PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | nr 2 | 69--99
Tytuł artykułu

Sytuacja finansowa klubów Ekstraklasy w ujęciu metody DEA

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The financial situation of Polish Premier Division soccer clubs in terms of the DEA method
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest opisanie wykorzystania współczynników efektywności rozwiązanych modelem super-efficiency metody Data Envelopment Analysis przy ocenie sytuacji finansowej klubów piłki nożnej, które w sezonie 2014/2015 rozgrywały mecze w najwyższej fazie rozgrywkowej w Polsce, w Ekstraklasie. W tym celu za pomocą analizy statystycznej i ekonometrycznej dokonano oceny współzależności pomiędzy współczynnikami efektywności a wskaźnikami sytuacji finansowej klubów sportowych: płynności, rentowności i zadłużenia. Z przeprowadzonych badań wynika, że pomiędzy kondycją a efektywnością istnieje silny związek. Badaną współzależność potwierdziły zarówno wyniki analizy testowania istotności różnic współczynników efektywności w dwóch grupach klubów (efektywnych i nieefektywnych), jak i analizy regresji. Kluby efektywne charakteryzują się istotnie wyższą kondycją finansową od klubów nieefektywnych. Spośród trzech wskaźników finansowych, najlepszym "dyskryminatorem" separującym kluby na dwie grupy oraz mającym największy wpływ na wzrost wielkości efektywności jest wskaźnik bieżącej płynności finansowej. Efekt pozostałych wskaźników, tj. rentowności i zadłużenia jest znacznie mniejszy. W rezultacie na podstawie wartości wyników funkcji dyskryminacyjnej określono standing finansowy klubów piłki nożnej Ekstraklasy za sezon 2014/2015. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to determine the financial standing of Polish Ekstraklasa premier- division soccer clubs. The Data Envelopment Analysis (DEA) model is applied to study technical efficiency ratios based on financial ratios describing the clubs' financial condition. Statistical and econometric analyses were carried out in order to assess the relationship between performance indicators and the financial situation of the clubs, specifically their liquidity, profitability and debt. This study shows that there is a strong relationship between the condition and efficiency of the clubs. This finding was confirmed by the results of an analysis of the effectiveness of clubs as well as regression analysis. The clubs are classified into two groups: effective and ineffective. Highly effective clubs are in a significantly better financial position than ineffective ones. The current liquidity ratio was the best discriminator separating the clubs into the two groups and having the greatest impact on their growing effectiveness as the three basic financial indicators were analyzed. The impact of the two other indicators, profitability and debt, was much smaller. The discriminant function results were used to determine the financial standing of Ekstraklasa clubs in the 2014/2015 season. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
69--99
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Andersen P., Petersen N. C. [1993], A Procedure for Ranking Efficient Units in Data Envelopment Analysis, "Management Science", vol. 39, s. 1261-1264.
 • Banker R. D., Das S., Datar S. M. [1989], Analysis of Cost Variances for Management Control in Hospitals, "Research in Governmental and Nonprofit Accounting", vol. 5.
 • Banker R. D., Gilford J. L. [1988], A Relative Efficiency Model for the Evaluation of Public Health Nurse Productivity, Carnegie Mellon University, mimeo.
 • Baran J. [2007], Efektywność spółdzielni i pozostałych form prawnych działających w przemyśle mleczarskim z wykorzystaniem metody DEA, "Rocznik Nauk Rolniczych", seria G, t. 94, z. 1, s. 109-116.
 • Baran J., Pietrzak M. [2007], Analiza efektywności wybranych branż polskiego agrobiznesu bazująca na metodzie DEA, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", t.IX, z. 3, 15-19.
 • Barros C. P., Garcia-del-Barrio P. [2008], Efficiency Measurement of the English Football Premier League with a Random Frontier Model, "Economic Modelling", vol. 25 (5), Elsevier, September, s.994-1002.
 • Barros C. P., Leach S. [2006], Performance Evaluation of the English Premier League with Data Envelopment Analysis, "Applied Economics", no. 38 (12), s. 1449-1458.
 • Barros C. P., Leach S. [2006], Analyzing the Performance of the English F. A. Premier League with an Econometric Frontier Model, "Journal of Sport Economics", no. 7 (4), s. 391-407.
 • Bień W. [2005], Ocena efektywności finansowej spółek kapitałowych, Difin, Warszawa.
 • Chang E. W. I., Chiang Y. H., Tang B. S. [2007], Alternative Approach to Credit Scoring by DEA: Evaluating Borrowers with Respect to PFI Projects, "Building and Environment", vol. 42, s. 4.
 • Charnes A., Cooper W., Rhodes E. L. [1978], Measuring the Efficiency of Decision Making Units, "European Journal of Operational Research", vol. 2, s. 429-444.
