PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | nr 1 | 95--117
Tytuł artykułu

Komplementarność innowacji a eksport nowych produktów

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Innovation Complementarity and New-Product Exports
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Na temat związków między innowacyjnością przedsiębiorstw a eksportem oraz między innowacyjnością a współpracą przedsiębiorstw przeprowadzono wiele badań empirycznych. Opracowań dotyczących powiązań pomiędzy innowacyjnością, współpracą i eksportem jednocześnie jest jednak bardzo mało, co sprawia, że wiedza na ten temat jest bardzo ograniczona zarówno w Polsce, jak i za granicą. Większość badaczy skupia się na innowacjach technologicznych (w obszarze produktu lub procesu), nie przywiązując większej wagi do innowacji marketingowych czy organizacyjnych. Nie uwzględnia się także komplementarności różnego typu innowacji, także w odniesieniu do eksportu. Ponadto w badaniach kooperacji w procesach innowacyjnych przedsiębiorstw rzadko podejmuje się kwestię typu partnerów współpracy, w szczególności w kontekście eksportu. Niniejszy artykuł ma na celu uzupełnienie tej wiedzy. Badanie jest oparte na mikro danych gromadzonych w ramach Community Innovation Survey (CIS) - badania innowacyjności polskich przedsiębiorstw przeprowadzonego przez GUS obejmującego lata 2008-2010. Wyniki przeprowadzonych analiz pokazują, że łączenie różnego typu innowacji oraz współpraca w działaniach innowacyjnych, w szczególności z partnerami zagranicznymi, pomaga polskim przedsiębiorstwom produkcyjnym tworzyć przewagę konkurencyjną na rynkach zagranicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
Extensive empirical research has been dedicated to the links between firm innovation and exports and to the relationship between innovativeness and business cooperation. However, there has been little research into the links between innovation, innovation cooperation and exports. This results in a fragmentation of knowledge in this field in both Polish and international literature on the subject. Most researchers focus on technological (product and process) innovation, while paying little attention to marketing and organizational innovation. Also, the complementarity of different types of innovation and their relation to exports is rarely taken into account. Moreover, studies on cooperation in innovation processes rarely take up the issue of cooperation partners, particularly in the context of exports. This paper intends to complement this knowledge. The findings are based on an analysis of firm-level empirical data collected by Poland's Central Statistical Office (GUS) in the Polish version of the Community Innovation Survey (CIS) for 2008-2010. The results of the analysis show that combining various types of innovation as well as innovation cooperation, especially with foreign partners, enhance the international competitive advantage of Polish manufacturing firms and increase the intensity of new-product exports. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
95--117
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Ambos B., Ambos T. [2009], Location Choice, Management and Performance of International R&D Investments in Peripheral Economies, "International Journal of Technology Management", no. 48 (1), s. 24-41.
 • Basile R. [2001], Export Behaviour if Italian Manufacturing Firms Over Nineties: The Role of Innovation, "Research Policy", no. 30 (8), s. 1185-1201.
 • Becker S. O., Egger P. H. [2013], Endogenous Product Versus Process Innovation and a Firm's Propensity to Export, "Empirical Economics", no. 44 (1), s. 329-354.
 • Bell G. G. [2005], Clusters, Networks, and Firm Innovativeness, "Strategic Management Journal", no. 26, s. 287-295.
 • Boehe D. [2013], Collaborate at Home to Win Abroad: How Does Access to Local Network Resources Influence Export Behavior? "Journal of Small Business Management", no. 51 (2), s. 167-182.
 • Cantwell J., Zhang F. [2012], Knowledge Accession Strategies and the Spatial Organization of R&D, w: Innovation & Growth: From R&D Strategies of Innovating Firms to Economy-Wide Technological Change, red. M. Andersson, B. Johansson, C. Karlsson, H. Lööf, Oxford University Press, Oxford, s. 88-111.
 • Cassiman B., Golovko E., Martínez-Ros E. [2010], Innovation, Exports and Productivity, "International Journal of Industrial Organization", no. 28 (4), s. 372-376.
 • Chesbrough H. W. [2003], Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School Press, Boston.
 • Chetty S., Blankenburg Holm D. [2000], Internationalization of Small-and Medium-Sized Manufacturing Firms: A Network Approach, "International Business Review", 9(1), s. 77-93.
