PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 39 | nr 112 | 11--23
Tytuł artykułu

Współpraca międzyorganizacyjna z perspektywy nauk o zarządzaniu

Warianty tytułu
Inter-organizational Co-operation from the Perspective of Management Science
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie jest teoretycznym studium koncentrującym się na przedstawieniu ewolucji współpracy międzyorganizacyjnej w perspektywie nauk o zarządzaniu. Punktem wyjścia jest dyskusja istoty terminu kooperacja. Kolejno, w ogólnym zarysie, scharakteryzowano rozwój form koegzystencji organizacji w środowisku międzynarodowym - od konkurencji, po współpracę i koopetycję. Następnie dokonano prezentacji ewolucji form współpracy międzyorganizacyjnej - od aliansów bilateralnych, po porozumienia multilateralne aż po sieci aliansów. Finalnie zaprezentowano podstawowe założenia wyłaniającego się współcześnie paradygmatu sieciowego.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper is a theoretical study focused on the presentation of the evolution of interorganizational cooperation in the perspective of management sciences .The starting point is the discussion dedicated to the essence of term cooperation. Subsequently, in general terms, development of new forms of organization coexistence in the international environment - from the competition after cooperation and coopetition - is characterized. Then, the presentation of the evolution of forms of interorganizational cooperation - from bilateral alliances, multilateral agreement until after the network of alliances - is complete. Finally, the main assumptions of the emerging contemporary network paradigm are presented.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Castells M., The rise of the network society: The information Age: Economy, Society, and Culture, Wiley-Blackwell, New Jersey 2009.
 • Chesbrough H.W., Teece D.J., When is Virtual Virtuous? Organizing for Innovation, in: Harvard Business Review on Strategic Alliances, Harvard Business School Publishing Corporation, Boston 2002.
 • Chwistecka-Dudek H., Sroka W., Alianse strategiczne. Problemy teorii i dylematy praktyki, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
 • Chwistecka-Dudek H., Strategie dywersyfikacji przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1993.
 • Cygler J., Charakterystyka kooperencji, [w:] Cygler J., Aluchna M., Marciszewska E., Witek-Hajduk M.K., Materna G., Kooperencja przedsiębiorstw w dobie globalizacji. Wyzwania strategiczne, uwarunkowania prawne, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
 • Czakon W., Paradygmat sieciowy w naukach o zarządzaniu, "Przegląd Organizacji" nr 11, 2011.
 • Doz Y.L., Hamel G., Alianse strategiczne. Sztuka zdobywania korzyści poprzez współpracę. Strategiczne partnerstwo - wspólny kurs na sukces, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2006.
 • Encyklopedia organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa 1981.
 • Faulkner D., Bowman C., Strategie konkurencji, Wydawnictwo Gebethner & Ska, Warszawa 1996.
 • Frąś J., Świekatowski R., Kooperacja, konkurencja, koopetycja - implikacje dla zarządzania [w:] Pawlak M. (red.) Nowe tendencje w zarządzaniu - uwarunkowania finansowe i organizacyjne, tom III, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.
 • Gomes-Casseres B., The Alliance Revolution. The New Shape of Business Rivalry, Harvard University Press, Cambridge 1996.
 • Gulati R., Alliances and Networks, "Strategic Management Journal" no. 19 vol. 4, 1998.
 • Harbison J.R., Pekar P. Jr., Smart Alliances. A Practical Guide to Repeatable Success, Jossey - Bass Publishers, San Francisco 1998.
 • Hung C.L., Strategic Business Alliances between Canada and the Newly Industrialized Countries of Pacific Asia, "Management International Review" no. 32, vol. 4, 1992.
 • Kaczmarek B., Współpraca przedsiębiorstw jako instrument konkurencyjnego rozwoju regionalnego na przykładzie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, [w:] Adamik A. (red.), Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw w regionie. Budowanie konkurencyjności firm i regionu, Difin, Warszawa 2012.
 • Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, MUZA, Warszawa 2000.
 • Kuglin F.A., Hook J., Building, Leading and Managing Strategic Alliances. How to Work Effectively and Profitably with Partner Companies, AMACOM, New York 2002.
 • Latusek-Jurczak D., Formy współpracy międzyorganizacyjnej, [w:] Koźmiński A.K., Latusek-Jurczak D. (red.), Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.
 • Lendrum T., The Strategic Partnering Handbook. The Practitioners' Guide to Partnerships and Alliances, The McGraw - Hill Book Company, Sydney 2000.
 • Lichtarski J., Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1992.
 • Łupnicka A., Potrzeba tworzenia nowych paradygmatów w naukach o zarządzaniu - implikacje dla zarządzania łańcuchami dostaw (cz. 2), "Logistyka" nr 2, 2014.
 • Małys Ł., Siła powiązań sieciowych w procesie internalizacji a wyniki przedsiębiorstwa, Difin SA, Warszawa 2013.
 • Niemczyk J., Jasiński B., Wstęp, [w:] Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Jasiński B. (red.) Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • Piekarczyk A., Zimniewicz K., Myślenie sieciowe w teorii i praktyce, PWE, Warszawa 2010.
 • Piwoni-Krzeszowska E., Paradygmat relacyjny czy sieciowy - wyłanianie się czy występowanie? [w:] Krupski R. (red.) Zarządzanie strategiczne. Strategie sieci i przedsiębiorstw w sieci, Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, Wałbrzych 2015.
 • Sroka W., Sieci aliansów. Poszukiwanie przewagi konkurencyjnej poprzez współpracę, PWE, Warszawa 2012.
 • Sulejewicz A., Partnerstwo strategiczne: modelowanie współpracy przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1997.
 • Sułkowski Ł., Epistemologia w naukach o zarządzaniu, PWE, Warszawa 2005.
 • Woźniak-Sobczak B., Symbioza paradygmatów zarządzania przedsiębiorstwem w otoczeniu sieciowym, [w:] Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach no. 222, Katowice 2015.
 • Zembura R., Dobór partnera w aliansach strategicznych, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" nr 3, 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171470023

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.