PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 116 | 133--148
Tytuł artykułu

Źródła finansowania produkcji i inwestycji w indywidualnych gospodarstwach rolnych w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Sources of Financing of Production and Investments in Individual Farms in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest zaprezentowanie źródeł finansowania produkcji i inwestycji, a także struktury kapitałów w indywidualnych gospodarstwach rolnych w Polsce w latach 2004-2015. Badanie ma charakter teoretyczno-przeglądowy. Dokonano przeglądu oraz analizy literatury polskiej oraz zagranicznej, głównie z zakresu ekonomiki rolnictwa oraz finansów. Dodatkowo w celu zobrazowania stanu faktycznego przytoczono wyniki prowadzonych w przeszłości badań empirycznych (innych autorów oraz GUS) dotyczących źródeł finansowania działalności bieżącej oraz inwestycyjnej polskich gospodarstw rolnych, a także preferencji w wyborze tych źródeł przez rolników. Zastosowano metodę opisową uzupełnioną przez klasycznie stosowaną formę prezentacji danych liczbowych, którą są zestawienia tabelaryczne. (fragment tekstu)
EN
This paper aims to present the sources of financing of farm production and investments as well as capital structure in individual farms in Poland over the 2004-2015 period. An overview of literature indicates a spectrum of financing sources for agricultural holdings. An analysis of existing empirical studies (conducted by other authors and the Central Statistical Office of Poland - GUS) shows that the main and universal source of financing of both production and investment by Polish farms were their own resources. The EU funds, including agricultural direct payments, as well as state-subsidized bank loans were perceived by farmers as the most favourable instruments of external financing. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • BEREŻNICKA J., 2011: Finansowanie długiem działalności gospodarstwa rolnego a zmiana wartości kapitału własnego, Przedsiębiorczość i Zarządzanie 12 (6), 119-130.
 • BIEŃ W., 2002: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 • BRIGGEMAN B.C., TOWE C.A., MOREHART M.J., 2009: Credit Constraints: Their Existence, Determinants, and Implications for U.S. Farm and Nonfarm Sole Proprietorships, American Journal of Agricultural Economics 91 (1), 275-289.
 • CIAIAN P., FALKOWSKI J., KANCS d'A., 2012: Access to Credit, Factor Allocation and Farm Productivity: Evidence from the CEE Transition Economies, Agricultural Finance Review 72 (1), 22-47.
 • CIAIAN P., SWINNEN J.F.M., 2009: Credit Market Imperfections and the Distribution of Policy Rents, American Journal of Agricultural Economics 91 (4), 1124-1139.
 • CZERWIŃSKA-KAYZER D., 2002: Kredyt preferencyjny - źródło kapitału w gospodarstwach rolnych, Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 343 (1), 101-113.
 • CZYŻEWSKI A., 2007: Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora rolnego [w:] A. Czyżewski (red.), Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej. Ujęcie makro i mikroekonomiczne, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań, 15-47.
 • DANIŁOWSKA A., 2006: Źródła, warunki i znaczenie kredytu towarowego dla gospodarstw indywidualnych, Roczniki Nauk Rolniczych G, 92 (2), 82-90.
 • DANIŁOWSKA A., 2014: Wiarygodność kredytowa rolników indywidualnych: analiza komparatywna na tle przedsiębiorców indywidualnych, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 16 (6), 95-100.
 • FELCZAK T., 2015: Źródła finansowania działalności indywidualnych gospodarstw rolniczych w opinii zarządzających, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 855 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 74 (2), 83-91.
 • GUS, 2012: Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/RL_badanie_koniunktury_w_gospodarstwach_rolnych_grudzien_2012.pdf.
 • GUS, 2013: Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/rolnictwo/badanie-koniunktury-w-gospodarstwach-rolnych-w-2013-r-,10,2.html.
 • GUS, 2014: Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/rolnictwo/badanie-koniunktury-w-gospodarstwach-rolnych,10,4.html.
 • GUS, 2016: Pojęcia stosowane w statystyce publicznej, www.stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3138,pojecie.html.
 • HOWLEY P., DILLON E., 2002: Modelling the Effect of Farming Attitudes on Farm Credit Use: A Case Study from Ireland, Agricultural Finance Review 72 (3), 456-470.
