PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 48 T. 3. Zarządzanie | 441--451
Tytuł artykułu

Innowacyjne rozwiązania w zagospodarowaniu odpadów przemysłowych i biomasy

Warianty tytułu
Innovative Solutions for Management of Industrial Waste and Biomass
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono nowatorskie rozwiązania w zakresie zagospodarowania odpadów przemysłowych, do których m.in. należy biomasa. Innowacyjne technologie w zakresie przetwarzania odpadów pozwalają na stworzenie nowego produktu o całkowicie odmiennych parametrach z jednoczesnym pozytywnym oddziaływaniem na środowisko. Jedna z wciąż mało popularnych w Polsce technologii immobilizacji pozwala na zagospodarowanie odpadów przemysłowych, w tym niebezpiecznych, które dotychczas były składowane na wysypiskach odpadów lub przetwarzane na paliwo typu RDF. Dzięki technologii immobilizacji wymienione odpady można przetwarzać na obojętne chemicznie dodatki, wykorzystywane m.in. do wzbogacania mas betonowych. Celem tego opracowania jest przedstawienie rzadkich w gospodarczym wykorzystaniu, jednak wysoce innowacyjnych technologii, które ze względu na ich aktualny koszt są metodami droższymi od innych, bardziej rozpowszechnionych metod.(abstrakt oryginalny)
EN
In the article will be presented innovative solutions for industrial waste management, which include, among others biomass. Innovative technologies in the field of waste processing allow to create a new product with completely different parameters with the positive influence on the environment at the same time. One of the still little common technology in Poland is immobilization, which allows the use of industrial waste, including hazardous waste, that used to be stored on waste handling job sites or processed a fuel type of RDF. Thanks to immobilization, these wastes can be processed into chemically neutral additives used, inter alia, to enrich the concrete masses. The purpose of this study is to present a rare economic use, but highly innovative technology. Due to their current cost of production that methods are more expensive than other, more common methods.(original abstract)
Rocznik
Strony
441--451
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Poznańska
 • A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o.
 • SGS Polska Sp. z o.o.
Bibliografia
 • Dyrektywa PE (2008). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy. DzU L 312 z 22.11.2008, s. 3-30.
 • EKRO (2016). Pobrano z: http://www.ekro.biz (3.10.2016).
 • Fengler, M. (2012). Stabilizacja i zestalanie (imobilizacja) odpadów niebezpiecznych ze spalarni odpadów komunalnych w technologii "Geodur". Piece Przemysłowe & Kotły, 11-12, 38-44.
 • Fengler, M. (2016). Immobilizacja odpadów niebezpiecznych. Pobrano z: http://ekologia -info.enginepro.pl/index.php?lang=1&menu=4&menu_select=116&podmenu_select =397&nreko=701 (9.10.2016).
 • Grecka, K. (2008). Produkcja pelet z biowęgla - przykład z Holandii. Czysta Energia, 80, 36-40.
 • Jakubiak, M., Kordylewski, W. (2008). Pelety podstawowym biopaliwem dla energetyki. Archiwum Spalania, 8 (3-4), 1-12.
 • Jakubiak, M., Kordylewski, W. (2010). Toryfikacja biomasy. Archiwum Spalania, 10 (1-2), 1-9.
 • Kordylewski, W., Tatarek, A. (2012). Wybrane właściwości toryfikatów z krajowych i importowanych biomas. Archiwum Spalania, 12 (3), 109-116.
 • Kordylewski, W., Tatarek, A., Ostrawski, W. (2011). Raport z badań toryfikacji biomasy. Raporty Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Wrocławskiej. Seria SPR, 33, 1-7.
 • Lechwacka, M. (2008). Toryfikacja biomasy - holenderskie doświadczenia. Czysta Energia, 11, 58-60.
 • URE (2011). Informacja Prezesa URE nr 30/2011 w sprawie kwalifikacji biomasy na cele energetyczne z 4 października 2011 r. Pobrano z: ure.gov.pl.
 • Ustawa (1996). Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. DzU 1996, nr 132, poz. 622 z późn. zm.
 • Ustawa (2001). Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. DzU 2001, nr 62, poz. 628 z późn. zm.
 • Ustawa (2015). Ustawa z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. DzU 2015, poz. 478.
 • Ustawa (2016). Ustawa z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. DzU 2016, poz. 925.
 • Żuwała, J., Kopczyński, M., Kazalski, K. (2015). Koncepcja systemu uwierzytelniania biomasy taryfikowanej w perspektywie wykorzystania paliwa na cele energetyczne. Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal, 18 (4), 89-100.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171468767

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.