PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 465 Wyzwania dla spójności Europy - społeczeństwo, granice, solidarność | 40--50
Tytuł artykułu

Miasta i obszary słabo zurbanizowane a procesy konwergencji gospodarczej w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Cities and Low Urbanized Areas Vs. Economic Convergence Processes in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Istotnym wyzwaniem dla dalszej integracji gospodarczej Unii Europejskiej jest ograniczenie dysproporcji w poziomie wzrostu gospodarczego. W wielu rozwiniętych krajach rosną one relatywnie szybko, szczególnie w wymiarze regiony miejskie vs. obszary słabo zurbanizowane. Tymczasem wyniki wybranych badań wskazują, że w przypadku niektórych gospodarek UE (tzw. starej Unii) dysproporcje w tym ujęciu zmniejszają się. Celem analiz było określenie, który z wymienionych wzorców rozwoju regionalnego przeważa w polskiej gospodarce. Na podstawie kształtowania się PKB per capita w latach 2000-2013 dla trzech typów regionów, na poziomie NUTS 3 (duże miasta, regiony funkcjonalne dużych miast, obszary słabo zurbanizowane), określono, czy zachodził między nimi proces konwergencji(abstrakt oryginalny)
EN
An important challenge for further economic integration of the European Union is to reduce disparities in the level of economic growth. In many developed countries they grow relatively quickly, especially between big cities and low urbanized regions. Meanwhile, the results of some studies show that in some EU economies (so called Old EU) disparities in this dimension have decreased. The aim of the analysis is to determine which of these patterns of regional development prevails in the Polish economy. Based on the evolution of GDP per capita in the years 2000-2013 for the three types of regions at NUTS level 3 (large cities, functional regions of large cities, low urbanized areas), it was determined whether a process of convergence between them could be observed(original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
  • Bank Danych Lokalnych GUS, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start.
  • Bertinelli L., Black D., 2004, Urbanization and growth, Journal of Urban Economics, vol. 56, s. 80-96.
  • Bell D., Jayne M., 2009, Small Cities? Towards Research Agenda, International Journal of Urban and Regional Research, vol. 33, no. 3, s. 683-699.
  • David Q., Peeters D., Van Hamme G., Vandermotten C., 2013, Is bigger better? Economic Performance of European Cities, 1960-2009, Cities, no. 35, s. 237-254.
  • Dijkstra L., Garcilazo E., McCann P., 2013, The Economic Performance of European Cities and City Regions: Myths and Realities, European Planning Studies, vol. 21, no. 3, s. 334-354.
  • Grossmann K., Bontje M., Haase A., Mykhnenko V., 2013, Shrinking cities: Notes for the further research agenda, Cities, no. 35, s. 221-225.
  • Kudłacz T., Woźniak D., 2009, Konwergencja czy polaryzacja rozwoju regionalnego Polski w perspektywie 2020 r. w świetle projekcji modelu HERMIN?, Zarządzanie Publiczne, nr 1(7), s. 19-30.
  • Próchniak M., 2004, Analiza zbieżności wzrostu gospodarczego województw w latach 1995-2000, Gospodarka Narodowa, nr 3, s. 27-44.
  • Wójcik P., 2008, Dywergencja czy konwergencja? Dynamika rozwoju polskich regionów, Studia Regionalne i Lokalne, nr 2(32), s. 41-60.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171470885

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.