PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 125 | 85--94
Tytuł artykułu

Dotychczasowe doświadczenia i możliwości implementacji partnerstwa publiczno-prywatnego przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
Previous Experience and Possibilities of Implementation of Public-Private Partnership by Local Governments in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednostki samorządu terytorialnego są odpowiedzialne za realizację wielu zadań publicznych. Nie zawsze dysponują odpowiednimi środkami finansowymi, aby móc zapewnić pożądany standard usług. Jednym z rozwiązań takich problemów może być finansowanie zadań publicznych samorządu na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego. Tworzenie relacji i nawiązywanie współpracy wymaga wzajemnych konsultacji i ustaleń dotyczących kształtu przyszłych projektów. Celem artykułu jest diagnoza czynników warunkujących oraz wskazanie barier utrudniających realizację projektów w ramach formuły partnerstwa publiczno-prywatnego. Ponadto dokonano oceny dotychczasowych doświadczeń i wskazano na większą możliwość wykorzystania w przyszłości partnerstwa publiczno-prywatnego przez jednostki samorządu terytorialnego. Podano przykłady realizowanych zadań i przedsięwzięć inwestycyjnych w formule PPP w województwie mazowieckim z uwzględnieniem czynników prawnych, finansowych i organizacyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
Local government units are responsible for the implementation of many public tasks. It's not always have adequate financial resources to be able to provide the desired standard of service. One solution to these problems is the financing of public tasks oflocal government on the principles of public-private partnership. Creating relationships and cooperation requires mutual consultation and understanding on the shape of future projects. The aim of the article is to diagnose the determinants and identify barriers to implementation of projects under the formula public-private partnership. In addition, the evaluation of past experience and pointed to greater opportunity for future public-private partnership by local government units. There are examples of tasks performed and investment projects PPP in Mazowieckie, taking into account of legal, financial and organizational. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
85--94
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Bibliografia
 • Brzozowska, K. (2011). Due diligence jako źródło informacji w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, s. 19, www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/EIOGZ_20ll_nr 91.
 • Cenkier, A. (2011). Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda wykonywania zadań publicznych, wyd. 2. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Collins, N., Pitt, M., Walls, A. (2006). The Private Finance Initiative and Value for Money. Journal of Property Investment and Finance, 4 (24).
 • Essig, M., Batran, A. (2005). Public-private partnership - Development of long-term relationships in public procurement in Germany. The 15'h Annual IPSERA Conference 2005: Public Procurement, 11.
 • European PPP Expertise Center (2011). The Guide to Guidance. How to Prepare, Procure and Deliver PPP Projects. European Investment Bank, Luxemburg. Pobrane z: http://www.eib.org/epec/resources/guide-to-guidance-en.pdf.
 • Glapa, A. (2005). Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda realizacji zadań publicznych. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Polityki Regionalnej.
 • Green Paper on Public-Private Partnerships and Community Law on Public Contracts and Concessions, European Commission, COM (2004), 327 final.
 • Grzybowski, W. (2013). PPP realia czy mrzonki? Przegląd Komunalny, 1 (256). Hausner, J. (red.) (2013). Raport o partnerstwie publiczno-prywatnym. Warszawa: Centrum PPP.
 • Herbst, I., Jagusztyn-Krywnicki, T., Szewczyk, P. (2013). Rynek PPP w Polsce 2012. Warszawa: Fundacja Centrum PPP.
 • Korbus, B., Cieślak, R., Zalewski, D. (2013). Raport rynku PPP. Ocena obecnego stanu i perspektyw finansowego zaangażowania sektora prywatnego i publicznego w roz-wój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Pobrane z: http://www.mg.gov.pl/ fies/upload/19767/20131218_raport_lnstytut_PPP.pdf.
 • Kozłowska, A. (2011). PPP krok po kroku. Podręcznik o partnerstwie publiczno-prywatnym. Warszawa: Investment Support.
 • Sawicki, T. (2014). Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma finansowania samorządowych inwestycji infrastrukturalnych. Szanse i zagrożenia. Dostępność finansowania długoterminowego dla projektów PPP. Studia BAS, 3 (39).
 • Siwek, K. (2012). Kompromis na miarę sukcesu. Przegląd Komunalny, 7 (250). Słodowa-Helpa, M. (2014). Zagraniczne doświadczenia w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego - inspiracje i rekomendacje dla Polski. Studia BAS, 3 (39).
 • Smalec, A. (2011). Znaczenie partnerstwa publiczno-prywatnego dla rozwoju regionu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 76.
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, DzU 2009, nr 19. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU nr 157, poz. 1240. Valila, T. (2005). How expensive are cost savings? On the economics of public-private partnerships. EIB Papers, 10.
 • Wilkin, J. (2012), Teoria wyboru publicznego. Główne nurty i zastosowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar".
 • Wójcik, P. (2005). Jak współpracować w gminie z prywatnym inwestorem. Gazeta Prawna, 53.
 • Zysnarski, J. (2003). Partnerstwo publiczno-prywatne. Teoria i praktyka. Gdańsk: Wydawnictwo Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Kadr. https://bazappp.gov.pl/project_base/39
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171470273

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.