 • Charnes A., Haag S., Jaska P., Semple J. [1992], Sensivity of Efficiency Classifications in the Additive Model of Data Envelopment Analysis, "International Journal System Science", no. 23.
 • Dawson P., Dobson S., Gerrard B. [2000], Stochastic Frontier and the Temporal Structure of Managerial Efficiency in English Soccer, "Journal of Sports Economics", vol. 1, s. 341-362.
 • Domagała A. [2011], Zastosowanie metody DEA do badania efektywności europejskich giełd papierów wartościowych, Zeszyty Naukowe, nr 203, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, s.33-53.
 • Ekstraklasa piłkarskiego biznesu 2015, EY.media.pl, www.ey.media.pl/file/.../e5/ekstraklasa_pilkarskiego_biznesu_2015.pdf (30.11.2015).
 • Emel A. B., Oral M., Reisman A., Yolalan R. [2003], A Credit Scoring Approach for the Commercial Banking Sector, "Socio-Economic Planning Sciences", no. 37.
 • Feroz E. H., Kim S., Raab R. L. [2003], Financial Statement Analysis: A Data Envelopment Analysis Approach, "Journal of the Operational Research Society", vol. 54 (1), s. 48-58.
 • Feruś A. [2006], Zastosowanie metody DEA do określenia poziomu ryzyka kredytowego przedsiębiorstw, "Bank i Kredyt", vol. 37, nr 7.
 • Fisher R. [1936], The Use of Multiple Measurements in Taxonomic Problems, "Annals of Eugenics", vol. 7, s. 179-188.
 • González-Gómez F., Picazo-Tadeo A. J. [2010], Can We Be Satisfied with Our Football Team? Evidence from Spanish Professional Football, "Journal of Sports Economics", vol. 11 (4).
 • Gospodarowicz A. [2004], Możliwości wykorzystania metody DEA do oceny ryzyka kredytowego w kontekście Nowej Umowy Kapitałowej, w: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, red. A. Zeliaś, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 • Guzik B. [2008], Struktura konkurencji technologicznej w największych bankach Polski, "Gospodarka Narodowa", nr 10.
 • Guzik B. [2009], Struktura własnościowa a efektywność technologiczna największych banków w Polsce, "Gospodarka Narodowa", nr 1-2.
 • Guzik B. [2009], Podstawowe modele DEA w badaniu efektywności gospodarczej i społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Guzik B. [2009], Podstawowe możliwości analityczne modelu CCR-DEA, "Badania Operacyjne i Decyzje", nr 1.
 • Haas D. J. [2003] Technical Efficiency in the Major League Soccer, "Journal of Sport Economics", no. 4 (3), s. 203-215.
 • Haas D. J. [2003], Productive Efficiency of English Football Teams - A Data Envelopment Approach, "Managerial and Decision Economics", no. 24, s. 403-410.
 • Haas D., Kocher M. G., Slitter M. [2004], Measuring Efficiency of German Football Teams by Data Envelopment Analysis, "Central European Journal of Operations Research", no. 12, s. 251-268.
 • Hofler R. A., Payne J. E. [1997], Measuring Efficiency in the National Basketball Association, "Economics Letters", no. 55, s. 293-299.
 • Jardin M. [2009], Efficiency of French football clubs and Its Dynamics, 23 June, https://mpra.ub.unimuenchen.de/19828/1/Efficiency_of_French_football_clubs_and_its_dynamics.pdf (30.08.2016).
 • Johnson R. A., Wichern D. W. [1992], Applied Multivariate Statistical Analysis, 6th ed., Prentice Hall.
 • Klecka W. R. [1981], Discriminant Analysis, Sage Publication, Beverly Hills.
 • Kopczewski T. [2000], Efektywność technologiczna i kosztowa banków komercyjnych w Polsce w latach 1997-2000. Cz. I., Materiały i Studia NBP, nr 113.
 • Kulawik J., Jóźwiak W. [2007], Analiza efektywności gospodarowania i funkcjonowania przedsiębiorstw rolniczych powstałych na bazie majątku skarbu państwa, Wydawnictwo IERIGŻ-PIB, Warszawa.
 • Ludwiczak B. [2014], Wykorzystanie metody w przestrzenno-czasowej analizie efektywności inwestycji, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 39(3).
 • Major W. [2015], Data Envelopment Analysis as an Instrument for Measuring the Efficiency of Courts, "Operations Research and Decision", no. 4.
 • Min J. H., Lee Q.-C. [2008], A Practical Approach to Credit Scoring, "Expert System with Applications", no. 35, s. 4.
 • Nazarko J., Komuda M., Kużmicz K., Szubzda E., Urban J. [2008], Metoda DEA w badaniu efektywności instytucji sektora publicznego na przykładzie szkół wyższych, "Badania Operacyjne i Decyzje", nr 4.
