PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | t. 18, z. 4, cz. 1 Agile Commerce - świat technologii i integracji procesowej | 27--40
Tytuł artykułu

Praca menedżera wspierana kompetencjami w rozwoju przedsiębiorstwa

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Manager's Job Supported by Competence in Development of Organization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W procesie zarządzania uwypuklona zostaje doniosła rola menedżera. Menedżer bowiem, oddziałując na wszelkie, również najdrobniejsze, decyzje oraz wypracowując dobre stosunki z pracownikami, stara się kształtować specyficzne relacje społeczne w przedsiębiorstwie. Przedstawione menedżerskie teorie firmy wskazują jednoznacznie, iż to od menedżera zależeć będzie efektywność alokacji zasobów zarządzanej organizacji oraz tworzenie nowych wartości. (fragment tekstu)
EN
In each organization it is the manager who plays the fundamental role enabling it to grow and develop. However, the diversification of business personnel makes it hard to define the role of the professional manager in an organization. Furthermore, there is no universal and commonly accepted definition of the term "manager". In a classical understanding developed by P.F. Drucker a manager is "each white collar worker, who by virtue of his position or knowledge is responsible for the work physically affecting the ability of the organization to achievements". The author is of the opinion that manager's tasks cannot be limited only to being responsible for other people's work as the manager is a member of an organization, a part of its body or structure and therefore, he is responsible for the organization as a whole. The word "manager" comes from Latin. It was composed of two words: manus which means hand and agere which means "to set in motion, carry along, to act". Therefore, the manager is someone who directs processes, someone who gets work done through other people by initiating and directing actions [Doede 2009, p. 39]. The role of the manager in contemporary enterprises is undoubtedly significant. Therefore, the subject of this analysis is to place his role in the theory of business management. This article is an attempt to outline management theories and indicate the relationship between the theory of competence and TQM. The subject of discussion is also the problem of the talent and managerial competencies in management as methods affecting the efficiency of the functioning of an organization. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego
 • Politechnika Lubelska
Bibliografia
 • Boyatzis R.E. (1982), The Competent Manager. A Model for Effective Performance, "John Wiley & Sons", New York.
 • Bratnicki M., Strużyna J., Dyduch W. (2001), Kapitał intelektualny: odwieczne problemy a nowe propozycje metodologiczne [w:] A. Pocztowski (red.), Kapitał intelektualny. Dylematy i Wyzwania, Wyższa Szkoła Zarządzania w Nowym Sączu, Nowy Sącz.
 • Cascio W.F. (2001), Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 • Chowdhury S. (2000), Return on Talent, "Executive Excellence", Vol. 17, Issue 11.
 • Czapla T.P., Malarski M.J. (2011), Wykorzystanie zarządzania kompetencjami w systematyzacji narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi [w:] M. Czerska, M. Gableta (red.), Przełomy w zarządzaniu. Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Organizatora TNOiK, Toruń.
 • Czekaj J. (2005), Metodyka wartościowania kompetencji pracowniczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 670.
 • Doede R. (2009), Transhumanism, Technology, and the Future: Posthumanity Emerging or Sub-humanity Descending?, "Appraisal", Vol. 7, No. 3.
 • Drucker P.F. (1994), Praktyka zarządzania, Nowoczesność, Warszawa.
 • Fitz-Enz J. (2001), Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 • Francik A. (1998), Zasoby wiedzy organizacji - szansa, czy niepotrzebny balast?, "Przegląd Organizacji", nr 2.
 • Gliński B., Kuc B.R., Fołtyn H. (2000), Menedżeryzm. Strategie. Zarządzanie, Key text, Warszawa.
 • Grodziski J. (2003), Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki globalnej, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 • Gruszecki T. (2002), Współczesne teorie przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 • Kaczmarska A., Sienkiewicz Ł. (2005), Identyfikacja i pomiar talentu w organizacji [w:] S. Borkowska (red.), Zarządzanie talentami, IPiSS, Warszawa.
 • Lachiewicz S. (2007), Menedżerowie w strukturach władzy organizacji gospodarczych, PWE, Warszawa.
 • Listwan T. (2004), Kapitał ludzki [w:] M. Romanowska (red.), Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa.
 • Listwan T. (2005), Zarządzanie talentami - wzywanie współczesnych organizacji [w:] S. Borkowska (red.), Zarządzanie talentami, IPiSS, Warszawa.
 • Maliszewska E. (2005), Zarządzanie talentami rozważania i praktyka [w:] S. Borkowska (red.), Zarządzanie talentami, IPiSS, Warszawa.
 • Martyniak Z. (1988), Historia myśli organizatorskiej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 • Martyniak Z. (1993), Prekursorzy nauki organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa.
 • McClelland D.C. (1973), Testing for competence rather than intelligence, "American Psychologist", Vol. 28, No. 1.
 • Meckling W.H., Jensen M.C. (1976), Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure, "Journal of Financial Economics".
 • Mesjasz Cz. (1998), Kontrakty i relacje przedstawicielstwa w nadzorze nad przedsiębiorstwem, "Organizacja i Kierowanie", nr 4.
 • Mesjasz Cz. (2006), Przegląd teoretycznych koncepcji nadzoru korporacyjnego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 700.
 • Michaels E., Handfield-Jones H.H., Axelrod B. (2001), The War for talent, "Harward Business School Press".
 • Mikuła B. (2007), Zarządzanie talentami [w:] B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki (red.), Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, Difin, Warszawa.
 • Noga A. (2009), Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Pierścionek Z. (2003), Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstw, PWN Warszawa.
 • Pluta A. (1997), Jakość kadry menedżerskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 199.
 • Rybak M. (2003), Zarządzanie kapitałem ludzkim a kluczowe kompetencje [w:] M. Rybak (red.), Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, Poltext, Warszawa.
 • Sajkiewicz A. (2002), Kultura organizacji i kapitał intelektualny [w:] A. Sajkiewicz (red.), Jakość Zasobów pracy, Kultura, kompetencje, konkurencyjność, Poltext, Warszawa.
 • Słownik Wyrazów Obcych (1995), PWN, Warszawa.
 • Słuja P., Greber T. (2011), Zarządzanie jakością a praca menedżerów, "Zarządzanie Jakością", nr 3.
 • Sokołowska A. (2005), Wiedza jako podstawa efektywnego zarządzania kapitałem intelektualnym [w:] K. Perechuda (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa.
 • Sztucki T. (2001), Marketing w pytaniach i odpowiedziach, PWE, Warszawa.
 • Toruński J. (2011), Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie w ramach koncepcji Total Quality Management [w:] M. Czerska, M. Gableta (red.), Przełomy w zarządzaniu. Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Organizatora TNOiK, Toruń.
 • Wasilewski L. (1998), Do czego służy TQM?, "Problemy Jakości", nr 3.
 • White R. (1959), Motivation reconsidered: the Concept of competence, "Psychological Review", No. 66.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171469783

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.