PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 35 Wyzwania dla uczestników rynków finansowych w obliczu współczesnego kryzysu ekonomicznego | 11--24
Tytuł artykułu

Wpływ współczesnego kryzysu finansowego na charakter i kierunki reform światowego systemu finansowego

Warianty tytułu
The Impact of the Current Economic Crisis on the Nature and Evolution Trends of the Global
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kryzys finansowy, który rozpoczął się od załamania się lokalnego amerykańskiego rynku nieruchomości, szybko się rozprzestrzenił, obejmując swoim zasięgiem niemal cały system finansowy, powodując największą recesję w okresie powojennym. Punktem zwrotnym w przebiegu kryzysu było bankructwo banku Lehmann Brothers, które ujawniło występowanie luk w regulacjach i nadzorze oraz błędy w zarządzaniu ryzykiem. Kryzys finansowy, jego głębokość i zasięg uświadomiły politykom, ekonomistom i bankowcom konieczność przeprowadzenia reformy światowego systemu finansowego uwzględniającą proces globalizacji, który dokonał się na rynkach finansowych i jego konsekwencje dla wystąpienia "efektu zarażania". To w wyniku istnienia ścisłych powiązań i współzależności rynków, instrumentów oraz instytucji finansowych nastąpiło szybkie przemieszczanie impulsów kryzysowych, co w rezultacie doprowadziło do destabilizacji znacznej części światowego systemu finansowego. Celem opracowania było przedstawienie zidentyfikowanych słabości istniejącego systemu finansowego występujących na poziomie mikro i makro oraz działań proponowanych przez G20, Komitet Bazylejski i Radę Stabilności Finansowej zmierzających do uściślenia regulacji ostrożnościowych, nadzoru i ryzyka systemowego. Szczególną uwagę poświęcono konsekwencjom działalności wielkich banków i ustosunkowaniu się do istniejącego wśród przedstawicieli świata finansów przekonania, że wielkie banki nie mogą upaść (Too Big to Fall, Too Systemic to Fail, czyli zbyt duży by upaść, zbyt ważny dla systemu).(abstrakt oryginalny)
EN
The financial crisis, which commenced with the collapse of the local property market in the US and spread like wildfire to overwhelm almost the entire financial system, caused the greatest recession since World War II. The bankruptcy of Lehmann Brothers was regarded by many as the pivotal point which ultimately unveiled loopholes in regulations, inadequate supervision, and faulty risk management. The depth and the global reach of the financial crisis helped politicians, economists and bankers understand the need to introduce reforms to the world's financial system that would embrace the globalization process and its upshot, such as e.g. an accelerated contagion effect: due to close links and interdependencies between markets, instruments and financial institutions, crisis impulses can advance rapidly and, in an instant, destabilize a substantial portion of the global financial system. The paper summarizes the known weaknesses of the existing financial system, at the micro- as well as macro-level, and describes the regulatory proposals by G20 countries, the Basel Committee and the Financial Stability Board addressing prudential procedures, supervision and systemic risk. Special attention is devoted to the operations of large banks and their far-reaching consequences. Ultimately, a position is taken vis-á-vis the financiers' long embedded belief that large banks cannot collapse because they are "too big to fall, too systemic to fail".(original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
 • "Auszuge aus Presseartikeln", Deutsche Bundesbank 2010, nr 27.
 • "Borsen Zeitung" z 2.07.2009.
 • Die Grossten Baustellen der Finanzmarktregulierung, "Wirtschaftswoche" 2010, nr 25.
 • Funf Weise wollen system relevante Institute belasten, "Borsen Zeitung" z 14.11.2009.
 • Gamenelin C., Hageliken A., Gunstig plajtgehen lassen, Deutsche Bundesbank, "Auszuge aus Presseartikeln"2009, nr 44.
 • Hageluken A., Brussel Schrumpft Banken, Deutsche Bundesbank, "Auszuge aus Presseartikeln" 2009, nr 28.
 • Issing O., Too Big to Fail, "Zeitschrift fur das gesamte Kreditwesen", Frankfurt am Main 2010, nr 1.
 • Issing O., Too Big to Fall Fremdkorper in einer Marktwirtschaft, Deutsche Bundesbank, "Auszuge aus Presseartikeln" 2009, nr 43.
 • Kurm-Engels M., Banken soft spalten, "Handelsblatt: Wirtschafts- und Finanzzeitung" z 23.09.2009.
 • Lehren aus dem Desaster, "Handelsblatt: Wirtschafts- und Finanzzeitung" z 24.07.2009.
 • Mitręga-Niestrój K., Bank Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei i jego rola w stabilizowaniu światowego systemu finansowego, w: Rola międzynarodowej współpracy finansowej w stabilizacji światowego systemu finansowego, red. J. Żabińska, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2007.
 • Schiertz M., Zahmen statt zerschlagen, "Die Zeit" z 29.10.2009.
 • Storbeck O., Zum Retten zu gross, "Handelsblatt: Wirtschafts- und Finanzzeitung" z 12.07.2010.
 • Tempel-Gugerell G., Systemische Risiken - Herausforderung fur Zentralbanken, Deutsche Bundesbank, "Auszuge aus Presseartikeln" 2009, nr 47.
 • Weber A., Eckpunkte der neuen Finanzmarktordnung, Deutsche Bundesbank, "Auszuge aus Presseartkeln"2010, nr 26.
 • Weber A., Regulatorische und Institutionelle Konsequenzen aus der Finanzkrise, Deutsche Bundesbank, "Auszuge aus Presseartikeln" 2009, nr 48.
 • Żabińska J., Forum Stabilności Finansowej jako organizacja nadzorująca i monitorująca międzynarodowy rynek finansowy, w: Rola międzynarodowej współpracy finansowej w stabilizacji światowego systemu finansowego cz. II, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2008.
 • Żabińska J., Rola międzynarodowej współpracy finansowej w stabilizacji światowego systemu finansowego na przykładzie G20, w: Ku nowemu paradygmatowi nauk o finansach, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", Poznań 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171471357

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.