PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
14 (2016) | nr 4 | 285--301
Tytuł artykułu

Kultura, język, tłumaczenie : wybrane problemy związane z interpretacją Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Culture, Language, Translation : Selected Issues of the Interpretation of International Financial Reporting Standards
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest naświetlenie - na podstawie studiów literaturowychproblemów związanych z jednolitą interpretacją MSSF, wynikających z odziaływania takich czynników, jak kultura, z której pochodzi interpretator, czyli np. księgowy czy biegły rewident, język (którym się posługuje i w którym napisano tekst wymagający interpretacji) oraz jakość tłumaczenia z języka angielskiego na język przekładu. Odpowiadają one za występowanie ewentualnych różnic w interpretacji MSSF, które skutkują niejednolitością w stosowaniu tych samych przepisów, ograniczając tym samym porównywalność sprawozdań finansowych sporządzanych na podstawie identycznych regulacji. Zrozumienie zatem, jakie problemy mogą wynikać z interpretacji standardów w ujęciu międzynarodowym, jest niezwykle istotne dla procesu harmonizacji rachunkowości. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper (based on the literature studies) is to highlight the issues of consistent interpretation of IFRS arising from the impact of factors such as: culture which the interpreter (eg. an accountant or auditor) comes from, the language he speaks and the language of the text requiring interpretation and finally the quality of translations from English into target language. They are responsible for the occurrence of any differences in the interpretation of IFRS, which result in inconsistent application of the same standard, limiting the comparability of financial statements prepared on the basis of the identical regulation. Thus, understanding what problems might arise from the interpretation of standards in the international perspective is very important for the process of accounting harmonization. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
285--301
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Amer T., Hackenbrack K., Nelson M. (1994), Between-Auditor Differences in the Interpretation of Probabilities Phrases, Auditing, "A Journal of Practice and Theory", Vol. 3, No. 1.
 • Amer T., Hackenbrack K., Nelson M. (1995), Context-Dependence of Auditors? Interpretations of the SFAS No. 5 Probability Expressions, "Contemporary Accounting Research", Vol. 12, No. 1.
 • Belkaoui A. (1990), Judgement in International Accounting, Quorum Books, New York, NY/Westport/London za: Evans L. (2004), Language, translation and the problem of international accounting communication, "Accounting, Auditing & Accountability Journal", Vol. 17, No. 2.
 • Baskerville R., Evans L. (2011), The darkening glass: Issues for translation of IFRS, The Institute of Chartered Accountants of Scotland, Edinburgh.
 • Bielska-Brodziak A. (2009), Interpretacja tekstu prawnego na podstawie orzecznictwa podatkowego, Wolters Kluwers business, Warszawa.
 • Chesley G. (1986), Interpretation of Uncertain Expressions, "Contemporary Accounting Research", Vol. 2, No. 2.
 • Chesley G. R., Wier H. A. (1985), The challenge of contingencies. Adding precision to probability, "CA Magazine", April.
 • Chand P., Cummings L., Patel C. H. (2012), The Effect of Accounting Education an National Culture on Accounting Judgments: A Comparative Study of Anglo-Celtic an Chinese Culture, "European Accounting Review", Vol. 21, No. 1.
 • Crystal D. (1987), The Cambridge Encyclopaedia of Language, Cambridge University Press, Cambridge za: Evans L. (2004), Language, translation and the problem of international accounting communication, "Accounting, Auditing & Accountability Journal", Vol. 17, No. 2.
 • Davidson R. A., Chrisman H. H. (1993), Interlinguistic comparison of international accounting standards: the case of uncertainty expressions, "International Journal of Accounting", Vol. 28, No. 1.
 • Doupnik T., Riccio E. (2006), The Influence of Conservatism and Secrecy on the Interpretation of Verbal Probability Expressions in the Anglo and Latin Cultural Areas, "The International Journal of Accounting", No. 41.
 • Doupnik T., Richter M. (2003), Interpretation of Uncertain Expressions: A Cross-National Study, "Accounting, Organizations and Society", No. 28.
 • Doupnik T., Richter M. (2004), The Impact of Culture on the Interpretation of "In Context" Verbal Probability Expressions, "Journal of International Accounting Research", Vol. 3, No. 1.
 • Dzierżanowska H. (1990), Przekład tekstów nieliterackich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Encyklopedia psychologii, http://linemed.pl/nhealth_guide/ encyclopedia_details/id,138, dostęp dnia 27.11.2016.
 • Evans L. (2004), Language, translation and the problem of international accounting communication, "Accounting, Auditing & Accountability Journal", Vol. 17, No. 2.
 • Gray J. (1988), Towards a Theory of Cultural Influence on the Development of Accounting System Internationally, "Abacus", No. 24.
 • Harrison K., Tomassini L. (1989), Judging the Probability of a Contingent Loss: An Empirical Study, "Contemporary Accounting Research", Vol. 5, No. 2.