 • Chetty S., Stangl L. M. [2010], Internationalization and Innovation in a Network Context, "European Journal of Marketing", no. 44 (11-12), s. 1725-1743.
 • Ciravegna L., Majano S. B., Zhan G. [2014], The Inception of Internationalization of Small and Medium Enterprises: The Role of Activeness and Networks, "Journal of Business Research", no. 67, s. 1081-1089.
 • Clausen T. H., Pohjola M. [2009], International Competitiveness: Internal Capabilities and Open Innovation As Sources of Export Performance, MICRO-DYN, EU Sixth Framework Programme, Working Paper no. 05/09.
 • Coviello N. E. [2006], The Network Dynamics of International New Ventures, "Journal of International Business Studies", no. 37, s. 713-731.
 • Dhanaraj C., Beamish P. [2003], A Resource-Based Approach to the Study of Export Performance, "Journal of Small Business Management", no. 41 (2), s. 242-261.
 • Di Maria E., Ganau R. [2013], Driving Firm's Export Propensity and Export Intensity: The Role of Experience, Innovation and International Marketing Strategy, Paper presented on European International Business Academy (EIBA) 39th Annual Conference, Bremen, Germany.
 • Doran J. [2012], Are Differing Forms of Innovation Complements or Substitutes? "European Journal of Innovation Management", no. 15 (3), s. 351-371.
 • Ellis P. [2000], Social Ties and Foreign Market Entry, "Journal of International Business Studies", no. 31 (3), s. 443-469.
 • Filippetti A., Frenz M., Ietto-Gillies G. [2011], Are Innovation and Internationalization Related? An Analysis of European Countries, "Industry and Innovation", no. 18 (5), s. 437-459.
 • Fitjar R. D., Rodríguez-Pose A. [2013], Firm Collaboration and Modes of Innovation in Norway, "Research Policy", no. 42 (1), s. 128-138.
 • Forsgren M., Johanson J. [1992], Managing Internationalisation in Business Networks, w: Managing Networks in International Business, red. M. Forsgren, J. Johanson, Gordon and Breach, Philadelphia, s. 1-16.
 • Forsgren M., Holm U., Johanson J. [2005], Managing the Embedded Multinational: A Business Network View, Edward Elgar, Cheltenham.
 • Ganotakis P., Love J. H. [2011], R&D, Product Innovation, and Exporting: Evidence from UK New Technology Firms, "Oxford Economic Papers", no. 63 (2), s. 279-306.
 • Ghauri P., Lutz C., Tesfom G. [2003], Using Networks to Solve Export-Marketing Problems of Small and Medium-Sized Firms from Developing Countries, "European Journal of Marketing", 37(5-6), s. 728-752.
 • Gołębiowski T., Lewandowska M. S. [2014], Complementarities Between Technological and Non-Technological Innovation. Their Influence on New Product Export Intensity of Polish Firms, Paper presented on European International Business Academy (EIBA) 40th Annual Conference, Uppsala, Sweden.
 • Gourlay A. R., Seaton J. S. [2004], UK Export Behavior at the Firm Level, "Economic Issues", 9(2), s. 3-20.
 • Haahti A., Madupu V., Yavas U., Babakus E. [2005], Cooperative Strategy, Knowledge Intensity and Export Performance of Small and Medium Sized Enterprises, "Journal of World Business", no. 40, s. 124-138.
 • Halpern L. [2007], Literature Survey on the Links Between Innovation, Competition, Competitiveness, Entry & Exit, Firm Survival and Growth, MICRO-DYN, EU Sixth Framework Programme, Working Paper no. 02/07.
 • Higón D. A., Driffield N. [2011], Exporting and Innovation Performance: Analysis of the Annual Small Business Survey in the UK, "International Small Business Journal", no. 29 (1), s. 4-24.
 • Hurley R. F., Hult G. T. M. [1998], Innovation, Market Orientation, and Organizational Learning: An Integration and Empirical Examination, "Journal of Marketing", no. 62 (July), s. 42-54.
 • Johanson J., Vahlne J. E. [2009], The Uppsala Internationalization Process Model Revisited: From Liability of Foreignness to Liability of Outsidership, "Journal of International Business Studies", no. 40 (9), s. 1411-1431.
