PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 11 | 7--22
Tytuł artykułu

Kapitał ludzki i jego efektywność w przedsiębiorstwie. Analiza porównawcza w ujęciu międzysektorowym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Human Capital and Its Efficiency in Company. Intersectoral Comparative Analysis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono wyniki analizy porówna wczej kapitału ludzkiego i jego efektywności w spółkach notowanych na GPW w Warszawie o różnych profilach działalności z trzech głównych sektorów gospodarki - przemysł, handel i usługi, finanse. W analizie wykorzystano kryteria bazujące na danych z rapor tów rocznych publikowanych przez badane spółki. Otrzymane wyniki wsk a- zują, na znaczne zróżnicowanie sytuacji zarówno z perspektywy głównych sektorów gospodarki, ich podsektorów, a także poszczególnych spółek w ramach danego po d- sektora(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the results of a comparative analysis of human cap i- tal and its efficiency in compan ies listed on the Warsaw Stock Exchange of the three major sectors of the economy - industry, trade and services, finance - with different operational activities. In the analysis were used criteria based on data from the annual reports published by the exa mined companies. The results show a considerable dive r- sity of situations in the study area, both from the perspective of the main sectors of the economy, their sub -sectors, as well as individual companies within a given sub - sector(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
7--22
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • Ackroyd, S., Batt, R., Thompson, P., Tolbert, P.S.: Work and Organization. Oxford: Oxford University Press 2005.
 • Bloisi, W.: An Introduction to Human Resource Management.: London: McGraw-Hill 2007.
 • Czajkowski, Z.: Kapitał ludzki pojęcie i miary . Instytut Gospodarki Światowej, Warszawa: SGH 2012.
 • Czechowska-Świtaj, T.: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji, Warszawa: Oficyna Wydawnicza WSM 2005.
 • Dobija, M.: Teoretyczne podstawy płacy (Część I). "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2005, nr 5.
 • Edvinsson, L., Malone, M.S.: Kapitał intelektualny. Warszawa: PWN 2001.
 • Fisher, C.D., Schoenfeldt, L.F., Shaw, J.B.: Human Resource Management. Boston/New York: Houghton Mifflin Company 2006.
 • Gabcanova, I.: The Employees-The Most Important Asset in the Organizations. "Human Resources Management and Ergonomics" 2011, Volume V, No 1.
 • Gorczyńska A., Rola zasobów niematerialnych w decyzjach dotyczących międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstwa, "Kwartalnik Organizacja i Zarządzanie" 2009, nr 2.
 • Król, H.: Kapitał ludzki organizacji. In: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. H. Król, A. Ludwiczyński (eds). Warszawa: PWN 2006.
 • Kucharcikova, A.: Human Capital-definitions and approaches. "Human Resources Management and Ergonomics" 2011, Volume V, No 2.
 • Łukasiewicz, G.: Kapitał ludzki organizacji. Pomiar i sprawozdawczość. Warszawa: PWN 2009.
 • McConnell, C.R., Brue, S.L.: Contemporary Labor Economics. New York/St. Louis: McGraw-Hill 1986.
 • Nawrocki, T.: Innowacyjność produktowa przedsiębiorstw. Warszawa: CeDeWu 2012.
 • Nawrocki, T., Zieliński, M.: Information policy of listed companies regarding human resources evidence from Poland, "Human Resources Management and Ergonomics" 2013, Vol. VII, No. 1.
 • Nellis, J.G., Parker, D.: Principles of Business Economics. Harlow: Pearson Education 2006.
 • Noe, R.A., Hollenbeck, J.R., Gerhart, B., Wright, P.M.: Human Resource Management. Boston: McGraw-Hill/Irwin 2006.
 • OECD, Human Capital Investment, An International Comparison, Center for Educational Research and Innovation 1998.
 • Phillips, J.J.; Stone, R.D., Pulliam-Phillips, P.: Ocena efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Praktyczny podręcznik pomiaru efektywności inwestycji. Kraków: Human factor 2003.
 • Probst, G., Raub, S., Romhardt, K.: Zarządzanie wiedzą w organizacji. Kraków: Oficyna Ekonomiczna 2004.
 • Pulic, A.: Intellectual Capital-Does it Create or Destroy Value? "Measuring Business Excellence" 2004, vol. 8, no. 1.
 • Samul, J.: Pomiar zarządzania kapitałem ludzkim z wykorzystaniem HR Scorecard-studium przypadku. W: Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi, B. Urbaniak (red.). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2011
 • Sokołowska, A.: Wiedza jako podstawa efektywnego zarządzania kapitałem intelektualnym. W: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, K. Perechuda (red.). Warszawa: PWN 2005.
 • Szopik-Depczyńska, K., Korzeniewicz, W.: Kapitał ludzki w modelu wartości przedsiębiorstwa. "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego" 2011, nr 24.
 • Szwajca, D.: Zasoby marketingowe przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej. Gliwice: Wyd. Politechniki Śląskiej 2012.
 • Wyrzkowska, B.: Pomiar kapitału ludzkiego w organizacji. "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" 2008, nr 66.
 • Zieliński, M.: Human Capital in Small Enterprises. In: Human Capital as Development Factor on the Region: Macro- and Microeconomic Approach, K. Heffner, K. Malik (eds.). Warszawa: Polish Academy of Sciences, Committee for Spatial Economy and Regional Planning Studia Regionalia 2006, Volume 16.
 • Zieliński, M.: Kapitał ludzki jako składnik niematerialnych aktywów przedsiębiorstw. "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie" 2008, nr 47
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171471385

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.