 • Nowak A. K., Matuszyk A. [2012], Wykorzystanie metody DEA do oceny efektywności banków komercyjnych, "Bezpieczny Bank", nr 1 (46).
 • Nowak A. K., Matuszyk A. [2014], Analiza możliwości zastosowania metody DEA w modelach scoringowych, "Studia Ekonomiczne", nr 186, cz. 1: Innowacje, a wzrost gospodarczy, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 113-126.
 • Paradi J. C., Asmild M., Simak P. C. [2004], Using DEA and Worst Practice DEA in Credit Risk Evaluation, "Journal of Productivity Analysis", no. 21.
 • Pawlak Z., Smoleń A. [2007], Zarzadzanie finansami spółek kapitałowych w sporcie kwalifikowanym. Z perspektywy rachunkowości finansowej i zarządczej, Studia i Monografie, AWF w Warszawie, Warszawa.
 • Pawlak Z., Smoleń A. [2011], Finanse zawodowych klubów piłkarskich w świetle rocznych sprawozdań finansowych, w: Zarzadzanie polskim sportem w gospodarce rynkowej, Zeszyty Naukowe, nr 168, red. B. Sojkin, Z. Waśkowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
 • Pawlak Z., Smoleń A. [2015], Strategie zawodowych klubów sportowych w Polsce, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Pawłowska M. [2003], Wpływ fuzji i przejęć na efektywność w sektorze banków komercyjnych w Polsce w latach 1997-2001, "Bank i Kredyt", nr 2.
 • Pawłowska M. [2005], Konkurencja i efektywność na polskim rynku bankowym na tle zmian strukturalnych i technologicznych, Materiały i Studia NBP, s. 192.
 • Piłkarska liga finansowa - rok 2014. Pieniądze w polskiej piłce- stagnacja czy pogoń za Europą? lipiec 2015, http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_raport_Pilkarska_Liga_Finansowa_2015_wersja_finalna.pdf (30.08.2016).
 • Podręcznik licencyjny dla klubów Ekstraklasy na sezon 2014/2015, https://www.pzpn.pl/public/system/files/site_content/692/916-Podr cznik Licencyjny dla Klub w Ekstraklasy na sezon 2015 2016.pdf (30.08.2016).
 • Rogowski G. [1996], Analiza i ocena działalności banków z wykorzystaniem metody DEA, "Bank i Kredyt", nr 9.
 • Rogowski G. [1998], Metody analizy i oceny banku na potrzeby zarządzania strategicznego, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań.
 • Sznajder A. [2012], Marketing sportu, PWE, Warszawa.
 • Szuwarzyński A. [2006], Metoda DEA do pomiaru efektywności działalności dydaktycznej szkół wyższych, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe" (półrocznik wydawany przez Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego), nr 2 (28), s. 78-88.
 • Tone K. [2002], A Slacks Based Measure of Efficiency in Data Envelopment Analysis, "European Journal of Operational Research", vol. 143, s. 32-41.
 • Troutt M. D., Rai A., Zhang A. [1996], The Potential Use of DEA for Credit Applicant Acceptance Systems, "Computers and Operations Research", vol. 23 (4), s. 405-408.
 • Wędzki D., Sierpińska M. [1997], Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa.
 • Wolszczak-Derlacz J. [2015], Analiza efektywności działalności uczelni europejskich i amerykańskich - podejście nieparametryczne, "Ekonomia", nr 40.
 • Wyszyński A. [2015], Wyniki ekonomiczne klubów sportowych o statusie pożytku publicznego w Polsce, "Journal of Education, Health and Sport", t. 5, z. 11, s. 466-480.
 • Wyszyński A. [2016], Efficiency of Football Clubs in Poland, "Olsztyn Economic Journal", vol. 11, no. 1, UWM, s. 59-72.
 • Wyszyński A., Sołoma A. [2014], Kondycja i wyniki finansowe organizacji sportowych na przykładzie klubów piłkarskich Ekstraklasy, w: Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej gospodarki rynkowej aspekty lokalne i globalne, red. W. Olkowska, TWP, Olsztyn.
 • UEFA Statement on Financial Fair Play, http://www.uefa.com/uefa/footballfirst/protectingthegame/financialfairplay/news/newsid=1590370.html (30.08.2016).
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (DzU nr 60, poz. 535 z póżn. zm.).
 • Zamojska A. [2009], Zastosowanie metody DEA w klasyfikacji funduszy inwestycyjnych, "Przegląd Statystyczny", z. 3-4.
 • http: //wiso.unidortmund.de/LSFR/OR/scheel/ems (30.08.2016).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171469907

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.