PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | t. 18, z. 3, cz. 2 Nauka dla praktyki gospodarczej i samorządowej : aplikacyjne walory teorii i instrumentów zarządzania | 51--66
Tytuł artykułu

Dojrzałość procesowa i dojrzałość projektowa organizacji - analiza porównawcza

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Process Management Maturity and Project Management Maturity in Organization - Comparative Analysis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego opracowania jest dokonanie analizy porównawczej dojrzałości procesowej i projektowej oraz wskazanie możliwości ich integrowania. Dla jego przygotowania wykorzystano metodę krytycznej analizy literatury przedmiotu. (fragment tekstu)
EN
The aim of the present article is to identify the links between the notions of process management maturity and project management maturity as well as the possibility of integrating them. This issue is relevant due to the fact that in many organisations these notions occur next to each other. Despite significant differences between processes and projects in the ontological sense, managing them is mutually conditioned. Increasing both process - and project management maturity aims to improve the effectiveness of the organisation's activities, increase the likelihood for achieving its goals and strengthen its position on the market. This review paper is based on the critical analysis of the existing literature. It interprets the current state of knowledge in the field of process - and project management maturity of an organisation and indicates the possibilities of their integration. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Albliwi S.A., Antony J., Arshed n. (2014), Critical Literature Review on Maturity Models for Business Process Excellence, IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, Malaysia
 • http://www.academia.edu/9930946/Critical_Literature_Review_on_Maturity_Models_for_Business_ Process_Excellence.
 • Angermeier G. (2005), Projektmanagement-Lexikon, Projekt Magazin, Munchen.
 • Berg C. (red.) (2000), A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Project Management Institute, Newtown Square.
 • Bitkowska A., Domoń J. (2016), Zarządzanie procesami i projektami we współczesnych organizacjach, w: Wielowymiarowość podejścia procesowego w zarządzaniu, red. A. Bitkowska, E. Weiss, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa.
 • Bitkowska A. (2009), Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie, Vizja Press & IT, Warszawa.
 • Borucki T. (2003), Projekt jako wstęp do zarządzania procesami, Harvard Business Review Polska, nr 7.
 • Brajer-Marczak R. (2012), Efektywność organizacji z perspektywy modelu dojrzałości procesowej, "Journal of Management and Finance", vol. 10, no. 1, part 3, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Burton C., Michael N. (1999), Zarządzanie projektem, Wydawnictwo Astrum, Wrocław.
 • Cieśliński W.B., Chomiak-Orsa I., Mierzyński J. (2014), Dojrzałość projektowa i procesowa przedsiębiorstw - aspekt metodologiczny, "Marketing i Rynek", nr 5.
 • Dijkman R.M., Lammers S.V., Jong A. (2015), Properties that influence business process management maturity and its effect on organizational performance, Information Systems Frontiers, Springer, http://repository.tue.nl/f9167029-94c4-4e6d-ba38-49a0f84fd434.
 • Dolata M. (2014), Skuteczność zarządzania projektami w podstawowych jednostkach samorządu terytorialnego, "Przegląd Organizacji", nr 2.
 • Grajewski P. (2016), Organizacja procesowa, PWE, Warszawa.
 • Grant P., Pennypacker S. (2006), Project management maturity. An assessment of project management capabilities among and between selected industries, IEEE Transactions of Engineering Management, vol. 53.
 • Grela G. (2013), Ocena poziomu dojrzałości procesowej, w: Nierówności społeczne, a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zeszyt nr 35, Rzeszów.
 • Hałaczkiewcz M. (2007), Dojrzałość projektowa organizacji jako wyraz jej ewolucji w obszarze zarządzania projektami [w:] Sukces organizacji. Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, red. H. Czubasiewicz, W. Golnau, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Impact of Process Maturity on Business Performance (2008), https://pl.scribd.com/document/39257242/Detecon-Studie-Impact-of-Process-Maturity-on -Business-Performance, dostęp 26.02.2017.
