PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 465 Wyzwania dla spójności Europy - społeczeństwo, granice, solidarność | 138--146
Tytuł artykułu

Zmiany w wielkości i strukturze wieku potencjalnych zasobów pracy w kontekście demograficznego starzenia się populacji - perspektywa regionalna

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Changes in The Size and Age Structure of Potential Labour Resources in The Context of Population Ageing - Regional Perspective
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Postępujący proces demograficznego starzenia się polskiego społeczeństwa determinuje zmiany w wielkości i strukturze wieku zasobów pracy. Zmiany te nie następują w tym samym tempie i z taką samą intensywnością ani w perspektywie państw Unii Europejskiej, ani w perspektywie polskich regionów. W artykule przedstawiono kierunek i tempo zmian rozmiarów zasobów pracy w latach 1998-2014 w polskich regionach. Analizie poddano również zmiany w strukturze wieku osób w wieku produkcyjnym oraz ich znaczenie dla rynku pracy. Do badania wykorzystano dane z bazy Banku Danych Lokalnych. Dane analizowano w ujęciu statycznym oraz dynamicznym. Aby potwierdzić występowanie międzyregionalnych różnic w wielkości i strukturze wieku zasobów pracy, wykorzystano metodę szeregu rozdzielczego o czterech równych przedziałach klasowych. Podstawowym celem opracowania było wykazanie występowania regionalnych różnic w wielkości i strukturze wieku zasobów pracy oraz konsekwencji pogłębiającego się demograficznego starzenia się dla regionalnych rynków pracy(abstrakt oryginalny)
EN
The ongoing process of demographic aging of the Polish population determines the changes in the size and age structure of the labor force. These changes do not occur at the same pace and with the same intensity, both in the perspective of EU member states and Polish regions. The article presents the direction and pace of changes in the size of labor force in years 1998-2014 in Polish regions. There were also analyzed changes in the age structure of working age group. In the study there were used data from the database of Local Data Bank. The data were analyzed in static and dynamic terms. To confirm the occurrence of interregional differences in the size and age structure of the labor force a frequency distribution of four equal intervals class was used. The primary objective of the study was to demonstrate the presence of regional differences in the size and age structure of labor resources and the consequences of deepening of demographic aging for regional labor markets(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Gdańska
Bibliografia
 • Bortkiewicz A., Makowiec-Dąbrowska T., 2008, Wiek a zdolność do pracy, [w:] J. Kleer (red.), Konsekwencje ekonomiczne i społeczne starzenia się społeczeństwa, PAN, Warszawa.
 • Dolny E., Meller J., Wiśniewski Z., 1990, Zarys polityki zatrudnienia, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Dzienio K., Gołacka M., 1971, Bilanse siły roboczej, Warszawa.
 • Kryńska E., Kwiatkowski E., 2013, Podstawy wiedzy o rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Olędzki M., 1978, Polityka zatrudnienia, PWE, Warszawa.
 • Regionalne strategie polityki społecznej, 2014, Polityka Społeczna. nr 10.
 • Richert-Kaźmierska A., 2012, Problemy aktywizacji zawodowej osób starszych, [w:] D. Kotlorz (red.), Ekonomiczne i społeczne aspekty funkcjonowania współczesnego rynku pracy, Studia Ekonomiczne, nr 110, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
 • Stańczak J., 2014, Pojęcie stosowane w badaniach statystycznych statystyki publicznej, Główny Urząd Statystyczny, http://old.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-1718.htm (3.12.2014).
 • United Nations, 2015, World Population Aging 2015, http://www.un.org/en/development/ desa/population/publications/pdf/ageing/WPA2015_Report.pdf (12.03.2016).
 • Wiśniewski Z., 2009, Determinanty aktywności zawodowej ludzi starszych, TNOiK, Dom Organizatora, Toruń.
 • Wojewódzkie strategie rozwoju zatrudnienia i rynku pracy, 2014, Polityka Społeczna, nr 11-12.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171471057

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.