PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 465 Wyzwania dla spójności Europy - społeczeństwo, granice, solidarność | 114--122
Tytuł artykułu

Jakość rządu a dostęp do dóbr publicznych w polskich regionach

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Quality of Government vs. Access to Public Goods in The Polish Regions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Władze regionalne realizując przypisane im ustawowo zadania decydują o dostarczaniu dóbr publicznych, które w dużej mierze wpływają na jakość życia mieszkańców. Bezstronność, skuteczność i nieskorumpowanie w trakcie dostarczania dóbr publicznych określają ich dostępność dla obywateli, a jednocześnie świadczą o jakości rządu regionalnego w procesie realizacji swojej polityki. Są też ważnym polem oceny dokonań władz regionalnych. Głównym celem artykułu jest dokonanie takiej oceny oraz ukazanie zróżnicowania przestrzennego jakości rządu w polskich regionach (NUTS2)(abstrakt oryginalny)
EN
Regional public authorities, while carrying out the tasks assigned to them by statute, decide on the provision of public goods, which largely affect the quality of life of residents. Impartiality, efficiency and incorruptibility determine accessibility of public goods. In addition, they testify to the quality of the regional government in the implementation of its policies. They are also an important field of evaluation of performance of regional authorities. The main purpose of this article is to make such an evaluation and to show the spatial differentiation of the quality of government in the Polish regions (NUTS 2)(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Agnafors M., 2013, Quality of Government: Toward a More Complex Definition, American Political Science Review, vol. 107, s. 433-445.
 • Charron N., Dijkstra L., Lapuente V., 2014, Regional Governance Matters: Quality of Government within European Union Member States, Regional Studies, vol. 48(1), s. 68-90.
 • Cibor K., 2014, Usługi użyteczności publicznej a ekonomia społeczna, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2014.
 • Dellepiane-Avellaneda S., 2010, Review Article: Good Governance, Institutions and Economic Development: Beyond the Conventional Wisdom, British Journal of Political Science, no. 40, s. 195-224.
 • Fundowicz S., 2009, Dynamiczne rozumienie zadania publicznego, [w:] Supernat J. (red.), Między tradycją a przeszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Janowi Bociowi, Acta Universitatis Wratislaviensis, no. 3168, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 154-166.
 • Gisselquist R.M., 2012, Good Governance as a Concept, and Why This Matter for Development Policy, WIDER Working Paper, no. 30.
 • GUS, 2015, Rocznik statystyczny województw, Warszawa.
 • Halleröd B., Ekbrand H., Gordon D., 2014, Good Governance - What We Think It Is and What We Really Measure, The Quality of Government and the Performance of Democracies - seminar, Gothenburg, http://qog.pol.gu.se/digitalAssets/1530/1530012_haller--d--ekbrand--gordon.pdf (12.04.2016).
 • Kleer J., 2005, Identyfikacja rodzajów dóbr wytwarzanych przez sektor publicznych, [w:] Kleer J.(red.), Sektor publiczny w Polsce i na świecie między upadkiem a rozkwitem, Warszawa.
 • Kleer J., 2009, Przyszłość sektora publicznego, [w:] Kleer J., Mączyńska E., Wierzbicki A. (red.), Co ekonomiści myślą o przyszłości, Komitet Prognoz PAN, Warszawa, s. 49-71.
 • Konstytucja RP, Dz.U. z 1997, nr 78, poz. 483 ze zm., ogłoszony w Dz.U. 2015, nr poz. 1515.
 • Miłaszewicz D., Nermend K., 2014, Application of MAJR Aggregate Measure in the Governance Quality Testing in the EU-28, MIBE, vol. 15, no. 1, s. 125-132.
 • Nermend K., 2009, Vector Calculus in Regional Development Analysis. Comparative Regional Analysis Using the Example of Poland, Springer, Berlin Heidelberg.
 • Nermend K., 2015, Wielokryterialna metoda wektora preferencji jako narzędzie wspomagające proces decyzyjny, Przegląd Statystyczny, nr 62, s. 71-92.
 • OECD, 2008, Public goods for economic development, Vienna, s. 2, https://www.unido.org/fileadmin/user_media/Publications/documents/Public goods for economic development_sale.pdf (12.04.2016).
 • Rothstein B., 2014, What is the opposite of corruption?, Third World Quarterly, vol. 35(5), s. 737-752.
 • Rothstein B., Teorell J., 2008, What is quality of government? A theory of impartial government institutions, Governance: International Journal of Policy, Administration and Institutions, no. 21, s. 165-190.
 • Rothstein B., Teorell J., 2012, Defining and measuring quality of government, [w:] Holmberg S., Rothstein B. (red.), Good Government: The Relevance of Political Science, Cheltenham, Edward Elgar Publisher, s. 6-26.
 • Szlachta J., 2014, Europejski kontekst zmian w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, [w:] Frączek M. (red.), Sprawne państwo. Czy konieczne są systemowe zmiany w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego?, UE w Krakowie, Kraków.
 • Tomini L., 2011, Improving Quality of Government. The EU's Influence in Central and Eastern European Countries during the Enlargement Process, conference ECPR-IPSA, Whatever happened to
 • north-south?, University of Sao Paulo, s. 7-10, www.paperroom.ipsa.org/papers/paper_26208.pdf (11.04.2016).
 • Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. 1990, nr 16, poz. 95, tekst jed. Dz.U. 2015, poz. 1515.
 • Ustawa z 5 czerwca 1998 r. (a) o samorządzie powiatowym, Dz.U. 1998, nr 91, poz. 578, tekst jed. Dz.U. 2015, poz. 1445.
 • Ustawa z 5 czerwca 1998 r. (b) o samorządzie województw, Dz.U. 1998, nr 91, poz. 576, tekst jed. Dz.U. 2015, poz. 1392.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171471033

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.