zarówno międzynarodowego, jak i krajowego systemu wsparcia innowacji. Systemowe tworzenie sprzyjającego klimatu dla generowania i dyfuzji innowacji wymaga zaangażowania środków pochodzących ze źródeł publicznych, w tym funduszy strukturalnych UE. Artykuł zawiera ogólną charakterystykę wybranych sieci wsparcia innowacji wraz z charakterystyką uwarunkowań efektywności ich finansowania.(abstrakt oryginalny)
EN
Support networks of innovative processes are an integral part of both the international and the national system of innovation support. System to create a favourable climate for the generation and diffusion of innovation requires a commitment of resources from public sources, including the EU structural funds. The article contains a general description of selected networks to support innovation and the characteristics of the effectiveness of their financing.(original abstract)
Rocznik
Strony
21--32
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Balcerowicz, L. (1997). Socjalizm. Kapitalizm. Transformacja. Szkice z przełomu epok. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Chomątowski, S. (1993). Dynamika rozwoju a efektywność systemów przemysłowych. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Monografie, 115, 1-218.
 • Duraj, J. (2000). Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
 • Filipiak, B. (2010). Zarządzanie finansami jako podstawa nowoczesnej gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 31, 43-52.
 • Godziszewski, B., Haffer, M., Stankiewicz, M.J., Sudoł, S. (2011). Przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka zarządzania. Warszawa: PWE.
 • Gródek, Z. (2010). Sieci informacyjne dla przedsiębiorczości - czynnik przewagi konkurencyjnej opartej na informacji. W: R. Borowiecki, J. Czekaj (red.), Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki (s. 202-211). Warszawa: Difin.
 • Grzesiak, S. (1996). Efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw - aspekty prakseologiczne i ekonomiczne. W: Przedsiębiorstwo na rynku. Tom 1: Gospodarka polska w procesie transformacji systemowej (cz. 1). Materiały - Konferencje nr 17 (s. 51-63). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Guziejewska, B. (2008). Efektywność finansów samorządu terytorialnego. Gospodarka Narodowa, 5-6, 71-89.
 • Jaki, A. (2012). Mechanizmy procesu zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Kozioł-Nadolna, K. (2016). Analiza wpływu środków UE na innowacyjność polskich przedsiębiorstw. W: D. Rosati, J. Wiśniewska (red.), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce - dylematy i sposoby wspierania środkami Unii Europejskiej (s. 129-141). Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
 • Krzyżanowski, L. (1994). Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kurnal, J. (1969). Zarys teorii organizacji i zarządzania. Warszawa: PWE.
 • Lange, O. (1978). Ekonomia polityczna. Tom 1. Warszawa: PWN.
 • Mäntymäki, M., Riemer, K. (2016). Enterprise social networking: A knowledge management perspective. International Journal of Information Management, 36 (6/A), 1042-1052.
 • PARP (2008). Przedsiębiorco! Skorzystaj! Warszawa: PARP.
 • PARP (2016). Raport końcowy. Badanie klientów i usługodawców systemowej usługi Krajowego Systemu Usług w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Warszawa: PARP.
 • Piłejko, K. (1976). Prakseologia - nauka o sprawnym działaniu. Warszawa: PWN.
 • Poniatowicz, M., Salachna, J.M., Perło, D. (2010). Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Ratajczak-Mrozek, M. (2009). Sieci biznesowe na tle innych koncepcji kooperacji przedsiębiorstw. Gospodarka Narodowa, 7-8, 79-91.
 • Ratajczak-Mrozek, M. (2010). Sieci biznesowe a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw zaawansowanych technologii na rynkach zagranicznych. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Sochacka-Krysiak, H. (2009). Niektóre problemy efektywności w gospodarce finansowej samorządu terytorialnego. W: S. Wieteska, M. Wypych (red.), W poszukiwaniu efektywności finansów publicznych (s. 191-198). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Tyrańska, M. (2010). Determinants of management effectiveness. W: R. Borowiecki, A. Jaki (red.), Enterprises Facing New Economic Challenges. Management - Development - Restructuring. Cracow: Cracow University of Economics - Foundation of the Cracow University of Economics.
 • Zieleniewski, J. (1979). Organizacja i zarządzanie. Warszawa: PWN.
 • Ziębicki, B. (2013). Efektywność w naukach ekonomicznych. Biuletyn Ekonomii Społecznej. Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171468181

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.