PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | nr 15 Unia Europejska: Gospodarka Polski na drodze do Unii Europejskiej | 89--112
Tytuł artykułu

Polityka wsparcia rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej i w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule omówiono instrumenty wspierające funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) ma duże znaczenie dla gospodarki, między innymi za względu na rolę, jaką odgrywa na rynku pracy, czy zdolność do elastycznych dostosowań w zmieniających się warunkach gospodarczych. Z tych względów w krajach Unii Europejskiej prowadzi się szczególną politykę, która polega na zastosowaniu rozwiązań ustawodawczych, instytucjonalnych i finansowych ułatwiających funkcjonowanie MSP i łagodzących pewne wymogi np. prawa konkurencji. Rozwiązania wzorowane na unijnych są wprowadzane także w Polsce.(abstrakt oryginalny)
Twórcy
autor
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
 • Dz. U. nr 101, poz. 1178.
 • J. Lipiec, Małe i średnie przedsiębiorstwa. Doświadczenia hiszpańskie we wspieraniu małych i średnich firm. "Wspólnoty Europejskie" 2000, nr 6.
 • Commission Recomendation concerning the definition of small and medium-sized enterprises, [OJ/L] 107 z dnia 30 kwietnia 1996 r.
 • The European Observatory for SMEs. Sixth Report, European Commission, Brussels 2000.
 • Polski przedsiębiorca w Unii Europejskiej, Wydawnictwo "Hubertus", Warszawa 2000.
 • Integrated Programme in suport of small and medium-sized enterprises and the craft sector, COM (94) 207 final, 3 czerwca 1994 r.
 • Council Decisions an third multiannual programme for small and medium-sized enterprises in the European Union, [OJ/C] z dnia 10 stycznia 1997 r.
 • Rekomendacja Komisji Europejskiej z dnia 28 maja 1990 r. w sprawie realizacji polityki upraszczania procedur administracyjnych na korzyść MSP państw członkowskich, 90/246/EC.
 • The Lisbon Strategy - Making Change Happen, Communication from the Commission to the Spring European Council in Barcelona, COM (2002) final, 15 stycznia 2002 r.
 • Proposal for a Council Decision on a Multiannual Programme for Enterprise and Enterprenaurship (2001-2005), COM (2000) 256 final.
 • I. Woicka, Europa przedsiębiorstw - nowy program Komisji Europejskiej, "Wspólnoty Europejskie" 2000, nr 7-8.
 • Instytucje i programy oferujące wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw, red. R. Szewczyk, Departament Informacji i Kształcenia Europejskiego UKIE, Warszawa 2000.
 • Benchmarking Enterprise Policy: Results from the 2002 Scoreboard, SEC (2002) 1231, 7 listopada 2002 r.
 • Promote Enterpreneurship and Competitiveness. The Commission's Response to the BEST Task Force and its Recommendations, COM (1998) 550 final, 30 września 1998 r.
 • Warunki prowadzenia działalności gospodarczej przez MSP w Polsce i krajach Unii Europejskiej, red. B. Piasecki, A. Rogut, E. Stawasz, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2001.
 • Decyzja Rady 1999/172/WE z dnia 25 stycznia 1999 r. odnośnie przyjęcia Programu na rzecz badań, rozwoju innowacyjności, wspierającego udział MSP.
 • Internal Market Strategy, COM (1999) 624 final, 24 listopada 1999 r.
 • Rekomendacja Komisji Europejskiej z dnia 22 kwietnia 1997 r. w sprawie poprawy sytuacji i ułatwień dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność gospodarczą.
 • European Charter for Small Enterprises, European Commission, Brussels 2000.
 • Ustawa z dnia 28 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej, Dz. U. nr 41, poz. 324 z późń. zm.
 • Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 1999-2000, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2001.
 • Polityka strukturalna Polski w pespektywie integracji z Unią Europejską. Raport końcowy. Zespół zadaniowy ds. Polityki Strukturalnej w Polsce, Warszawa 1997.
 • Kierunki działań rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw do 2002 roku. Dokument rządowy przyjęty przez Radę Ministrów 11 maja 1999 r.
 • Spójna polityka rozwoju regionów wiejskich i rolnictwa na lata 2000-2006, "Przegląd Rządowy" 1999, nr 9.
 • Narodowa Strategia Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich na lata 2000-2006, www.gov.pl.
 • Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2000-2006, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 1999.
 • Polska 2025 - Długookresowa Strategia Trwałego i Zrównoważonego Rozwoju, druk sejmowy nr 2133 z 3 sierpnia 2000 r.
 • Informacje o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 1999 r. przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego, Warszawa 2000.
 • Narodowy Program Przygotowania do członkowstwa w Unii Europejskiej, UKiE, Warszawa 2000.
 • Dz. U. z 2001 r. nr 57 poz. 598 z późn. zm.
 • Dz. U. z 2000 r., nr 109 poz. 1158.
 • Rozwój regionalny jako element strategii społeczno-gospodarczej Polski w latach 2000-2006. Red. J. Szlachta, A. Pyszkowski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynką, Gdańsk-Warszawa 1999.
 • Program operacyjny SAPARD na lata 2000-2006, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171468597

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.