PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 12 Polska i świat w dobie konfliktów społeczno-politycznych XXI wieku | 141--151
Tytuł artykułu

Konflikty etniczne jako zagrożenie bezpieczeństwa obszaru poradzieckiego. Główne problemy badawcze

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Ethnic Conflicts as a Threat to the Security of the Post-Soviet Area
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Obrane przez państwa koncepcje polityki narodowościowej, ze szczególnym uwzględnieniem procesów zarządzania diasporami, mniejszościami narodowymi i etnicznymi, mają na obszarze poradzieckim konsekwencje zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, skutków społecznych i demograficznych, a nawet cywilizacyjno-kulturowych. Z tego względu zarówno państwowi, jak i pozapaństwowi aktorzy polityki międzynarodowej regionu wielokrotnie zmuszeni byli do włączenia w oś swoich zainteresowań diaspor, mniejszości narodowych i etnicznych. We współczesnych badaniach etnopolitycznych istotną rolę odgrywają analizy problemów charakterystycznych dla tego regionu grup: etnicznych, narodowych i konfesyjnych o trudnym do ustalenia statusie oraz problematycznej przynależności państwowej. Podjęcie tej tematyki jest kluczowe dla zrozumienia przyczyn i skutków niestabilności - zarówno regionalnej, jak i globalnej - wpływającej destabilizująco na ład społeczno-ekonomiczno-polityczny. W przypadku państw regionu poradzieckiego szczególną uwagę należy zwrócić na potencjalną możliwość sterowania niestabilnością etnopolityczną poprzez instrumentalizację diaspor w polityce zagranicznej. Włączenie argumentów polityki etnicznej w stosunki międzypaństwowe dowodzi, że zachodzą zmiany pozycjonowania etnopolityki w katalogu czynników budujących nowoczesną i skuteczną soft power państw Europy Wschodniej i Azji Centralnej. (abstrakt oryginalny)
EN
Concepts of national policy chosen by the state, with particular emphasis on the management processes of diaspora and national/ethnic minorities, have consequences on the post-Soviet area, especially in the area of national and international security, as well as, the economic, social, and demographic area, and even, civilization and cultural. For this reason, both the state and parties outside of state involved in the making of international policy in the region were forced many times to include diasporas and national and ethnic minorities in the scope of their interests. In contemporary ethnopolitical research, an important role is played by the analysis of the problems specific to regional groups: ethnic, national and religious, all with the difficulty to establish the problematic status and nationality of. Adoption of these issues is crucial for understanding the causes and consequences of the instability, both regional and global, exerting a destabilizing effect on the socio-economic and political order. In the case of post-Soviet countries in the region, particular attention should be given to the potential instability of the ethnopolitical control through the instrumentalization of diasporas in foreign policy. The inclusion of ethnopolitical arguments in interstate relations proves that the repositioning of ethno-politics in the catalog of factors build modern and effective soft power countries of Eastern Europe and Central Asia. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • Adamczewski P., 2012, Górski Karabach w polityce niepodległego Azerbejdżanu, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.
 • Altermatt U., 1998, Sarajewo przestrzega. Etnonacjonalizm w Europie, Kraków: Wydawnictwo: Znak.
 • Barnaszewski B., 2011, Źródła kryzysów i konfliktów. Uwarunkowania stymulujące społeczne kryzysy i konflikty wewnętrzne oraz transgraniczne, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Brubaker R., 1998, Nacjonalizm inaczej. Struktura narodowa i kwestie narodowe w nowej Europie, Warszawa - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Eberhardt P., 2010, Przemiany demograficzne na obszarze postsowieckim, Arcana, nr 96: 50-70.
 • Foxall A., 2014, Ethnic Relations in Post-Soviet Russia: Russians and Non-Russians in the North Caucasus, London - New York: Routledge.
 • George J.A., 2009, The Politics of Ethnic Separatism in Russia and Georgia, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Gil A., 2013, Etnoreligijne uwarunkowania bezpieczeństwa w regionie Azji Centralnej, Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, nr 4: 109-129.
 • Gorenburg D., 1999, Regional Separatism in Russia: Mobilization or Power Grab, Europe - Asia Studies, nr 51: 245-275.
 • Hughes J., Sasse G., 2001, Comparing Regional and Ethnic Conflicts in Post-Soviet Transition States, Regional & Federal Studies, nr 11: 1-35.
 • Legucka A., 2013, "Rozmrażanie" konfliktów zbrojnych na obszarze poradzieckim, Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, nr 4: 81-108.
 • Rybka-Iwańska K., 2013, Tożsamości i separatyzmy etniczne na Kaukazie Południowym. Studium przypadku Gruzji, w: V.D. Kurganskaâ, A. Wierzbicki, P. Załęski (red.), Tożsamości, postawy społeczno-polityczne i separatyzmy mniejszości etnicznych na obszarze postradzieckim, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr, 198-213.
 • Stępniewski T. (red.), 2013, Religia i polityka na obszarze Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, Lublin - Warszawa: Wydawnictwo KUL.
 • Williams R.M., 1994, The Sociology of Ethnic Conflicts: Comparative International Perspectives, Annual Review of Sociology, nr 20: 49-79.
 • Waal de T., 2003, Black Garden. Armenia and Azerbaijan through Peace and War, New York: New York University Press.
 • Zenderowski R., 2013, Konflikt etniczny, konflikt religijny, konflikt etnoreligijny jako konflikty polityczne, w: T. Stępniewski (red.), Religia i polityka na obszarze Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, Lublin - Warszawa: Wydawnictwo KUL, 13-33.
 • Голуенко T.A., Дмитренко М.А., 2012, Межнациональные конфликты в постсоветском пространстве, Актуальные вопросы общественных наук: социология, политология, философия, история: сб. ст. по матер. XI междунар. науч.-практ. конф., Новосибирск: СибАК.
 • 3дравомыслов А.Г., 2005, Межнациональные конфликты в постсоветском пространстве, Москва: Аспект-Пресс.
 • Кандель П., 2011, Региональные конфликты в Европе и их урегyрилование: Южная Осетия, Абхазия, Косово, Приднесртровие, Нагорный Карабах, Кипр, w: B.B. Жукрин (red.), Безопасность Европы, Москва: Издательство «Весь Мир», 178-212.
 • Мейер М.С., 2002, Ситуация в постсоветской Центральной Азии и вопросы национальной безопасности России, Средний Восток и Центральная Азия: проблемы и перспективы в XXI в., Москва: Гуманитарий Москва, с. 98-108.
 • Тархов С.А., Изменение этнического состава населения в странах постсоветского пространства в 1989-2005 гг., Geopolitical Studies, nr 14: 433-450.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171470225

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.