PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 125 | 37--48
Tytuł artykułu

Podstawowe zagadnienia związane z funkcjonowaniem komunalnych kas oszczędnościowych w Polsce

Warianty tytułu
Basic Issues Related to the Functioning Municipal Savings Banks in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy było przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem komunalnych kas oszczędnościowych, wpierw w odniesieniu historycznym, a następnie kolejno w powiązaniu z zagadnieniami związanymi z mikrofinansami oraz z możliwościami ich ponownego uruchomienia w Polsce. Na dzień dzisiejszy nie funkcjonują one bowiem w polskim systemie finansowym, lecz z czasów minionych Polacy wynieśli bogatą tradycję ich tworzenia i prowadzenia. W artykule została opisana więc zarówno historia komunalnych kas oszczędnościowych w Polsce, jak też ich hipotetyczne funkcjonowanie w ramach instrumentów mikrofinansów. Całość dopełniają rozważania związane z ponownym uruchomieniem działalności kas we współczesnej Polsce. Do napisania artykułu wykorzystane zostały zastane źródła pisane, które to po analizie stanowiły jego fundament. Najważniejszym wnioskiem z przeprowadzonych badań było stwierdzenie teoretycznej komplementarności komunalnych kas oszczędnościowych z innymi proobywatelskimi instrumentami (np. budżetem obywatelskim) oraz ukazanie istotnej rangi tej instytucji w budowaniu lokalnego społeczeństwa obywatelskiego.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to present the basic issues related to the functioning of municipal savings banks, and then show the possibilities of their activities in Poland. At present, they do not function in the Polish financial system, but of former times was, Poles carried the rich tradition of creating and maintaining. The article is described so alike history of municipal savings banks in Poland, as the hypothetical functioning under the instruments microfinance. Entire complement consideration related to restarting operations municipal savings banks in modern Poland. To write an article were used the existing written sources, which after analysis of its foundations constituted. The most important conclusions of the study, was the statement the theoretical complementarily municipal savings banks, with another pro-civic instruments (eg. participatory budget), and to statement significant rank of this institution in the development of the local civil society.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
37--48
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński Instytut Politologii i Europeistyki Wydziału Humanistycznego
Bibliografia
 • Alińska, A. (2008). Instytucje mikrofinansowe w lokalnym rozwoju społeczno-gospodarczym. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Bartkowiak, B., Flejterski, S., Pluskota, P. (2006). Fundusze i usługi pożyczkowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.
 • Figna, A. (2011). Banki na rynkach finansowych strefy euro. [W:] J. Żabińska (red.), Rynki finansowe w Unii Europejskiej w strefie euro (s. 96-97). Warszawa: CeDeWu.
 • Flejterski, S., Romiszewska, I. (2004). Niemiecki system bankowy. Warszawa: Twigger.
 • Galbarczyk, T., Świderska, J. (2011). Bank komercyjny w Polsce. Podręcznik akademicki. Warszawa: Difin.
 • Jaworski, W.L., Krzyżkiewicz, Z., Kosiński, B., (2002). Banki - rynek, operacje, polityka. Warszawa: Poltext.
 • Łuczyszyn, A. (2013). Nowe kierunki rozwoju lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem peryferyjnych ośrodków w metropoliach. Warszawa: CeDeWu.
 • Młynarczyk, A. (2005). Komunalne kasy oszczędnościowe i banki samorządowe - zagadnienia prawne. Szczecin: Kampol.