 • Johansson B., Johansson S., Wallin T. [2015], Internal and External Knowledge and Introduction of Export Varieties, "The World Economy", s. 629-654, Doi:10.1111/twec.12161.
 • Kontinen K., Ojala A. [2011], Network Ties in the International Opportunity Recognition of Family SMEs, "International Business Review", no. 20 (4), s. 440-453.
 • Kraft K. [1990], Are Product - and Process-Innovations Independent of Each Other? "Applied Economics", no. 22 (8), s. 1029-1038.
 • Lavie D. [2006], The Competitive Advantage of Interconnected Firms: An Extension of the Resource-Based View of the Firm, "Academy of Management Review", no. 31 (3), s. 638-658.
 • Lechner C., Dowling M. [2003], Firm Networks: External Relationships As Sources for the Growth and Competitiveness of Entrepreneurial Firms, "Entrepreneurship and Regional Development", no. 15 (1), s. 1-26.
 • Leonidou L. C., Katsikeas C. S., Coudounaris D. N. [2010], Five Decades of Business Research Into Exporting: A Bibliographic Analysis, "Journal of International Management", 16(1), s. 78-91.
 • Lewandowska M. S., Gołębiowski T. [2014], Innovation and International Competitiveness of Manufacturing Firms: Evidence from Bulgaria, Czech Republic, Hungary, Poland, and Romania, w: Geo-Regional Competitiveness in Central and Eastern Europe, the Baltic Countries, and Russia, red. A. Zhuplev, K. Liuhto, IGI Global, Hershey, s. 57-82.
 • Lim J.-S., Sharkey T. W., Heinrichs J. H. [2006], Strategic Impact of New Product Development on Export Involvement, "European Journal of Marketing", no. 40 (1-2), s. 44-60.
 • Lokshin B., van Gils A., Bauer E. [2008], Crafting Firm Competencies to Improve Innovative Performance, UNU-MERIT Working Paper Series 009.
 • Lorenzoni G., Lipparini A. [1999], The Leveraging of Inter-Firm Relationships As a Distinctive Organizational Capability: A Longitudinal Study, "Strategic Management Journal", no. 20 (4), s. 317-337.
 • Manev I. M., Manolova T. S. [2010], Entrepreneurship in Transitional Economies: Review and Integration and Integration of Two Decades of Research, "Journal of Developmental Entrepreneurship", no. 15 (1), s. 69-99.
 • Martinez-Ros E., Labeaga J. [2009], Product and Process Innovation: Persistence and Complementarities, "European Management Review", no. 6 (1), s. 64-75.
 • Milanov H., Fernhaber S. A. [2014], When the Domestic Alliances Help Ventures Abroad? Direct and Moderating Effects from a Learning Perspective, "Journal of Business Venturing", no. 29 (3), s. 377-391.
 • Morgan J. N., Sonquist J. A. [1963], Problems in the Analysis of Survey Data, and a Proposal, "Journal of the American Statistical Association", no. 58, s. 415-434, DOI:10.1080/01621459. 1963.10500855.
 • Mothe C., Nguyen T. T. U. [2010], The Link Between Non-Technological Innovation and Technological Innovation, "European Journal of Innovation Management", no. 13 (3), s. 313-332.
 • Narula R., Guimon J. [2010], The R&D Activity of Multinational Enterprises in Peripheral Economies: Evidence of from the EU New Member States, UNU-Merit. Maastricht Economic and Social Research and Training Centre on Innovation and Technology, Working Paper No.048.
 • Narver J. C., Slater S. F. [1990], The Effect of a Market Orientation on Business Profitability, "Journal of Marketing", no. 54 (October), s. 20-35.
 • Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data [2005], Joint publication by OECD and Eurostat, 3 rd ed., OECD Publishing, Paris.
 • Percival J., Cozzarin B. [2008], Complementarities Affecting the Returns to Innovation, "Industry and Innovation", no. 15 (4), s. 371-392.
 • Pittaway L., Robertson M., Munir K., Denyer D., Neely A. [2004], Networking and Innovation: A Systemic Review of the Evidence, "International Journal of Management Reviews", no. 5-6 (3-4), s. 137-168.
 • Porter M. E. [1990], The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, New York.
 • Prashantham S., Birkinshaw J. [2015], Choose Your Friends Carefully: Home-Country Ties and New Venture Internationalization, "Management International Review", no. 55 (1), s. 207-234.
