PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 24 Filozofia podróży i turystyki | 179--195
Tytuł artykułu

Metafizyka podróży : od sytuacji granicznych do hermeneutyki drogi

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Metaphysics of Travel : from the Limit-situations to Hermeneutics of the Way
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto próbę wskazania kilku aspektów doświadczeń podróżnych, które mogą tworzyć szerzej pojętą metafizykę podróży. Po pierwsze, podróż może być doświadczana jako sytuacja graniczna w scenerii pełnego niebezpieczeństw obcego nam świata czy też dopuszczająca ryzyko wysiłku aktywność, która zawsze wiąże się z przekraczaniem jakichś granic: geograficznych, kulturowych, mentalnych. Tym samym podróżowanie może być wyrazem postawy heroicznej i odkrywaniem autentyczności egzystencji. Po drugie, podróż może wykazywać charakter fenomenologicznej redukcji. Może prowadzić ku doświadczeniu filozoficznemu, ku wielostronności, ale także ku bezstronności poznawczej, ku koncentracji na tym, co istotne. Po trzecie, fenomen podróży może nabrać znaczenia zjawiska kulturowego, wskutek czego wartości przeżywane w podróży znajdują także odzwierciedlenie w historii, a ujęciom idei i doświadczenia podróży towarzyszy perspektywa hermeneutyczna. W procesie podróży egzystencja może nabierać dynamizmu poznawczego o charakterze fenomenologiczno-hermeneutycznym. W podsumowaniu swych rozważań autor, odnosząc się do uwypuklonych wcześniej aspektów podróżowania, pokazuje, że podróż ugruntowana w ruchu sama w sobie zawiera pewne odniesienia metafizyczne, uwidaczniając m.in. potencjał osiągania pełni bytu. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article I try to present few aspects of travel experience that may create a kind of travel's metaphysics. Firstly, travel may be experienced as a limit-situation full of dangers of the other world or risk of effort and may always be bound with crossing borders: geographical, cultural, and mental. Therefore travelling may be an expression of a heroic attitude and discovery of authentic existence. Secondly, there may appear features of phenomenological reduction in travel what may lead to philosophical experience, multilateral and neutral recognition and concentration on the essence. Thirdly, travel phenomenon may receive meaning of the cultural phenomenon therefore reflection over an idea and experience of travel is accompanied by hermeneutical perspective. Existence may gain in travel some phenomenological and hermeneutical cognitive dynamism. At the end I try to reassume enhanced aspects showing that travel as embedded in motion includes some metaphysical references e.g. to the potential of reaching life's completness. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
Bibliografia
 • Bouvier N. (2002) Drogi i manowce. Z autorem rozmawia Irene Lichtenstein - Fall, przeł. K. Arustowicz, Noir sur Blanc, Warszawa.
 • Bouvier N. (1999) Ryba-Skorpion, przeł. A. Frybes, Noir sur Blanc, Warszawa.
 • Eliade M. (1997) W poszukiwaniu historii i znaczenia religii, przeł. A. Grzybek, Wyd. KR, Warszawa.
 • Jasiński B. (1990a) Fenomenologia Edmunda Husserla [w:] B. Jasiński, Filozofia XX wieku. Między buntem rozumu a pokorą istnienia, Nowe Wydawnictwo Polskie, Warszawa.
 • Jasiński B. (1990b) Filozofia Karla Jaspera w poszukiwaniu znaków transcendencji [w:] B. Jasiński, Filozofia XX wieku. Między buntem rozumu a pokorą istnienia, Nowe Wydawnictwo Polskie, Warszawa.
 • Jaspers K. (1990) Filozofia egzystencji, PIW, Warszawa.
 • Leeuw van der G. (1997) Fenomenologia religii, przeł. J. Prokopiuk, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Lévinas E. (1998) Całość i nieskończoność, tłum. M. Kowalska, PWN, Warszawa.
 • Lévi-Strauss C. (1992) Smutek tropików, Opus, Łódź.
 • Magris C. (2006) O podróżowaniu, tłum. J. Ugniewska, "Zeszyty Literackie", Warszawa - Paryż, nr 1.
 • Otto R. (1999) Świętość: elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych, przeł. B. Kupis, KR, Warszawa.
 • Pieper J. (1985) W obronie filozofii, PAX, Warszawa.
 • Rudziński R. (1980) Człowiek w obliczu nieskończoności: metafizyka i egzystencja w filozofii Karla Jaspersa, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Rudziński R. (1978) Jaspers, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Stasiuk A. (2004) Jadąc do Babadag, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec.
 • Stróżewski W. (1988) Tak, tak - nie, nie, "Ethos", nr 2-3.
 • Szyszko-Bohusz A. (2006) Aksjologia turystyki. Droga do zjednoczenia z najwyższym [w:] Dziubiński Z., red., Aksjologia turystyki, SALOS RP, Warszawa.
 • White K. (1988) List do starego kaligrafa [w:] Atlantica. Wiersze i rozmowy, wybór i przekł. K. Brakoniecki, Centrum Francusko-Polskie, Olsztyn.
 • Wilk M. (2009a) Manicouagan (Dziennik Północny), "Rzeczpospolita" ("Plus Minus"), 30-31 V.
 • Wilk M. (2009b) Trans-Labrador Highway 2 (Dziennik Północny), "Rzeczpospolita" ("Plus Minus"), 31 X - 01 XI.
 • Wilk M. (2010) Prom do Nain (Dziennik Północny), "Rzeczpospolita" ("Plus Minus"), 20-21 II.
 • Zaworska H. (1980) Sztuka podróżowania. Poetyckie mity podróży w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza, Juliana Przybosia i Stanisława Różewicza, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Zowisło M. (2006) Eros podróży [w:] Z. Dziubiński, red., Aksjologia turystyki, SALOS RP, Warszawa.
 • Zowisło M. (2007) Mircea Eliade - między fenomenologią a hermeneutyką religii, "Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria", R.16, nr 4 (64).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171469999

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.