PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 465 Wyzwania dla spójności Europy - społeczeństwo, granice, solidarność | 96--104
Tytuł artykułu

Uczelnie jako podmiot wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Universities as The Subject of Support from The European Social Fun
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono specyfikę uczelni jako podmiotu starającego się o wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego (np. realizacja własnych celów statutowych, projekty szkoleniowe i doradcze dla osób spoza społeczności akademickiej, innowacje społeczne, upowszechnienie idei kształcenia ustawicznego). Uwagę skupiono na różnicach w możliwych formach wsparcia uczelni w kolejnych okresach programowania, tj. w latach 2004-2006, 2007-2013, 2014-2020. Analizie poddano efektywność i długookresowe rezultaty kolejnych rozwiązań. Całość rozważań zilustrowano projektami realizowanymi w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu(abstrakt oryginalny)
EN
The article characterizes universities as entities applying for support from the European Social Fund (eg. for the implementation of their statutory objectives, running training and consulting projects for local community, social innovation, and promotion of the idea of lifelong learning). Attention is focused on differences in the forms of support for the universities in three programming periods (ie. in the years 2004-2006, 2007-2013 and in the years 2014- -2020). The effectiveness and long-term results of various solutions have been analyzed. The discussion has been illustrated by projects implemented in the Wrocław University of Economics(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Drucker P., 2011, Pięć najważniejszych pytań, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa.
 • Kwiatkowska-Ciotucha D., 2007a, Europejski Fundusz Społeczny w praktyce - wybrane problemy zarządzania projektami, Prace Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków, s. 57-66.
 • Kwiatkowska-Ciotucha D., 2007b, Możliwości doskonalenia programów nauczania w ramach projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w szkołach wyższych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego w Unifikacja programów nauczania przedmiotów ilościowych, Łódź, s. 86-95.
 • Kwiatkowska-Ciotucha D., 2007c, Specyfika zarządzania projektami finansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego w państwowych szkołach wyższych, Prace Naukowe AE Wrocław, nr 1187, Wrocław, s. 310-324.
 • Kwiatkowska-Ciotucha D., 2013, Zewnętrzne instrumenty wspomagania rozwoju kompetencji pracowników w kontekście konkurencyjności przedsiębiorstw, Prace Naukowe UE Wrocław, Seria Monografie i Opracowania, nr 235, Wrocław.
 • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2014, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój, Warszawa,
 • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2015, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych PO Wiedza, Edukacja, Rozwój, Warszawa.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2005, Typy projektów realizowanych przez uczelnie wyższe w ramach programów operacyjnych współfinansowanych ze środków UE oraz ich znaczenie dla wzmocnienia roli szkół wyższych i przygotowania ich do odgrywania kluczowej roli w procesie tworzenia konkurencyjnej gospodarki regionalnej, Warszawa.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2006, Identyfikacja barier w realizacji działań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2006, Podręcznik zarządzania projektami miękkimi w kontekście Europejskiego Funduszu Społecznego, Warszawa.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2008, Szczegółowy Opis Priorytetów PO Kapitał Ludzki, Warszawa
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2009, Podręcznik przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Warszawa.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2011, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Warszawa.
 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, 2006, Warszawa.
 • Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006, 2003, Warszawa.
 • PARP, 2009, Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw. Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Warszawa.
 • PARP, 2011, Bilans kapitału ludzkiego w Polsce, Warszawa.
 • Rada Monitoringu Społecznego, 2011, Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171471017

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.