PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 125 | 137--148
Tytuł artykułu

Limity zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym

Warianty tytułu
Debt Limits of Territorial Self-Government Units in the Changing Economic Environment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Otoczenie gospodarcze jednostek samorządu terytorialnego nieustannie się zmienia i wymaga odpowiedniego reagowania na nowe wyzwania. Limity zadłużenia, które obowiązują w jednostkach samorządu terytorialnego, są ściśle określone przepisami prawa. Do końca 2013 r. obowiązywał limit zadłużenia identyczny dla każdej jednostki samorządu terytorialnego. Sytuacja uległa zmianie wraz z wprowadzeniem od początku 2014 r. indywidualnych wskaźników zadłużenia. Wzrost zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego jest następstwem wyznaczenia im nowych zadań oraz poszerzenia zakresu dotychczas realizowanych bez zapewnienia na ten cel niezbędnych środków finansowych. Dług komunalny to istotny instrument poprawy zdolności absorpcyjnych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie środków pomocowych Unii Europejskiej, które pozwoliły złagodzić szereg niekorzystnych następstw wywołanych przez dekoniunkturę gospodarczą np. spadek dochodów własnych. Celem artykułuj est przedstawienie problematyki limitów zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce i sytuacji finansowej tych podmiotów w zakresie deficytu budżetowego i długu komunalnego w latach2007-2015 w kontekście najważniejszych zmian w otoczeniu gospodarczym jednostek samorządu terytorialnego. Ze względu na wieloaspektowy obszar badawczy zastosowano różne metody badawcze, aby osiągnąć wyznaczony cel. W procedurze badawczej użyto metod badań niereaktywnych, wykorzystano metodę analizy dokumentów urzędowych i metodę historyczno-porównawczą. (abstrakt oryginalny)
EN
The article aims at presenting the issue of debt limits on the part of territorial selfgovernment units in Poland and the financial situation of these units in terms of budget deficit and municipal debt in the years 2007-2015 in the context of the most important changes in their economic surroundings. Due to the multi-aspect research area various research methods were made use of to achieve the set objective. The research procedure involved the method of non-reactive research as well as the method of analysing official documents and the historical and comparative method. The economic environment surrounding territorial self-government units is constantly changing and requires appropriate response to the new challenges. Debt limits which are in force for territorial self-government units are strictly determined by law. By the end of 2013 the debt limit in force had been identical for each unit of territorial self-government. The situation changed with the introduction of individual debt indicators at the beginning of 2014. The increase in the debt incurred by territorial self-government units results from them being assigned new tasks and widened the scope of the tasks performed so far without being provided funds necessary for such purposes. Municipal debt is an essential instrument for improvement in absorption capacity on the part of territorial self-government units in terms of the European Union assistance resources, which have enabled mitigation of a number of unfavourable consequences resulting from the economic downturn, for example a decrease in their own income. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
137--148
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Dworakowska, M. (2016). Aktywność inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego w kontekście realizacji zadań publicznych. [W:] J. Osiński (red.), Kapitalizm a spra-wiedliwość społeczna (s. 371-382). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Gniadkowski, A. (2016). Rodzina 500 + w Sejmie, akty wykonawcze gotowe - ważne oświadczenie samorządów. Pobrane z: www.wspolnota.org.pl/aktualnosci/aktu-alnosc/rodzina-500-w-sejmie-akty-wykonawcze-gotowe-wazne-oswiadczenie-samorzadow/ (2016).
 • Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2007-2014. Ministerstwo Finansów.
 • Poniatowicz, M. (2014). Wpływ kryzysu gospodarczego na systemy finansowe jednostek samorządu terytorialnego. Na przykładzie największych miast w Polsce. Warszawa: CeDeWu.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 28.12.2011 w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego. DzU 2011, nr 298, poz. 1767.
 • Sierak, J., Bitner, M., Gałązka, A., Górniak, R. (2013). Oszacowanie środków niezbędnych do zapewnienia krajowego wkładu publicznego do projektów realizowanych w ramach średniookresowych ram finansowych 2014-2020. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Sprawozdania Rady Ministrów z wykonania budżetu państwa w latach 2007-2015. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Rada Ministrów.
 • Strauss-Kahn, D. (2010).After the Global Financial Crisis-The Road Ahead for Europe. Pobrane z: www.imf.org/external/np/speeches/2010/032910.htm (2016).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. T.j. DzU 2013, poz. 885, zpóźn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicz-nych. DzU 2009, nr 157, poz. 1241, z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171470547

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.