PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 6 (241) | 3--7
Tytuł artykułu

Rosnący udział Polski w imporcie krajów Unii Europejskiej

Warianty tytułu
The Growing Share of Poland in EU Countries' Imports
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wysoka konkurencyjność cenowo-kosztowa Polski jako eksportera znajduje odzwierciedlenie we wzroście znaczenia polskich towarów w imporcie państw członkowskich Unii Europejskiej. Według zagregowanych statystyk importu 27 krajów UE w 2015 roku na Polskę przypadało blisko 3% wartości unijnego importu dóbr materialnych ogółem. Oznacza to, że w latach 2000-2015 udział Polski w imporcie krajów UE zwiększył się trzykrotnie. Polscy eksporterzy zdobyli silną pozycję szczególnie na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Stosunkowo duże znaczenie Polska ma także w imporcie Niemiec, natomiast zdecydowanie mniejsze - pozostałych krajów Europy Zachodniej. O dużym udziale Polski w imporcie UE decyduje stosunkowo wąska grupa dóbr. Obejmuje ona dobra konsumpcyjne trwałego użytku, żywność, części samochodowe oraz dobra konsumpcyjne nietrwałego użytku. Duży udział Polski w imporcie tych kategorii wiąże się głównie z wysoką konkurencyjnością cenowo-kosztową, która powoduje, że znaczenie Polski w imporcie krajów europejskich jest ogólnie odwrotnie proporcjonalne do zamożności rynku i jego odległości. Na niskim poziomie kształtuje się natomiast udział Polski jako dostawcy dóbr inwestycyjnych oraz samochodów osobowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The high price and cost competitiveness of Poland as an exporter is reflected in the growth of importance of Polish commodity in imports of the European Union member states. Accord-ing to the aggregated statistics of imports of 27 EU countries, in 2015, Poland accounted for almost 3% of the value of EU imports of total tangible assets. This means that in 2000-2015 the share of Poland in EU countries' imports increased three times. Polish exporters won their strong position in the markets of Central and Eastern Europe. Of a relatively great importance is Poland also in Germany's imports, whereas of definitely lower - in other countries of Western Europe. The great share of Poland in EU imports is decided by a relatively narrow group of goods. It comprises consumer durables, food, car parts and consumer non-durables. The great Poland's share in imports of these categories is mainly connected with the high price and cost competitiveness which causes that importance of Poland in imports of Euro-pean countries is in general inversely proportional to wealth of the market and distance thereof. On the other hand, there is a low level of the share of Poland as a supplier of investment goods and cars.(original abstract)
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
3--7
Opis fizyczny
Twórcy
  • Narodowy Bank Polski
Bibliografia
  • Białowąs T., Zróżnicowanie konkurencyjności a pozycja eksportowa krajów członkowskich Unii Europejskiej w handlu międzynarodowym w latach 1995-2010, (w:) Przyszłość integracji europejskiej. Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej, Misztal P., Rakowski W. (red.), Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2012, s. 125-146.
  • Chojna J., Duchnowska E., Marczewski K., Polscy eksporterzy na rynku Unii Europejskiej w okresie poakcesyjnym, "Unia Europejska.pl", nr 4(227), 2014, s. 7-18.
  • Drzewoszewska N., Pietrzak M.B., Wilk J., Grawitacyjny model przepływów handlowych między krajami Unii Europejskiej w dobie globalizacji, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, nr 30, Toruń 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171468953

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.