 • Prashantham S., Dhanaraj C. [2010], The Dynamic Influence of Social Capital on the International Growth of New Ventures, "Journal of Management Studies", no. 47 (5), s. 967-994.
 • Ren S., Eisingerich A. B., Tsai H.-T. [2015], How do Marketing, Research Development Capabilities, and Degree of Internationalization Synergistically Affect the Innovation Performance of SMEs. A Panel Data Study of Chinese SMEs, "International Business Review", no. 24 (4), s. 642-651.
 • Ricci L. A., Trionfetti A. [2012], Productivity, Networks, and Export Performance: Evidence from a Cross-Country Firm Dataset, "Review of International Economics", no. 20 (3), s. 552-562.
 • Roper S., Love J. H. [2002], Innovation and Export Performance: Evidence from the UK and German Manufacturing Plants, "Research Policy", no. 31 (7), s. 1087-1102.
 • Roper S., Love J., Higon D. [2006], The Determinants of Export Performance: Evidence for Manufacturing Plants in Ireland and Northern Ireland, "Scottish Journal of Political Economy", no. 53 (5), s. 586-615.
 • Roper S., Youtie J., Shapira P., Fernandez-Ribas A. [2010], Knowledge, Capabilities and Manufacturing Innovation: A USA-Europe Comparison, "Regional Studies", no. 44 (3), s. 253-279.
 • Schmiedeberg C. [2008], Complementarities of Innovation Activities: An Empirical Analysis of the German Manufacturing Sector, "Research Policy", no. 37 (9), s. 1492-1503.
 • Schuh A. [2012], Strategy Review for Central and Eastern Europe: Strategic Responses of Foreign Multinational Corporations to the Recent Economic and Financial Crisis, "Journal of East-West Business", no. 18 (2), s. 185-207.
 • Singh S. [2004], Market Orientation, Corporate Culture and Business Performance, Ashgate, Burlington.
 • Song M., Droge C., Hanvanich S., Calantone R. [2005], Marketing and Technological Resource Complementarity: An Analysis of Their Interaction Effect in Two Environmental Contexts, "Strategic Management Journal", no. 26 (3), s. 259-276.
 • Stojcic N., Hashi I., Telhaj S. [2011], Innovation Activities and Competitiveness: Empirical Evidence on Behaviour of Firms in New EU Member States and Candidate Countries, "CASE Network Studies and Analyses", no. 424, Warszawa.
 • Szymura-Tyc M. [2015], Internacjonalizacja, innowacyjność i usieciowienie przedsiębiorstw. Podejście holistyczne, Difin, Warszawa.
 • Tidd J., Bessant J. [2009], Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change, 4th ed., J. Wiley, Chichester.
 • Tomiura E. [2007], Effects of R&D and Networking on the Export Decision of Japanese Firms, "Research Policy", no. 36, s. 758-767.
 • Verspagen B., Wakelin K. [1997], International Competitiveness and Its Determinants, "International Review of Applied Economics", no. 11 (2), s. 177-190.
 • Wang K.-J., Lestari Y. D. [2013], Firm Competencies on Market Entry Success: Evidence from a Hightech Industry in an Emerging Market, "Journal of Business Research", no. 66, s. 2444-2450.
 • Weresa M. A. (red.) [2015], Polska - Raport o konkurencyjności 2015. Innowacje a pozycja konkurencyjna polskiej gospodarki w latach 2007-2014, Instytut Gospodarki Światowej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Wziątek-Kubiak A., Balcerowicz E., Pęczkowski M. [2009], Differentiation of Innovation Behavior of Manufacturing Firms in the New Member States - Cluster Analysis on Firm-Level Data, MICRO-DYN, EU Sixth Framework Programme, Working Paper no. 08/09.
 • Yu J., Gilbert B. A., Oviat B. M. [2011], Effects of Alliances, Time, and Network Cohesion on the Initiation of Foreign Sales by New Ventures, "Strategic Management Journal", 32(4), s.424-446.
 • Zhou L., Wu W., Luo X. [2007], Internationalization and the Performance of Born-Global SMEs: The Mediating Role of Social Networks, "Journal of International Business Studies", 38(4) s.673-690.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171469321

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.