 • HÜTTEL S., MUßHOFF O., ODENING M., 2007: Investment Reluctance: Irreversibility or Imperfect Capital Markets? Evidence from German Farm Panel Data, Selected paper prepared for presentation at the American Agricultural Economics Association Annual Meeting, Portland, OR, July 29 - August 1.
 • KATA R., 2003: Perspektywy kredytowania gospodarstw rolniczych przez banki spółdzielcze w obszarze rolnictwa rozdrobnionego, Acta Oeconomia 2 (1), 97-105.
 • KATA R., 2009: Rola instytucji finansowych we wsparciu przekształceń rolnictwa o rozdrobnionej strukturze gospodarstw, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 51 (2), 85-94.
 • KATA R., 2011: Endogeniczne i instytucjonalne czynniki kształtujące powiązania finansowe gospodarstw rolnych z bankami, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Monografie i Opracowania 14.
 • KATA R., 2012: Przesłanki oraz mikroekonomiczne determinanty korzystania przez rolników z kredytów bankowych, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy 5, 241-260.
 • KATARIA K., CURTISS J., BALMANN A., 2012: Drivers of Agricultural Physical Capital Development. Theoretical Framework and Hypotheses, Factor Markets Working Paper 18.
 • KULAWIK J. (red.), 2012: Dopłaty bezpośrednie i dotacje budżetowe a finanse oraz funkcjonowanie gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych, Program Wieloletni 2011-2014, 46, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • KULAWIK J., ZIÓŁKOWSKA J., 2006: System finansowy rolnictwa a globalizacja finansowa, Program wieloletni 2005-2009, 50, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • MĄDRA M., 2009: Źródła finansowania inwestycji w indywidualnych gospodarstwach rolniczych, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 11 (1), 38-52.
 • MARCYSIAK A., 2006: Przedsiębiorstwa agrobiznesu w rozwoju obszarów wiejskich, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce.
 • MARCYSIAK A., MARCYSIAK A., 2009: Źródła finansowania działalności bieżącej i inwestycyjnej gospodarstw rolnych, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego 9 (24), 119-127.
 • PETRICK M., 2004: Farm Investment, Credit Rationing, and Governmentally Promoted Credit Access in Poland: A Cross-Sectional Analysis, Food Policy 29 (3), 275-294.
 • ROSA A., 2009: Alternatywne instrumenty finansowania, [w:] A. Bielawska (red.), Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 165-197.
 • SCKOKAI P., MORO D., 2009: Modelling the Impact of the CAP Single Farm Payment on Farm Investment and Output, European Review of Agricultural Economics 36 (3), 395-423.
 • STIGLITZ J.E., WEISS A., 1981: Credit Rationing in Markets with Imperfect Information, The American Economic Review 71 (3), 393-410.
 • SWINNEN J.F.M., De GORTER H., RAUSSER G.C., BANERJEE A.N., 2000: The Political Economy of Public Research Investment and Commodity Policies in Agriculture: An Empirical Study, Agricultural Economics 22 (2), 111-122.
 • ZAWADZKA D., 2012: Ocena wykorzystania kredytu handlowego przez przedsiębiorstwa rolnicze w Polsce, [w:] H. Zadora, G. Łukasik (red.), Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania. Finanse przedsiębiorstw, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 107, 331-339.
 • ZAWADZKA D., 2013: Kredyt w decyzjach finansowych przedsiębiorstw rolniczych w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów z regionu Pomorza Środkowego), Zarządzanie i Finanse 11 (2), cz. 2, 619-630.
 • ZAWADZKA D., SZAFRANIEC-SILUTA E., 2014: Leasing jako źródło finansowania inwestycji gospodarstw rolnych na przykładzie regionu Pomorza Środkowego, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 16 (3), 337-343.
 • ZAWOJSKA A., 2008: Uwarunkowania i kanały finansowania rolnictwa w Polsce, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 65, 95-108.
 • ZAWOJSKA A., 2013: The Economic and Social Justifications for Public Spending to Agriculture: Theoretical Insights and Empirical Observations, Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia 12 (4), 133-143.
 • ZEGAR J., 2004: Dochody w strategii rozwoju rolnictwa (na progu integracji europejskiej), IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • ZEGAR J., 2007: Kwestia gospodarstw samozaopatrzeniowych w Polsce, Wieś i Rolnictwo 1, 33-57.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171469865

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.