PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 35 Wyzwania dla uczestników rynków finansowych w obliczu współczesnego kryzysu ekonomicznego | 51--68
Tytuł artykułu

Kreatywna sprawozdawczość finansowa spółek giełdowych w warunkach kryzysu ekonomicznego

Autorzy
Warianty tytułu
Creative Financial Reporting of Stock Companies under an Economic Crisis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polskie prawo rachunkowości dopuszcza stosowanie przez spółki giełdowe alternatywnych standardów sprawozdawczości finansowej. W wielu zakresach merytorycznych podstawowych elementów rocznego sprawozdania finansowego występują istotne różnice pomiędzy polskimi i międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej. Konsekwencją tych różnic jest m.in. manipulowanie obrazem sytuacji majątkowej i finansowej spółki zarówno w ciągu roku kalendarzowego (spółki giełdowe sporządzają uproszczone kwartalne raporty finansowe), jak i na koniec roku obrotowego. Z powyższych względów aktualnie trwają poważne dyskusje w wielu światowych gremiach skupiających tak twórców standardów rachunkowości, jak i użytkowników sprawozdań finansowych na temat preferowanych kierunków zmian w sprawozdawczości finansowej. Można też postawić tezę, że możliwość legalnego uprawiania kreatywnej rachunkowości z pewnością jest jedną z przyczyn utrudniających poznanie rzeczywistej sytuacji finansowej jednostek biznesowych, by nie rzec, że w jakiejś mierze jest też sprawcą kryzysu ekonomicznego. W tekście wskazane zostały istotne narzędzia kreatywnej sprawozdawczości finansowej, podano także przykłady rażąco odmiennych prezentacji wyników finansowych przez wybrane spółki giełdowe, których dokonano w krótkich odstępach czasu.(abstrakt oryginalny)
EN
The Polish accounting law allows alternative financial reporting standards to be used by stock companies. There exist major differences between Polish and international financial reporting standards concerning the contents of many basic components of the annual financial report. As a result, cases of manipulation and misrepresentation of asset value and financial figures are common throughout the calendar year (Polish stock companies are required to produce simplified quarterly financial reports) as well as at the end of a reporting period. For these reasons, an ongoing debate involving many international bodies made up of both architects of accounting standards and users of financial reports, has been trying to prescribe relevant changes to financial reporting regulations. It could be hypothesized that we will not able to learn the whole truth about the financial standing of businesses as long as creative accounting can be lawfully practiced; in fact, such practices may even have contributed to the current economic crisis. The paper indicates the key instruments of creative financial reporting and delivers striking examples of largely discrepant financial results reported by selected stock companies at brief intervals.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
Bibliografia
 • Ballion G., Rachunkowość kreatywna a granice wiarygodności sprawozdań finansowych, w: Rachunkowość kreatywna a oszustwa księgowe, red. S.T. Surdykowska, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2005.
 • Bonham M. i in., Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, t. 1: Założenia ogólne. Zastosowanie po raz pierwszy, LexisNexis i Ernst&Young, Warszawa 2003.
 • Buk H., Nowoczesne zarządzanie finansami. Planowanie i kontrola, C. H. Beck, Warszawa 2006.
 • Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Olchowicz I., Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 1996.
 • Jackson C.W., Bajki w świecie biznesu; mroczna prawda o fałszowaniu sprawozdań finansowych, WN PWN, Warszawa 2008.
 • Kutera M., Hołda A., Surdykowska S.T., Oszustwa księgowe: teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2006.
 • Manfredonia E., How Arthur Levitt Helped Ruin U.S. Economy, za: www.blackstarnews.com/ news/123/article/5970/2009-08-31 [8.01.2010].
 • Maślankowski K., Rachunkowość kreatywna a wartość informacyjna sprawozdań finansowych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 25 (81), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Rada Naukowa, Warszawa 2005.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), t. I, International Accounting Standards Board, Londyn 2004, § 24-42 Założeń Koncepcyjnych.
 • Schneider K., Błędy i oszustwa w dokumentach finansowo-księgowych, PWE, Warszawa 2007.
 • Sikorska M., True and fair view w teorii i praktyce polskiej rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 38 (94), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
 • Sprawozdanie finansowe bez tajemnic, red. G.K. Świderska, Difin, Warszawa 2003.
 • Surdykowska S.T., Normatywne i kreatywne aspekty rachunkowości. w: Podstawowe problemy rachunkowości jako dyscypliny naukowej i działalności praktycznej, red. J. Wojtyła, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2000.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, tekst jedn. Dz.U. nr 152, poz. 1223.
 • Walińska E., Międzynarodowe standardy rachunkowości. Ogólne zasady pomiaru i prezentacji pozycji bilansu i rachunku wyników, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków 2007.
 • Wąsowski W., Kreatywna rachunkowość; fałszowanie sprawozdań finansowych, Difin, Warszawa 2005.
 • Wiatr M., Rachunkowość kreatywna a normatywna, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 34 (90), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2006.
 • Wiśniewska J., Rachunkowość kreatywna - przyczyny występowania i skutki dla firm, "Serwis Finansowo-Księgowy" 2005, nr 13.
 • Wiśniewska J., Skutki kreatywnej sprawozdawczości finansowej, "Serwis Finansowo-Księgowy" 2005, nr 37.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171471363

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.