 • Jokiel G. (2016), Podejście procesowe vs. projektowe w zarządzaniu [w:] Społeczne aspekty zarządzania procesami, red. E. Mazur-Wierzbicka, P. Zwiech, seria Zarządzanie procesami w teorii i praktyce, Zeszyt 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Juchniewicz M. (2015), Osiąganie doskonałości w realizacji projektów przy wykorzystaniu modeli dojrzałości projektowej [w:] Zarządzanie projektami - wyzwania i wyniki badań, red. M. Trocki, E. Bukłaha, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
 • Juchniewicz M. (2012), Analiza czynników kształtujących poziom i strukturę dojrzałości projektowej organizacji działających w Polsce, w: Wiedza, dojrzałość, ryzyko w zarządzaniu projektami, red. P. Wyrozębski, M. Juchniewicz, W. Metelski, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
 • Juchniewicz M. (2009), Dojrzałość projektowa organizacji, Wydawnictwo Bizarre, Warszawa.
 • Jugdev K., Thomas J. (2002), Project management maturity models. The silver bullets of competitive adventage?, "Project Management Journal", vol. 33.
 • Kerzner (2005), Advanced Project Management. Edycja polska, Helion, Gliwice.
 • Khoshgoftar M., Osman O. (2009), Comparison of Maturity Models, John Wiley&Sons, New York.
 • Kwak Y.H. (2000), Calculating Project Management's return on investment, "Project Management Journal", 31 (2).
 • Lee R.G., Dale B.G. (1998), Business Process Management: Review and Evaluation, "Business Process Management Journal", vol. 4, No. 3.
 • Meredith J.R., Mantel S.J. (2000), Project Management, John Wiley& Sons, New York.
 • Nowosielski S. (2012), Dojrzałość procesowa a wyniki ekonomiczne organizacji [w:] Orientacja na wyniki - modele, metody i dobre praktyki, red. T. Borys, P. Rogala, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 264, Wrocław.
 • Nowosielski S. (2011), Orientacja procesowa w organizacjach. Rozważania nad skutecznością wprowadzania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 169, Wrocław.
 • Nowosielski S. (2010), Integracja zarządzania organizacją. Podejście procesowe [w:] Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem, red. J. Lichtarski, H. Jagoda, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • PriceWaterhouseCoopers (2010), Badania nad poprawą wyników działalności przedsiębiorstw poprzez zarządzanie projektami, www.pwc.pl., dostęp 3.03.2017.
 • Raport (2016): Dojrzałość procesowa organizacji, www.procesowcy.pl., dostęp 3.03.2017
 • Raschke R.L., Ingraham L.R. (2010), Business Process Maturity's Effect on Performance, http://aisel.aisnet.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1408&context=amcis2010, dostęp 27.02.2017.
 • Rosemann M., de Bruin T. (2005), Application of a holistic model for determining BPM Maturity, BPTrends, February, s. 4, www.bptrends.com, dostęp 2.03.2017.
 • Schmitt P. (2003), New product development: tools, tips, techniques, http://www.pmi.org/learning/library/new-products-development-tools-tips-techniques-7684, dostęp 27.02.2017.
 • Seethamraju R. (2012), Business Process Management - A Missing Link in Business Education, "Business Process Management Journal", vol. 18, no. 3.
 • Sońta-Drączkowska E. (2009), Dojrzałość projektowa organizacji oraz sposoby jej pomiaru [w:] Strategiczne zarządzanie projektami, red. M. Trocki, E. Sońta-Drączkowska, Bizarre, Warszawa.
 • Sońta-Drączkowska E. (2012), Zarządzanie wieloma projektami, PWE, Warszawa.
 • Spałek S. (2013), Dojrzałość przedsiębiorstwa w zarządzaniu projektami, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Spałek S. (2014), Does investment in Project Management pay off?, "Industrial Management & Data Systems", 114 (5), June.
 • Spałek S. (2015), Granice inwestycyjne zwiększania stopnia dojrzałości w zarządzaniu projektami [w:] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, red. R. Knosal, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, t. 1, Opole.
 • Trocki M. (2016), Zarządzanie projektami - wyzwania i wyniki badań, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Trocki M. (2014), Organizacja projektowa. Podstawy, modele, rozwiązania, PWE, Warszawa.
 • Trocki M. (2012), Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, Warszawa.
 • Trocki M. (2010), Podejście procesowe w zarządzaniu [w:] Wyzwania zarządcze w zmieniającym się otoczeniu, red. A. Skowronek-Mielczarek, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • http:www.sjp.pl/dojrzałość, dostęp 2.03.2017.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171470415

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.