PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | t. 18, z. 4, cz. 1 Agile Commerce - świat technologii i integracji procesowej | 147--159
Tytuł artykułu

Wpływ przedsięwzięć informatycznych na efektywność przedsiębiorstw

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Influence of IT Projects on Enterprise Effectiveness
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest analiza zjawiska wpływu technologii informatycznej, w tym przedsięwzięć informatycznych, na efektywność przedsiębiorstw. W rozumieniu ekonomicznym pojęcie efektywności odnosi się do optymalności alokacji zasobów przez uczestników rynku [Czakon 2004]. Na potrzeby niniejszego artykułu efektywność zostanie zdefiniowana zgodnie z podejściem celowościowym - jako jeden z dwóch podstawowych atrybutów sprawności działania: stosunek cenności wyników użytecznych do cenności kosztów. Wynik użyteczny będzie, zgodnie z definicją prakseologiczną, określany jako wszelkie pozytywnie oceniane skutki działania, zarówno zamierzone, jak i niezamierzone [Matwiejczuk 2000].
Autorzy zamierzają zająć się przedsięwzięciami informatycznymi polegającymi na wdrożeniu systemów informatycznych wspomagających zarządzanie. Jako metodę badawczą wybrano studia literaturowe. W pierwszej części artykułu omówione zostaną istota przedsięwzięcia informatycznego oraz rola przedsięwzięcia informatycznego w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W części drugiej przeprowadzony będzie przegląd literatury prezentujący wpływ przedsięwzięć informatycznych na efektywność przedsiębiorstw. Całość zakończy podsumowanie, w którym oceniona zostanie przydatność wykorzystania wpływu przedsięwzięć informatycznych na efektywność przedsiębiorstw w teoriach naukowych. (fragment tekstu)
EN
In their literature studies researchers actively explore areas linked to the influence of IT projects on enterprise effectiveness, as well as national and global economies. One of the crucial motifs behind this is an attempt to address the question of how and why investing in modern IT technologies increases enterprise effectiveness and productivity. The scope of this article is to analyze the influence of IT technology, including IT projects, on enterprise effectiveness. The authors would like to focus on IT projects consisting in implementing management information systems, using literature study as their research method. The first part of the article discusses the nature of IT projects and their role in enterprise management. The second part of the article presents a literature review discussing the influence of IT projects on enterprise effectiveness. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Warszawska
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Barua A., Kriebel C., Mukhopadhyay T. (1991), Information Technology and Business Value: An Analytic and Empirical Investigation, "University of Texas at Austin Working Paper", Issue May.
 • Benson R., Bugnitz T., Walton W. (2004), From Business Strategy to IT Action. Right Decision for a Better Bottom Line, John Wiley & Sons, Hoboken.
 • Brynjolfsson E. (1993), The Productivity Paradox of Information Technology, "Communication of the ACM", Vol. 36, Issue 12.
 • Brynjolfsson E., Hitt L. (1996), Paradox Lost? Firm-Level Evidence on the Returns to Information Systems Spending, "Management Science", Vol. 42, Issue 4.
 • Car N. (2003), IT Doesn't Matter, "Harvard Business Review", Issue May.
 • Cavusoglu H., Al-Natour S., Cavusoglu H. (2011), ICT Value Creation at Four Levels of Analysis. Review of Extant Research and a New Conceptual Model, 8th International Conference on Enterprise Systems, Accounting and Logistics (8th ICESAL 2011) 11-12 July 2011, Thassos Island.
 • Chmielarz W. (2013), Zarządzanie projektami @ rozwój systemów informatycznych zarządzania, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Czakon W. (2004), Procesowe podejście do badania efektywności. Efektywność źródłem bogactwa narodów, Akademia Ekonomiczna im. O. Langego, Wrocław.
 • Dedrick J., Kraemer K.L., Shih E. (2011), IT and Productivity in Developed and Developing Countries, Personal Computing Industry Center (PCIC) Paper, April.
 • Dewan S., Kraemer K.L. (2000), Information Technology and Productivity: Preliminary Evidence from Country-Level Data, "Management Science", Vol. 46, Issue 4.
 • Głodziński E. (2008), Zastosowanie controllingu w wielopłaszczyznowej ocenie procesów podejmowania decyzji kierowniczych w przedsiębiorstwie, "Zarządzanie Przedsiębiorstwem", nr 1.
 • Głodziński E. (2015), Efektywność w naukach o zarządzaniu. Przyczyny wieloznaczności i rekomendacje dotyczące ich ograniczenia, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej", Seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 83.
 • Januszewski A. (2008), Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania, t. 1, Zintegrowane systemy transakcyjne, Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kaplan R., Norton D. (2001), Strategiczna karta wyników, Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kaplan R., Norton D. (2004), Strategy Maps. Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes, Harvard Business School, Boston.
 • Lech P. (2007), Metodyka ekonomicznej oceny przedsięwzięć informatycznych wspomagających zarządzanie organizacją, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Lichtenberg F.R. (1995), The Output Contribution of Computer Equipment and Personnel: a Firm- -Level Analysis, "Economic Innovation and New Technology", Vol. 3.
 • Matwiejczuk R. (2000), Efektywność - próba interpretacji, "Przegląd Organizacji", nr 11.
 • Murphy K.E., Simon S.J. (2001), Using Cost Benefit Analysis for Enterprise Resource Planning Project Evaluation. A Case for Including Intangibles [in:] W. Van Grembergen, Information Technology Evaluation Methods & Management, Idea Group Publishing, Antwerp.
 • Murphy T. (2002), Achieving Business Value from Technology. A Practical Guide for Today's Executive, John Wiley & Sons, Chichester.
 • Pohjola M. (2001), Information Technology and Economic Growth: a Cross-Country Analysis [in:] M. Pohjola (ed.), Information Technology, Productivity and Economic Development, Oxford UP, Cambridge.
 • Remenyi D., Sherwood-Smith M., White T. (1997), Achieving Maximum Value from Information Systems. A Process Approach, John Wiley & Sons, New York.
 • Renkema T. (2000), The IT Value Quest. How to Capture the Business Value of IT-Based Infrastructure, John Wiley & Sons, Chichester.
 • Schreyer P. (2002), The Contribution of Information and Communication Technology to Output Growth. A Study of the G7 Countries, "OECD Science, Technology and Industry Working Papers", nr 2.
 • Wachnik B. (2016), Wdrażanie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Zuboff S. (1988), In the Age of the Smart Machine. The Future of Work and Power, Basic Books, New York.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171469963

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.