 • Młynarczyk, A. (2002). Banki samorządowe - zagadnienie ich powołania, zadań, charakteru i propozycji. [W:] A. Borodo (red.), Samorząd terytorialny a banki (s. 67-71). Toruń: Dom Organizatora.
 • Niczyporuk, P., Talecka, A. (2010). Bankowość Unii Europejskiej. Podstawowe zagadnienia. Białystok: Temida2.
 • Niczyporuk, P., Talecka, A. (2011). Bankowość. Podstawowe zagadnienia. Białystok: Temida2.
 • Pietrzak, B., Polański, Z., Woźniak, B. (2012). System finansowy w Polsce. Warszawa: PWN.
 • Pluskota, P. (2013). Mikrofinanse w ograniczaniu niedoskonałości rynków kredytowych. Warszawa: CeDeWu.
 • Stępniewicz, M. (1931). Działalność kredytowa komunalnych kas oszczędności. [W:] Pięć lat na froncie gospodarczym. Warszawa: Drogi.
 • Szpringer, W. (2009). Społeczna odpowiedzialność banków. Między ochroną konsumenta a osłoną socjalną. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Tennenbaum, H. (1935). Struktura gospodarstwa polskiego, t. II, Kredyt. Warszawa: Biblioteka Polska.
 • Galasiewicz, C. (1929). Niedomagania w komunalnych kasach oszczędności. Samorząd, 43, 774.
 • Jaworski, W.L. (1992). Przekształcenie PKO w lokalne kasy oszczędnościowe. Zeszyty Naukowe AE, 203, 131-132.
 • Matysek-Jędrych, A. (2007). System finansowy - definicja i funkcje. Bank i Kredyt, 10, 41.
 • Miemiec, W., Mazurkiewicz, M. (1992). Projekt ustawy o komunalnych kasach oszczędności. Wspólnota, 19, 14-16.
 • Palenzuela, V.A., Mariscal, M.S. (2004). El gobierno de lascajas de ahorroespañolas. Universia Business Review, 2, 50-51.
 • Paluszak, G. (2010). Harmonizacja hiszpańskiego prawa bankowego w Unii Europejskiej - wybrane zagadnienia. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 3, 116-117.
 • Petz, B. (1993). Komunalne Kasy Oszczędności w Polsce do 1939 r. Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, Wydział Analiz Budżetowych, 129, 1-3.
 • Plizga, P. (2003). System bankowy w Hiszpanii w latach 1974-2000. Zarys ewolucji. Materiały i Studia NBP, 160, 14.
 • Windakiewicz, K. (1930). Sprawa dalszej rozbudowy organizacji komunalnych kas oszczędności i kredytu komunalnego. Samorząd Miejski, 18, 396-397.
 • Zaleska, M., Domunik, M. (2006). Charakterystyka rynku finansowego w Austrii i uwarunkowania jego funkcjonowania oraz rozwoju. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 66, 42-50.
 • Dekret z dnia 25 października 1948 r. o reformie bankowej. DzU 1948, nr 52, poz. 412.
 • Dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (wersja przeredagowana). Dz. Urz. UE L 177 z 30.06.2006 r.
 • Poselski projekt ustawy o komunalnych kasach oszczędności z dn. 24.01.1992 r. Druk Sejmowy 1992, nr 73.
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 24.10.1934 r. o komunalnych kasach oszczędności. DzU nr 95, poz. 860, art. 25.
 • Uchwała URM Gdyni nr VIII/46/90 z 8.08.90, MRMG nr 8/90, poz. 46.
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. DzU 1997, nr 9, poz. 43.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. DzU 2002, nr 72, poz. 665 z późn. zm.
 • Kasa komunalna. Gminom wolno prowadzić banki - informuje ekspert SAF. Pobrane z: http://samorzad.pap.pl/depesze/redakcyjne.bibliotekaSAF.temat_tygodnia/147672/ Kasa-komunalna--Gminom-wolno-prowadzic-banki---informuje-ekspert-SAF, dostęp 4.05.2016.
 • Perspektywy rozwoju banku komunalnego w Polsce. Pobrane z: http://www.forumodnowa. pl/index.php/teksty/19-samorzad-terytorialny/128-bank-komunalny-w-polsce, dostęp 4.05.2016.
 • Strona Funduszu, http://sfp.szczecin.pl/fundusz/default.htm, dostęp 4.05.2016.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171470265

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.