PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 48 Nowa ekonomia instytucjonalna a nauki o zarządzaniu | 341--356
Tytuł artykułu

Zmiany instytucjonalne w obszarze administracji gruntami a wzrost gospodarczy

Warianty tytułu
Institutional Changes in the Field of land Administration and Economic Growth
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autorzy uznają administrację publiczną za sieć instytucji rozumianych jako zorganizowane jednostki realizujące zadania wynikające z norm prawnych (instytucji rozumianych jako zespół ustalonych reguł) i oceniają wpływ obu form instytucji na produktywność państwa. Celem artykułu jest wykazanie, że instytucje te, a w szczególności sposób ich zorganizowania, mają istotny wpływ na poziom produktu krajowego brutto. Swoje spostrzeżenia przedstawiają na przykładzie segmentu administracji publicznej, zajmującego się obecnie geodezją i kartografią, mającego wpływ na jakość systemu ochrony praw własności do gruntów i sprawność funkcjonowania wielu innych instytucji, lecz wskutek niewłaściwych rozwiązań instytucjonalnych obniżającego produktywność państwa poprzez spowalnianie realizacji procesów inwestycyjnych i obniżanie sprawności systemu ochrony praw własności.(abstrakt oryginalny)
EN
The authors perceive public administration as a network of institutions, understood as organized units performing tasks resulting from legal norms (institutions understood as a set of established rules) and examine the impact of both institutional forms on the state's productivity. This article aims to show that these institutions, and in particular the manner of their organization, have a significant impact on the level of gross domestic product. The authors' observations are exemplified with a segment of public administration currently dealing with geodesy and cartography and affecting the quality of the system of property rights protection and efficiency of many other institutions. Due to some wrong institutional solutions, however, the segment under discussion lowers the productivity of the state by slowing down investment processes and reducing the efficiency of the system of property rights protection.(original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
autor
Bibliografia
 • Cooter R., Ulen T. (2009), Ekonomiczna analiza prawa, C.H. Beck, Warszawa.
 • Klimek A. (2015), Darmowa administracja, "Przegląd Geodezyjny", nr 12.
 • Klimek A. Dzięcielski O., Nikel M. (2004), Meandry katastralne, Magazyn Geoinformacyjny Geodeta, 5(108).
 • Konsensus Waszyngtoński, Encyklopedia Zarządzania, http://mfiles.pl/pl/index.php/Konsens_Waszyngto%C5%84ski, 21 .01 .2013.
 • Konstytucja RP (1997), Dz.U. nr 78 poz. 483.
 • NIK, (2011), Informacja o wynikach kontroli realizacji zadań w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego, Warszawa.
 • Nogalski B., Klimek A. (2010), Proces jako czynnik kształtujący struktury administracji publicznej na przykładzie instytucji katastru, [w:] R. Borowiecki, A. Jaki (red.), Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych. Zarządzanie - Strategia - Analiza, opracowanie i redakcja naukowa, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Nogalski B., Klimek A. (2010b), Implementation of enterprise managerial tools in public services based on the example of the cadastre institution, [in:] Organization arid Management, year 2010 No. 1 (139), The Committee on Organizational and Management Sciences & Warsaw School of Economics, Warsaw.
 • Nogalski B., Klimek A. (2011), Instytucja katastru jako czynnik wzrostu gospodarczego, [w:] Ekonomiczne problemy synchronizacji zachowań gospodarczych instytucji i przedsiębiorstw w Polsce i Unii Europejskiej, redakcja naukowa S. Piocha, B. Granosik, Wydawnictwo uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
 • Nogalski B., Klimek A. (2014), Administracja Publiczna. Poprzez proces do struktury. Koncepcja instytucji katastru, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku oraz CeDeWu, Warszawa, 2014.
 • Nogalski B., Klimek A. (2016), Pulse of economy. Identyfication, diagnosis, directions of development", [w:] Central European Review of Economics & Finance", 2016 Vol. 11 No. 1, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, Radom.
 • North D.C. (1990), Institutions, Institutional Change and Economic Perfomance, Cambridge University Press, New York.
 • Rummler G., Brache A. (2000), Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa.
 • Wojtyna A., (2009), O badaniach nad "głębszymi" przyczynami wzrostu gospodarczego, [w:] R. Rapacki (red.), Wzrost gospodarczy w krajach transformacji: konwergencja czy dywergencja?, PWE, Warszawa.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171468191

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.