PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 465 Wyzwania dla spójności Europy - społeczeństwo, granice, solidarność | 60--70
Tytuł artykułu

Feminizacja i maskulinizacja rynków pracy w krajach UE a polityka spójności

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Feminization and Masculinization of Labour Markets in The EU Countries vs. Cohesion Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł podejmuje problematykę nierówności płci na rynkach pracy krajów europejskich. W opracowaniu zwrócono uwagę na wybrane aspekty związane z rynkiem pracy, a ich dobór, choć subiektywny, był podyktowany ich znaczeniem i wpływem na rozwój gospodarczy. Analiza danych statystycznych (desk research) wzbogacona o metody kartograficzne umożliwiła pokazanie zróżnicowania przestrzennego nierówności płci na rynkach pracy UE28. Polityka spójności UE, w tym m.in. przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego oraz zwiększenie dostępu i uczestnictwa kobiet na rynku pracy, ma przyczynić się do ograniczenia tych niekorzystnych zjawisk(abstrakt oryginalny)
EN
The article examines the issue of gender inequality in the labour markets in European countries. The study highlights selected aspects of the labour market. Their selection, though subjective, was motivated by their meaning and impact on the economic development. Statistical data analysis (desk research) complemeted with cartographic methods made possible to show the spatial differentiation of gender inequality in the labour markets in the EU-28. The EU cohesion policy, including preventing social exclusion and increasing the access and participation of women in the labour market is to contribute to reduce these adverse effects(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Branka M., Rawłuszko M., Siekiera A., 2009, Zasada równości szans płci w projektach PO KL, Warszawa.
 • Berryman S., 1983, Who Will Do Science? Minority and Female Attainment of Science and Mathematics Degrees: Trends and Causes, Rockefeller Foundation, New York.
 • Cronin C., Roger A., 1999, Theorizing progress: Women in science, engineering, and technology in higher education, Journal of Research in Science Teaching, vol. 36, no 6, s. 639-661.
 • Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat (24.03.2016).
 • GUS, 2014, Kobiety i mężczyźni na rynku pracy, Warszawa.
 • GUS, 2015, Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2014 r., Warszawa.
 • Holzer J.Z., 2003, Demografia, PWE, Warszawa.
 • Incorporating Equal Opportunities for Women and Men into All Community Policies and Activities, COM (96) 67, 21.02.1996, aei.pitt.edu/3991/1/3991.pdf (24.03.2016).
 • Komisja Europejska, 1996, Incorporating Equal Opportunities for Women and Men into All Community Policies and Activities, COM (96) 67, 21.02.1996, aei.pitt.edu/3991/1/3991.pdf (24.03.2016).
 • Komisja Europejska, 2010, EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela, http://ec.europa.eu/europe2020/index_pl.htm (24.03.2016).
 • Komisja Europejska, 2014a, Wprowadzenie do unijnej polityki spójności na lata 2014-2020, ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/.../basic_2014_pl.pdf (24.03.2016).
 • Komisja Europejska, 2014b, Przeciwdziałanie różnicy w wynagrodzeniu dla kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej, Luksemburg, http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/index_pl.htm (22.03.2016).
 • Komisja Europejska, 2015, She Figures 2015, Gender in Research and Innovation, Bruksela, https://ec.europa.eu/research/...gender.../she_figures_ (20.03.2016).
 • Małuszyńska E. (red.), 2013, Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów. Perspektywa europejska, Bogucki Wydawnictwa Naukowe, Poznań.
 • Młodożeniec M., Knapińska A., 2013, Czy nauka wciąż ma męską płeć? Udział kobiet w nauce, Nauka, nr 2, s. 47-72.
 • Reszke I., 1991, Nierówności płci w teoriach. Teoretyczne wyjaśnienia nierówności płci w sferze pracy zawodowej, Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii, Warszawa.
 • Słownik języka polskiego, 2014, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171470947

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.