PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 11 | 34--48
Tytuł artykułu

Stymulowanie wzrostu gospodarczego w Polsce w świetle wyzwań demograficznych

Warianty tytułu
Stimulating The Economic Growth in Poland in The Light of Demographic Challenges
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu przeanalizowano obecny stan polskiej gospodarki oraz możliwość pogłębienia się kr yzysu demograficznego. Założo no, że polityka gosp o- darcza, która przejawia się zmianą poziomu i str uktury zatrudnienia, wspiera popr a- wę sytuacji demograficznej i st warza warunki trwałego wzrostu gospodarczego kra- ju. Dla weryfikacji t ej hipotezy przeprowadzono analizę danych statystycznych ch a- rakteryzujących sytuację gospodarczą oraz demograficzną w Polsce za ostat nie 10 lat (2006 - 2015). Stwierdz ono, iż struktura nakł adów inwestycyjnych w Polsce nie jest dostatecznie skuteczna z punktu widzenia rozwoju rynku pracy i poprawy sytuacji gospodarstw domowych. O pracowanie obejmuje charakterystykę stanu rynku pracy do 2050 roku, na podstawie czego stwierdz ono, że nakłady inwe stycyjne powinny być wystarczające, aby włączyć mnożnik inwestycyjny wzrostu gospodarczego od początku w sektorach - lokomotywach rozwoju gospodarczego, a następnie w p o- krewnych branżach, co z kolei może przyczyni ć się do rozwiązania problemów d e- mograficznyc h w kraju(abstrakt oryginalny)
EN
This article provides analysis of the current state of the Polish economy and the possibility of the demographic crisis deepening. The following assumption has been introduced: economic policy, which is characterized by a change in the level and structure of employment, leads to improve d demographic situation and creates conditions for sustainable economic growth of the country. For the verific a- tion of the hypothesis we conducted analysis of statistical data characterizing the demographic and economic situation in Poland for the last 10 years (2006 - 2015). It has been proven that the structure of investments in Poland is not very effective from the point of view of labor market development and households. The study c o- vers the characteristics of the labor market by 2050, which helped to pr ove the fact that in vestments amounts should be sufficient to enable the investment multiplier of eco nomic growth first lying sectors -locomotives of economic development and in rela ted industries, which in turn contributes to the solution of problems demog raphic in the country(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
34--48
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Opolska
 • Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University
Bibliografia
 • Hess, P., Ross, H.: Economic Development: Theories, Evidence and Policies. Philadelphia etc., 1997.
 • Kozak, Z.: Ekonomia rozwoju i zacofania. Warszawa:Wyd. Szkoły Głównej Handlowej 2001.
 • Leibenstein, H.: Economic Backwardness and Economic Growth. Studies in the Theory of Economic Development. New York 1957.
 • Piasecki, R.: Ewolucja teorii rozwoju gospodarczego krajów biednych. W: Ekonomia rozwoju R. Piasecki (red.). Warszawa: PWE 2011.
 • Ray, D.: Development Economics. Princeton University Press 1998.
 • Rosenstein-Rodan, P.N.: Notes on the Theory of the Big Push. In: Economic Development for Latin America, H.S. Ellis (ed.). UK: Palgrave Macmillan 1961.
 • Słownik wyrazów obcych. Warszawa: PWN 1993.
 • Główny Urząd Statystyczny(GUS). http://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne/ oraz
 • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. https://www.ipiss.com.pl/? zaklady=minimum-socjalne
 • Mapa dotacji UE http://www.mapadotacji.gov.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171471403

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.