 • Hellman A., Perera H., Patel Ch. (2010), Equivalence of IFRS Across Languages: Translation Issues from English to German, Artykuł zaprezentowany na konferencji APIRA, Sydney.
 • Hu C., Chand P., Evans E. (2013), The Effect of National Culture, Acculturation, and Education on Accounting Judgments: A Comparative Study of Australian and Chinese Culture, "Journal of Internatinal Accounting Research", Vol. 12, No. 2.
 • Huerta E., Petridesb Y., Braunc G. P. (2016), Interpretation of probability expressions in accounting: The effects of frame switching, "Journal of International Accounting, Auditing and Taxation", No. 27.
 • Huerta E., PetridesY., Braun G.P. (2013), Translation of IFRS: Language as a barrier to comparability, "Research in Accounting Regulation", No. 25.
 • Jiambalvo J., Wilner N. (1985), Auditor Evaluation of Contingent Claims, "Auditing: A Journal of Practice and Theory", Vol. 5, No. 1.
 • Istrate C. (2015), On the translation in Romanian ofIAS/IFRS, "Procedia Economics and Finance", No. 20.
 • Jaruga A., Frendzel M., Ignatowski R., Kabalski P. (2006), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Kluczowe zagadnienia i rozwiązania praktyczne, SKwP, Warszawa.
 • Joseph J. E. (1998), Why isn't translation impossible, w: Language at Work, British Association for Applied Linguistics/Multilingual Matters Ltd, Hunston Z. (red.), Clevedon / Philadelphia / Toronto / Sydney / Johannesburg, za: Evans L. (2004), Language, translation and the problem of international accounting communication, "Accounting, Auditing & Accountability Journal", Vol. 17, No. 2.
 • Kabalski P. (2012), Wybrane problemy stosowania MSSF w Polsce. Organizacja. Kultura. Osobowość. Język, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Key P., Kempton W. (1984), What Is the Sapir-Whorf Hypothesis?, "American Anthropologist", No. 86.
 • Kłos P., Matulewska A., Nowak-Korcz P. (2007), Problemy przekładu specjalistycznego na przykładzie tekstów z dziedziny prawa, biologii, biotechnologii i medycyny, "Investigations Linguisticae", No. X.
 • Laswad F., Mak Y. (1997), Interpretations of probability expressions by New Zeland standard setters, "Accounting Horizons", Vol. 11, No. 14.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2013 (2014), SKwP, Warszawa.
 • Nobes Ch. (2006), The survival of international differences under IFRS: towards a research agenda, "Accounting and Business Research", Vol. 36, No. 3.
 • Niehus R. J. (2005), Die IFRS auf Deutsch, "Fehler und Unzulaenglichkeiten der Uebersetzung. Der Betrieb", No. 58, za: Hellman A., Perera H., Patel Ch. (2010), Contextual issues of the convergence of International Financial Reporting Standards: The case of Germany, "Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting", No. 26.
 • Reimers J. (1992), Additional Evidence on the Need for Disclosure Reform, "Accounting Horizons", No. 6.
 • SallehS. I. M., Gardner J. C., SulongZ., CarlB., McGowan C. B. (2011a), The Interpretation Of In Context Verbal Probability Expressions Used In International Accounting Standards: A Comparison Of English And Chinese Students Studying At English Speaking Universities, "Journal of International Education Research", Vol. 7, No. 2.
 • Salleh S. I. M., Gardner J. C., Sulong Z., Carl B., McGowan C. B. (2011b), A Comparison Of The Interpretation Of "In Context Verbal Probability Expressions Used In International Accounting Standards By The Demographic Factors Of Students Studying At United Kingdom Universities, "International Handbook of Academic Research and Teaching", No. 17.
 • Simon J. (2002), Interpretation of Probability Expressions by Financial Directors and Auditors of UK Companies, "The European Accounting Review", Vol. 11, No. 3.
 • Silska-Gembka S. (2013), Kulturowe uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, w: Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Problemy kwantyfikacji wartości, Micherda B., Andrzejewski M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Słownik Języka Polskiego PWN, http://sip.pwn.pl/sjp/interpretacja;2561831.html, dostęp dnia 27.11.2016.
 • Surdykowska S. (1999), Rachunkowość międzynarodowa, Zakamycze, Kraków.
 • Teixeira C., Silva A. F. (2009), The Interpretation of Verbal Probability Expressions Used in the IAS/IFRS: Some Portuguese Evidence, "Revista de Estudos Politecnicos Polytehnical Studies Review", Vol. 7, No. 12.
 • Tsakumis G. T., Campbell D. R., Doupnik T. S. (2009), IFRS: Beyond the Standards, "Journal of Accountancy", February.
 • Wright G. N., Philips L. D. (1980), Cultural Variation In Probabilistic Thinking: Alternative Ways Of Dealing With Uncertainty, "International Journal of Psychology", Vol. 15, No. 1-4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171469159

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.